Investice roku 2018

Jaké jsou plánované investiční akce pro rok 2018? Jsou reálné nebo zas a znovu jen v podobě hezkých slibů? Dočkají se už obyvatelé Jiřiny nových komunikací a kanalizace? Nekonečný příběh investic v městě Čelákovice.

Kampak se nám poděla Jiřina?

Místostarosta Sekyra nás informoval v úvodníku Zpravodaje č. 2/2018 o připravovaných investicích roku 2018. Při čtení jsem nejprve měl dojem, že se vůbec o investice nejedná, neboť značná část článku byla věnována zcela jiným věcem (nástup nového ředitele městské policie, novoročnímu koncertu a masopustnímu průvodu). Není divu, vynecháte-li totiž omáčku, už vám mnoho nezbude. Vše již bylo mnohokrát řečeno a skutečně nových investic je pramálo. Co mne ale nejvíce překvapilo, že se zde nepíše o Jiřině. Jak málo stačí, aby se z jedné z nejvýznamnějších investic města stala bezvýznamná akce o které netřeba se vůbec zmiňovat.

7 let autobusové zastávky Mochovská

Na příkladu autobusové zastávky Mochovská lze jasně ukázat rychlost práce, se kterou se vedení města do realizace investic pouští. Již 20.10.2011 rada města schválila smlouvu o dílo s projektantem, který měl provést projektové práce. Dnes po téměř sedmi letech příprav má být zastávka vybudována a tak jsme se zajímali, v jakém stádiu se přípravy nacházejí. Cituji z dopisu tajemníka městského úřadu ze dne 7.2.2018 : “…územní řízení bylo zastaveno v r. 2012 z důvodů nevyjasněných majetkoprávních vztahů. Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí se Středočeským krajem, ale policie vznesla další požadavky (delší zastávka, instalace světelné signalizace). Z toho vyplývá nutnost přepracovat projektovou dokumentaci a znovu zahájit územní řízení.” Jde o malou investici asi za 1 mil. Kč a její příprava je jednak nekonečná a druhak díky nekompetentnosti odpovědných lidí nás stojí zbytečné peníze. V tomto konkrétním případě se “někdo” v roce 2011 nepodíval do katastru a tak se projektovalo na pozemcích, které nepatří městu. Voala projekt za 60 tis.  míří do koše. Podobné nedopatření, opomenutí apod. jsou velice častým jevem i u dalších investic.

Škola v Sedlčánkách má střechu

Například škola v Sedlčánkách se dočkala na jednání zastupitelstva v r. 2015 zásadního rozhodnutí. Bylo rozhodnuto o zahájení projektových prací. Dodnes však projekt nebyl zahájen a zatím se provádějí jen přípravné práce (geodetické zaměření, stavebně technický průzkum). V tomto případě byl udělán stavebně technický průzkum a tak nějak se zapomnělo, že má škola střechu. Obdivuhodný výkon!!!

Kanalizace a komunikace v Jiřině

“Začala významná přestavba nádraží, dokončila se nová mateřská škola, rekonstruovala se část veřejného osvětlení, připravily se k realizaci významné a dlouho slibované investiční akce jako kanalizace v Záluží, přestavba Kamenky či rekonstrukce místní části Jiřina.”
Josef Pátek, starosta, Zpravodaj 12/2017, úvodník str.2

Marně jsem hledal v článku pana Sekyry jeho oblíbené téma “Rekonstrukce komunikací a kanalizace ve staré Jiřině”, ale buď potřebuji silnější dioptrie,  anebo je to v textu uvedeno v nějaké tajné šifře, kterou zná jen pár vyvolených. Jen pro připomenutí rekonstrukce kanalizace a komunikace v Jiřině byla plánována k realizaci už v roce 2011 jak je uvedeno v Akčním plánu zpracovaného za předchozího vedení ing. Klicpery. ODS měla tuto akci již ve volebních programu v roce 2010 a pak opět v roce 2014. V dokumentu “Plánované investiční akce města” z roku 2013 se můžeme dočíst, že už 15.6.2012 nabylo právní moci stavební povolení a realizace 1. etapy z celkových 7 je plánována na rok 2014.

V našem městě je jednou z největších investic samotná příprava. Teď už to dává smysl.

“Jednou z největších investic města vedle vybudování kanalizace v Záluží a dostavby základní školy Kamenka je i příprava budování nových komunikací včetně jejich odvodnění v  městské části Jiřina. ”
Miloš Sekyra, místostarosta I, článek Městská část Jiřina projde postupně významnou rekonstrukcí str. 6, Zpravodaj 12/2016

V rozpočtu pro rok 2016 bylo na kanalizaci vyčleněno 19 mil. Kč. Jak jistě tušíte, tak v roce 2016 se do země nekoplo a tak nám těch 19 mil v rozpočtu zůstalo, a v roce 2017 znova a v roce 2018 to nebude jinak. Navíc celý projekt vůbec nepočítá s rekonstrukcí komunikace a kanalizace v ul. Přístavní od žel. podjezdu ke školce. Přitom je to komunikace v jednoznačně nejhorším stavu připomínající tankodrom. Ano, je to velká akce a musí se realizovat na etapy. Některé etapy jsou vázány na rekonstrukci železniční tratě a mostu, která je plánovaná na roky 2019-2021. S částí ul. Přístavní se v současné etapizaci vůbec nepočítá, takže si sami můžete odvodit, že tato ulice bude v tomto tragickém stavu dalších minimálně 5 let. Aktuálně se jedná o nejtěžší a nejdelší etapový závod na světě. Odstartován byl v roce 2011 a jeho konec je v nedohlednu. Vítejte na Tour de Jiřina 2018!

Starosta Čelákovic Ing. Josef Pátek (ODS) měl v roce 2016 jasno:
„Za mě je největší výzvou pro rok 2016 zahájení rekonstrukce městské čtvrti Jiřina”
Josef Pátek, starosta, odpověď na dotaz reportéra novin PROSTOR 5.1.2016

Kdepak  máme nějaký Akční plán? A máme vůbec nějaký plán?

Abychom mohli realizovat investiční akce, tak potřebujeme mít vypracován celkem detailní plán (co, kdo, kdy, jak, za kolik atd.). V našem případě to pak začíná plánem strategického rozvoje pro plánování v horizontu 15-20 let a pak akční plány pro časový horizont 2-3 let. Viděl jste někdo někdy nějaký akční plán našeho vedení města? Jaký to rozdílný přístup k realizaci investičních akcí nalezneme u pana starosty Brandýsa n/L Vlastimila Picka. Na rozdíl od našeho starosty je připraven začít plnit úkoly z Akčního plánu na rok 2016 až 2017. Jak je to možné? Odpověď je jednoduchá. Brandýs akční plán má. Čelákovice žádný akční plán na rok 2016, 2017, 2018, 2019 nemají. Proč tomu tak je? Pokud má město zpracován krátkodobý akční plán, má zde uvedené i termíny a ty jsou snadno občany kontrolovatelné. A to se nám nechce. To by pak někdo mohl přijít na to, že nic neděláme.

Proč to jinde jde a u nás ne?

Současná garnitura píše romány, ale termíny v nich většinou nenajdete (harmonogram přípravy obchvatu v ZMČ 5/2016 ). Proč asi? V článku o investicích píše pan Sekyra o intenzitě prací na nádraží, které budou pokračovat do 15. srpna a poté bude 8. září nové nádraží s nástupišti a podchody představeno veřejnosti. Jistě zde bude i parkovací dům (85% uhradí EU), Kolárova bude dokončena a také přednádražní prostor bude  v plné kráse. Ano, tohle bylo taky slíbeno.

Vysoké cíle. Kupředu levá a zpátky ni krok!

” ….musíme klást vysoké cíle, protože to je to, co nás žene dopředu všechno.”
Josef Pátek, starosta, v rozhlasovém pořadu „K věci“ dne 12.5.2015

Musíme si klást vysoké cíle, tvrdil starosta Pátek v rozhlasovém pořadu „K věci“ dne 12.5.2015. Možná by bylo rozumnější se na vysoké cíle vykašlat pane starosto a začít s těmi nízkými jako např. konečně zrealizovat projekt vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě Dělnické domky. Vždyť jim to bylo slíbeno již v r. 2010. Možná by bylo lepší méně létat po světě, přestat studovat a hlavně přestat donekonečna slibovat, protože pak musíte neustále omílat, proč něco nejde. Doba, kterou naše město potřebuje na realizaci čehokoliv, je až tragicky směšně dlouhá. 8 let na projektové dokumentace? To jako vážně? Letošní rok končí volební období a tak se jistě mnozí občané zeptají, kde je plnění slibů z roku 2010 a pak 2014? Chtělo by to vystavit účet, ale o tom až příště.

Plánované investiční akce pro rok 2018

Dostavba základní školy „Kamenky“ v Kostelní ulici,
Výstavba vodovodního přivaděče a hlavní kanalizační stoky do místní části Záluží,
Vybudování nového víceúčelového sportovního areálu v Záluží,
Zřízení nového parkoviště v ulici Na Švihově a modernizace železniční stanice Čelákovice.

Možnábůhví investiční akce pro rok 2018

Připravujeme výstavbu zcela nové hlavní budovy na letní táborové základně v Miličíně
V průběhu jarních měsíců bychom rádi zahájili stavební práce v Kollárově ulici a na rohu ulic Sedláčkovy a Masarykovy.
Připravujeme rovněž výstavbu nové autobusové zastávky v Mochovské ulici

Čekáme, připravujeme, rádi bychom = nic nebude. Jen si kupujeme vaše hlasy. Však vy si za rok nevzpomenete co jsme vám slibovali a tak nám to klidně zbaštíte zas a znova.

Miroslav Leypold-Iglo

Miroslav Leypold-Iglo

Jsem životní optimista a věřím, že přes všechny negativní informace o dění ve státě a i v Čelákovicích společně najdeme správnou cestu. Nemusíme příliš hledat, neboť již existují příklady vyzkoušené v zahraničí i v českých městech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest