Co přinesl další rozsudek

Město Čelákovice neuspělo ani s dalším pokusem o dovolání ve věci žaloby na společnost ML Compet a.s. a lze téměř s jistotou říci, že v důsledku opakovaného nerespektování rozhodnutí soudů nižších instancí a s rostoucími náklady s tím spojenými opět vzniká škoda městu. Tentokrát se jedná o poměrně „starý hřích“ z doby rekonstrukce náměstí, kdy díky chybě ve výběrovém řízení byla snížena dotace o 10% a město tak muselo ze svého rozpočtu uhradit proti plánu 1.586.468, – Kč. Nejvyšší soud ČR svým usnesením č.j.25 Cdo 731/2017 – 225 zamítl dovolání Města Čelákovice proti rozsudkům soudů nižší instance a potvrdil zamítnutí žaloby na společnost ML Compet, a.s. , ve které se město domáhalo zaplacení výše uvedené částky pro nesplnění povinností uvedených ve smlouvě mezi městem a společností ML Compet, a.s. Soud vycházel ze skutečnosti, že sankce byla uplatněna pro chybně provedené výběrové řízení, kdy byla vybrána firma Metrostav s nabídkovou cenou překračující maximální výši stanovenou v zadávacích podkladech výběrového řízení.

Na jednání zastupitelstva zazněla možnost podání stížnosti k ústavnímu soudu, ale to by znamenalo zpochybnění samotného zákona o veřejných zakázkách. Nelze předpokládat, že stížnost bude podána a pokud se tak stane, je to jen prodlužování obdobné ve sporu s TJ Spartak navyšující náklady města . Částka představující předmět soudní pře však není jedinou škodou. Je nutné započítat již zaplacené náklady ML Compet z prvního soudního řízení ve výši cca 100 tis.Kč již t.č. zaplacené a také náklady za právní zastoupení města ve třech jednáních soudu ve výši cca 300. 000,- Kč. Tedy při sečtení všech položek jsme téměř na částce asi 2 miliony Kč. Jde o nezpochybnitelnou škodu způsobenou městu Čelákovice a teď již jen vyjádření škodní komise brání určení viníka a úhrady finanční ztráty. Věřím, že nepadne podobný návrh, jako v případě sporu s TJ Spartak, kdy likvidace škody měla být kryta z rozpočtu města. Trochu „turecké hospodaření“. Kde ještě čeká překvapení z prohraného soudu?

Příloha:
Rozsudek Nejvyššího soudu ke sporu s ML Compet , a.s.

 

Miroslav Leypold-Iglo

Miroslav Leypold-Iglo

Jsem životní optimista a věřím, že přes všechny negativní informace o dění ve státě a i v Čelákovicích společně najdeme správnou cestu. Nemusíme příliš hledat, neboť již existují příklady vyzkoušené v zahraničí i v českých městech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest