Střípky z jednání zastupitelstva 13.12.2017

Jedeme v zajetých kolejích. 8 h plných nepravd, polopravd, lží a manipulací. Vzhledem k nedávno vysílané reportáži Černých ovcí nebylo v zájmu vedení města, aby občané města věděli, co se bude projednávat, protože když nic nevíte, tak vás to netrápí a nezajímáte se. A o to přesně politikům, kteří mají máslo na hlavě, jde. Když už si někdo udělá čas a aktivně se zapojí do diskuze, tak si ho vedení města povodí a udělá z něj hlupáka, co ničemu nerozumí. Pan Pátek se neustále ohání potřebou slušně a konstruktivně vedené diskuze, ale sám se chová jako křivák (překrucování, odvádění od tématu, lhaní, manipulace, napadání) a v tom mu zdárně sekundují jeho parťáci Studnička (lži, invektivy, urážení) a Opa (nezákonně získaná a na veřejném zasedání prezentovaná zpráva přestupkové komise). Toliko omílané, když si myslíte, že je něco špatně, podejte trestní oznámení nebo udání, začíná být poněkud nudné. V následujícím článku se pokusím vypíchnout ty nejdůležitější body z osmi-hodinového maratonu.

Kontrola zápisu a plnění usnesení

Technická poznámka zastupitele Janáka k programu ZMv čase 10:09 –  Ptá se, proč nejsou v programu body, o kterých se dopředu vědělo (petice, poplatky, kupní smlouvy), že se budou projednávat. Reakce pana starosty?…..nic, prostě nic. Kdyby si aspoň vymyslel pohádku o tom, jak ten program připravovali tak rychle, že je všechno v pořádku, ale on nic. Prostě nic.

Kontrola plnění usnesení   –  v čase 24:05 –  prověření tvrzení pana Číly – napsáno, řečeno a natočeno toho bylo už dost. Myslíte, že přišla nějaká sebereflexe? Normální pochybnost, že jsme všechno udělali dobře, že je všechno v pořádku? Ne, to se opravdu nestalo. Připravuje se trestní oznámení na p. Čílu, podnět na radu ČT a kdyby vám to nestačilo, tak z každého, kdo se na to ještě bude ptát a říkat, že je něco špatně, uděláme pitomce (pan Jareš). Je zvláštní, jak lidé žijící v jednom městě, žijí úplně v jiném světě. V tom mém je normální se ptát, je normální kritizovat, je normální mít pochybnosti, je normální přiznat chybu a je normální se omluvit. V tom světě, ve kterém žije naše vedení, toto neplatí. Pan Číla se ptá, předkládá fakta a jediné co se mu dostane, je emotivní vystoupení paní Volfové o vánočním koncertě. O invektivách a argumentaci pana Studničky ani nemluvě. Všechno je přece v pořádku, přece máme kolaudaci. Kéž by takhle byli chlapci bohorovní v případě dotace Spartaku. Tam kontrolovali každý šroubek a nás to doposud stálo 1,8 mil. Co je na tom nejhorší? Že máme 21 zastupitelů, jejichž úkolem je kontrola správy města, a všichni tam sedí a nic. Prostě nic…vlastně ano. Vadí jim, že se občané zapojují do diskuze, protože už je pozdě a jim se chce jít spát.

Jedna menší technická – v čase 36:40 –  pan Studnička tvrdí, že město vyřídilo rekordně nejvíce dotazů v souladu se zákonem 106/1999 Sb., což považuje za doložení toho, že město netají informace. To je přesně to ohýbání reality. Kdyby totiž město netajilo informace a poskytovalo je v co největší míře, tak by se občané nemuseli domáhat těchto informací na základě zákona. To je to jiné vnímání. Moje vnímání je, že letos toho tajili chlapci rekordně hodně, a tak si občané museli informace vynutit až na základě zákona.

Paradox večerav čase 51:05 – pan radní a zastupitel Choura zpochybňuje názor občana (pana Jareše). Na což má samozřejmě nárok. Problém je, že jeho synovec je dílem zodpovědný za ty zfušované podhledy a že se pan Choura naváží do odborníka na realizaci podhledů z důvodu, že tam nebyl. Některé věci jdou poznat i z fotek, a to především ty, které jsou evidentně špatně. Pokud budete opakovat lež stokrát, tak se pravdou nestane. Statik jasně řekl, že ty původní podhledy byly udělány blbě a že jsou nebezpečné. Ano, kdyby nebylo poruchy na topení, tak by nejspíš, možná, bůhví jestli, nespadly. Víra je v tomhle případě zoufale málo pane Chouro. Modleme se modleme se.

Kouzlo pana Pátka poprvév čase 52:42 – nechá pana Chouru, aby napadl pana Čílu, ale panu Čílovi nedovolí, aby se bránil, a ukončuje diskuzi. Důvod je účelový a panem Pátkem hojně využívaný.  “Budeme tady jednat tak, jak jsou zásady slušného chování.” Ty zásady určuji já, já, já jenom já. Samozřejmě jen tehdy, kdy se mi to hodí. Jednání, které se bude opakovat, ale vše je v pořádku, jedeme dál.

Pan Opa policajtem a prokurátorem  – v čase 57:40 – Pan Opa se zvedá a odchází předat nějaké dokumenty panu zastupiteli Janákovi. Pan Studnička se směje. Tím dokumentem je zápis přestupkové komise. Dokument, který je neveřejný a ke kterému nemá mít pan Opa přístup, protože nebyl účastníkem šetření. Maličkost, ale pro pochopení celé současné situace ve městě hrozně důležitá. Pánové mají dlouhé prsty a rčení, my máme policii, vy máte soudy, nabývá v Čelákovicích reálných kontur. Já se domnívám, že toho mají daleko víc. Co třeba “nezávislý” stavební úřad? Kolaudace? Pan Studnička se směje. Došlo zde k porušení zákona a mně přebíhá mráz po zádech.
Dodatek: Rozsah pověření strážníka MP – v čase 8:02:22 – Na otázku p. Číly k bodu 8 –  podávání informací o činnosti MP pouze starostovi a určenému zastupiteli (Sekyrovi) odpověděl pan Pátek, že je to ze zákona. V zákoně je jak jinak něco jiného, a to že starosta nebo pověřený zastupitel MP řídí. V každém případě pan Pátek lhal a nyní má tandem Pátek Sekyra 100% kontrolu nad MP.
Zákon č. 553/1991 Sb. § 3 (1) Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce.

 Projednávání rozpočtu

Kouzlo pana Pátka podruhé – Projednávání rozpočtu – Zastupitelé dostali v podkladech detailní rozpočet (jak kteří, vypadá to totiž, že někteří nedostávají to samé jako ostatní, někdo dostává podklady na flashce někdo mailem, ale ne ty samé). Občané v pozvánce jen souhrnný návrh rozpočtu. To se to potom cvičí občan z neznalosti. Je to vážně trapné. V jiných městech položkový detailní rozpočet lze mít (Říčany), ale u nás ne. Proč? Chcete mít kontrolu nad tím, jak vedení města utrácí vaše peníze? Zapomeňte! Chcete porovnávat, jak se mění příjem a výdaje oproti minulému roku? Zapomeňte!

Názorný příklad v čase 1:31:45 – Zastupitel Bukač se dotazuje na skupinu Tělovýchova a zájmová činnost, kde je uvedena v poznámce sauna, ale už není uvedena částka, tak pan starosta vysvětluje, že se jedná jen o údržbových 10 tis. Tohle jsou ještě drobné, ale co položka Čelákovická sportovní 3,45 mil. Co se za ní skrývá? Pan Pátek vysvětluje. V tomto příspěvku je kromě bazénu, dětského hřiště, street workout, sportovní hala Vikomt, víceúčelové hřiště na nábřeží, hřiště duhové, stadion. Kolik peněz jde na jednotlivé sportoviště, na platy, na provoz? Nemá vědět ani zastupitel, který rozpočet schvaluje. O občanovi ani nemluvě. Tohle jsou informace, které samozřejmě město má. Ano v rozpočtu města být nemusí, protože jsou součástí rozpočtu příspěvkové organizace. Máte k dispozici návrh rozpočtu Čelákovické sportovní? Samozřejmě, že ne. Proč je vedení neposkytuje? Možná proto, že nechce, aby zastupitelé měli možnost kontroly, možná proto, že nechce, aby někdo z občanů viděl do kuchyně a čirou náhodou neobjevil díru, ze které peníze vytékají neznámo kam. Kdo ví.

Divíte se, že příjmy z pronájmu z městských pozemků klesají, že klesá příjem z inzerce? No pak se prostě divte, to je tak vše, co s tím můžete dělat. On se nějaký důvod najde a navrch z vás uděláme blba, protože nerozumíte rozpočtu města. Protože jsme jedničky a nemáme rádi diskuzi, tak ji ukončujeme. Tečka.

Dodatek.: neuvěřitelný nesmysl pana Pátka v čase 2:21:19, který dostává úplně jiný rozměr s ukončením diskuze viz. níže – Priority a možnost občanů se k rozpočtu vyjadřovat. “S ňákejma prioritama jsme ten rozpočet připravovali…” To jako fakt? A kde je najdu, pane Pátku? “Zastupitelé můžou podat návrhy a říct – Kolárova je zbytečná, uděláme jinou. Nebo případně s tímto mohou přijít občané, ten zákon to přeci umožňuje, z toho důvodu tam je právě to zveřejnění před tím schvalováním, aby občané měli možnost si návrh rozpočtu prostudovat a vznést k němu námitky buďto písemnou formou nebo před zasedáním zastupitelstva nebo případně ústně přímo na konání zasedání zastupitelstva, toto je právo, které je dáno, které město dodržuje….” Hmm, mistrovský kousek. Tak za prvé, když zveřejníte rozpočet, který neobsahuje, do čeho konkrétně peníze jdou, ale jen oblast např. silnice, tak se asi těžko může občan konstruktivně vyjádřit. Maximálně tak muže navrhnout, ať přesunete 2 mil ze silnic do pitné vody (další nic neříkající položka).

Třešnička na dortu v podání útočné formace Studnička-Opa-Pátek v čase 2:29:07:30 – začíná to nevinně.

Paní Čílová se snaží diskutovat výdajové priority “….proč není prioritou oblast objektů, kde se pohybují děti např. DDM, např. LŠU. Prošli jste se někdy Havlíčkovou, Vašátkovou? Jak jsou tam vyvráceny obrubníky, v jakém stavu je tam vozovka, jak tam roste tráva mezi dlaždicemi? Jako šli jste tam někdy? Není to daleko od nádraží a těch ulic je tam celá řada. Já se ptám a dávám podnět jako občan, kdy bude tato lokalita prioritou města?”
To neměla dělat. To se přeci nedělá ptát se a dávat podněty! A hle chrabrý pán Studnička se chopí slova. A věští.
Pan Studnička: “ Já si myslím, že až budete starostkou, protože tam bydlíte, tak určitě Havlíčkova a Jiráskova budou prioritou a že to vyřešíte. Lidovou školu umění jsme měli do roku 1989, myslíte Základní uměleckou školu….” redakčně zkráceno, bylo to prostě moc dlouhé.
Paní Čílová:
“dobře…” nadechuje se, ale nestihne to.
Pan Pátek jí vstupuje do nádechu: “pan Zastupitel Opa.”
Pan Opa: “Pane starosto, v tuhle chvíli se nikam neposouváme, napadáme se, ztrácí to kulturu. Chtěl bych vás požádat o hlasování o ukončení rozpravy k tomuto bodu.”
Bravo Opa! Pic kozu do vazu! Napadáme se, nemá to kulturu, neposouváme se. To víš, když se někdo šťourá ve věcech, co nemá, tak se to prostě ukončí. Hlavně, když zatím vystoupili k tématu jen 2 občané, paní Čílová ještě nedomluvila a dalších x občanů je do diskuze přihlášených. No zákon jim sice dává právo se k rozpočtu vyjádřit, ale na to pan Opa z vysoka…tohle se nestalo již 10 let, kdy pravidelně zastupitelstvo navštěvuji. No, zvykejme si.

Místostarosta II je jako paní Colombová – některé otázky prostě nemůžou být zodpovězeny, protože místostarosta, který by na ně mohl odpovědět, na zastupitelstvo nechodí (v r.2017 účast na 2 ze 6). Já jako občan bych rád věděl proč? Podívám se do Zpravodaje a tam pana místostarostu vidím, jak se tuhle fotí na návštěvě místního podniku, tuhle ho vidím juchat na vánočním koncertě. Prý je nemocný. Asi jsem opravdu necitelný, ale prostě neznám nemoc, která vám umožňuje pracovat a pobírat plný plat, ale neumožňuje vám chodit na zastupitelstvo odpovídat na dotazy zastupitelů potažmo občanů. Nechápu, prostě nechápu. Samozřejmě panu Sekyrovi přeji brzké uzdravení a hodně zdraví.

Projednávání střednědobého výhledu rozpočtu

Vodojem – v čase 2:39:30
Slova se ujímá zastupitel Janák a ptá se: “..v programu vůdčí strany ODS byl vodojem prioritou dle mého názoru, chtěl jsem se zeptat, kdy ho máme plánovaný? Kdy bude vodojem?”,
Pan Pátek: “Vodojem bude, až bude ta stavba připravená včetně trasy. S tím, že investice do vodojemu jsou i v návrhu rozpočtu na rok 2018.”
Pan Janák: “Jasně, ale já jsem se ptal, kdy bude ten vodojem nový, protože se o něm hovoří ve vašem programu….”
…..
Pan Studnička: “Já jenom, protože vy nás tady teď dneska hodně moralizujete, tak jenom jedna otázka, protože tady zaznělo jedno lživé tvrzení, že ve volebním programu ODS je priorita vodojem. Mohl byste mi říct, z jakého roku je ten volební program?”
Pan Janák: “Odpověděli vám občané”, z pléna zaznělo rok 2010, což na záznamu není slyšet.
Pan Studnička: “Paní Čílová prosím vás, já jsem neslyšel.”
Pan Janák: “Je to rok 2010 pane inženýre.”
Pan Studnička: “Rok 2010, děkuji za upřesnění, díky.”
Ve volebním programu z roku 2010 vodojem samozřejmě je. Prioritou však není a nikdy nebyl. O tom nás místní ODS už dostatečně přesvědčila.

WC za 10 mil – Ptáte se, co to má znamenat? Nevím. Podle starosty pokud neznáte ten projekt, tak nemá smysl se o tom bavit. A o tom to je. Chcete se bavit? Nastudujte si projekt. Že ho nemáte? No to je váš problém.

Dům seniorů – Aktuálně není v roce 2018 a 2019 plánováno, že by se začal realizovat, protože jsou tady jiné investiční projekty. Takže není pro tyto roky prioritou? Ne, je prioritou. Jo ještě tak vědět, co znamená slovo priorita. V mém světě znamená, že pokud máte víc projektů, tak těm, co jsou pro vás prioritou, dáváte přednost před ostatními. Ve strategickém plánu schváleném v r.2011 radnicí vedenou ing. Josefem Pátkem byl Dům seniorů určen jako specifický cíl č. 2.1.1. s termínem vybudování 2020. Dnes není ani začátek výstavby ve výhledu pro r. 2020. Slova, slova a jen slova.

Peníze do stadionu – v čase 3:06:47 – Krásná ukázka toho, jak se ve městě hospodaří. Paní Grygarová a pan Janák upozorňují na to, že je plánováno investovat do opravy fasády tribuny 150 tis. a přitom v nedávné době město zaplatilo přes 1mil za studii, která říká, že se tribuna musí zbourat. Co na to pan starosta. Nic. Prostě nic.

Dělnické domky – Dva roky se paní Pencová snaží o nápravu nezákonného stavu (ODS se o to snaží již 7 let. Ano, i tento bod z jejich volebního programu není a nikdy nebyl prioritou).  Dva roky se jí dostává argumentů, proč nejde to a proč nejde ono. Dva roky nečinnosti a neschopnosti vedení města řešit nezákonný stav a středověké životní podmínky obyvatel dělnických domků. Stal se zázrak a najednou je objednána PD za více než 700 tis. Najednou se už nehledají výmluvy. Najednou to je jen a jen o tom, jak se rozhodne “nezávislý” stavební úřad. Klobouk dolů paní Pencová, že jste dokázala pohnout horou. Moc jsem tomu nevěřil a bohužel stále nevěřím….Prý v rozpočtu r.2018 je projekt kanalizace pod 2321 položka 6121. Kdo z Vás tu položku v rozpočtu našel???

Rozpočet 2018 – hledejme kanalizaci Dělnické domky
Diskuze

TJ Spartak vs. Město – v čase 4:44:20 – Stále stejné. Stejně špatné. Město se snaží držet Spartak pod krkem tím, že v dotačních podmínkách je klauzule, že subjekt nesmí vést soudní spor s městem a protože se Spartak k další žalobě chystá, tak se samozřejmě bojí o roční příspěvek. Město chce údajně strašně moc jednat, ale před jednáním si tímto způsobem vytváří co nejsilnější pozici. Posílá se další udavačský (čti upozorňovací) dopis na ministerstvo školství, neprojednaný v radě města a nikdo nechce přiznat autorství. Další škoda, kterou zaplatíme my občané, se k nám nezadržitelně valí a zastupitelé jen přihlíží.

Dělnické domkyv čase 5:31:42
Paní Pencová: “Nevím zda si uvědomujete, že jste tu pro nás občany? Čeho se bojíte? Bojíte se reakcí občanů? Berte ohled na nás na lidi obyčejné občany. Čekáme tady několik hodin, abychom tady k tomu stolečku mohli přijít.”
Pan Pátek: “Já také vstávám ráno v šest hodin. Jsem připraven diskutovat na jakékoliv téma. Já tady již nebudu tolerovat výkřiky. Pokud mě někdo bude obviňovat z čehokoliv tak návrh na ukončení diskuse dám.”
Starosta si neuvědomuje, že za svou práci pobírá dost slušný plat a část platu mu dává i paní Pencová, která se snaží likvidovat chyby způsobené městem. Ona je na jednání přítomná se snahou něco zlepšit a tedy nelze srovnávat její ospalé oči s očima starosty.
Paní Pencová: “My v kolonce, když zaprší tak se brodíme bahnem.”
Pan Pátek: “Vždy jsem vyhověl. Můžete to projednat s vedoucím technických služeb.” Co kdyby to projednal on? Jo on to vlastně myslel tak, že ji vyhověl v tom, že si to může projednat sama. Musíme mu být vděčný, že nám tak moc ve všem vyhovuje.

Výkup pozemků pro obchvat – v čase 6:58:17 – Další krásná ukázka toho jak je vítaná diskuze občanů s vedením města a jak se z občana (mého syna), který přijde s technickou připomínkou, jednoduchou otázkou a nabídkou na prodej pozemku, udělá nenažraný podvodník a lhář. Na otázku kolik zbývá vykoupit pozemků pro obchvat a uzavřít smluv, pan starosta nejdříve občana (mého syna) proškolí a pak odpovídá, kolik již bylo vykoupeno pozemků a kolik je smluv v jednání. Porozuměli jste z jeho odpovědi kolik vlastně zbývá vykoupit pozemků? Těžko. Nevíte totiž, kolik jich má být vykoupeno celkem. Toliko k transparentní odpovědi. Z nabídky na prodej se obratem stává výslech občana a jeho obviňování z nemorálního jednání.

A pak už se nestačím divit jak moc ležím někomu v žaludku:

Tvrzení pana Pátka č.1 – Koupě pozemku prý proběhla v prosinci 2011 a váš otec (já) 1.12. byl pověřen k zajištění výkupu pozemků pro obchvat. Nerozumí tomu, proč otec (já) nepřišel a neřekl radě, máme možnost koupit část pozemku pro obchvat. Takové jednání považuje za nemorální.

Lež č.1: Ano kupní smlouva byla podepsána začátkem prosince 2011. Bohužel pro pana Pátka a pro město bylo již 25.11.2011 zažádáno o přijetí peněz na koupi dotčeného pozemku do notářské úschovy a 1.12.2011 v 9:00 byl sepsán notářský protokol o přijetí peněz. Rozhodnutí o koupi a přijetí peněz do úschovy tedy z logiky věci proběhlo mnohem dříve než moje pověření zajistit výkup pozemků pro obchvat, tzn. nemohl jsem přijít na RM s nabídkou na koupi, protože už byla dohodnuta s jiným kupujícím. Já za nemorální považuji lhaní, ale asi je jiná doba.
Dodatek –  Starosta tak trochu schválně neuvedl, že majitelů pozemků nebyl nabízen výkup, ale jen smlouva o smlouvě budoucí s nevýhodnými podmínkami bez zohlednění inflace.  Tehdy se odsouhlasila pravidla s výkupní cenou 190,- za m2. Celkem se vykupovalo cca 52 tis m2 a z toho synův pozemek byl cca 130 m2. Čili asi tak k té výhodnosti a prospěchu koupě mého syna. Dnes díky postupu pana Pátka a spolku přátel férových výkupů je pravděpodobná cena výkupu pro mého syna mezi 1600-2000,- za m2. Děkujeme.

Tvrzení pana Pátka č.2 – Obvinění pana Pátka z toho, že můj syn získá díky mému působení v RM až 10 násobek toho, za co pozemek koupil.
Lež č.2.: O ceně, za kterou město aktuálně vykupuje pozemky pro obchvat, jsem nerozhodoval, nerozhoduji a rozhodovat nebudu. V době rozhodnutí, že se bude vykupovat za 250,- /m2 jsem nebyl, v současnosti nejsem a ani nebudu zastupitelem, radním nebo starostou. Vše je ověřitelné v zápisech z jednání RM a ZM.

Tvrzení č.3.: Paní Volfová mě obviňuje z přihrání pozemku synovi a že by tady taky měla být morálka.
Lež č. 3.: Živil jsem se před vstupem do politiky 10 let realitní činností. To je činnost, kdy spojujete prodávající a kupující (nabídka a poptávka). Jeden z kupujících byl i dnešní starosta (taky nakoupil levněji než je dnešní tržní cena). Nikomu nic nepřihráváte a hlavně nikomu nemáváte před nosem zákonem o vyvlastnění. Přihráváte-li někomu městský pozemek z pozice zastupitele, radního nebo starosty, pak je to nemorální. Běžný realitní obchod mezi dvěma soukromými subjekty nemorální není.
Tvrzení č. 4.: Pan Studnička tvrdí, že můj syn ve sém projevu tvrdil, že nevěděl o tom, že je pozemek, který kupoval, součástí obchvatu.
Lež č. 4.: Mohl to pouze tušit, protože v té době byl geometrický plán neúplný a hlavně neplatný, který by toto stanovil.  Navíc pan Studnička evidentně nemá žádnou vlastní zkušenost s koupí pozemku, protože jedna z věcí co investor nechce, aby se jeho pozemku týkaly cesty, chodníky apod. Co však já můžu s jistotou tvrdit je, že můj syn tento nesmysl na ZM neřekl. Na ZM jsem byl, záznam jsem si pustil několikrát a nic takového tam prostě není.

Tvrzení č.5.: Pan Studnička tvrdí, že jsem svého syna navedl koupit pozemek od občana z Čelákovic.
Pravda č.1: Má pravdu kluk jeden ušatá. Já jsem skutečně navedl svého syna ke koupi pozemku. Proč bych to neměl udělat?

Služební cesta do Jižní Koreje – v čase 7:15:19 – Otázka jaký byl účel, přínos a náklad na služební cestu do Jižní Koreje? Otázka zcela relevantní, ale protože je pro pana Studničku nepříjemná, tak na ní prostě neodpoví. Pro ty co nenavštěvují diskuzní fórum – cesta stála 82 tis, trvala 8 dní, přínosem má být mezinárodní turnaj v nohejbalu/jogku, vývoj míče v ČR. Udělejte si názor sami. Pro lepší orientaci přikládám HARMONOGRAM “SLUŽEBNÍ CESTY”..

Petice ke kácení lip v ulici Kolárova

V čase 7:52:00 – Chtěli jste zachránit zdravé stromy? No, my to teda projednáme. Dáme to až na závěr zhruba tak na 2h ranní, tak abychom vám dali jasně najevo, co si o vašem snažení myslíme. Vadí vám to? Smůla, my ty stromy prostě pokácíme, a vy se můžete tak akorát vzteknout.

Miroslav Leypold-Iglo

Miroslav Leypold-Iglo

Jsem životní optimista a věřím, že přes všechny negativní informace o dění ve státě a i v Čelákovicích společně najdeme správnou cestu. Nemusíme příliš hledat, neboť již existují příklady vyzkoušené v zahraničí i v českých městech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest