Střípky ze ZM 27.6.2018

Předposlední jednání místní samosprávy ve volebním období nijak nevybočovalo ze zaběhnutých kolejí. “Bratrstvo kočičí pracky” drželo otěže průběhu jednání pevně v rukou a způsob jakým se jednalo s občany a s opozičními zastupiteli byl jemně řečeno ostudný. Co však nemohlo nikomu ujít, byla nervozita a nebývalá míra nepravd vyřčených panem starostou, když reagoval na některou kritiku a připomínky.  Bylo patrné, že už se volby blíží a pánové se začínají o své židle bát. Předem připravené napadení opozičního zastupitele pana Bukače a apatie koaličních zastupitelů už také nikoho nepřekvapily a patří již k standardu čelákovického zastupitelstva.

Program

V tomto bodě obvykle není nic, co by se dalo vyzdvihnout, ale tentokrát se dělo víc, než dost. Hned při schvalování programu se pan starosta projevil jako skvělý obhájce našich aktivních občanů, kdy projednávání bodu – petice odmítl přeložit na dřívější čas s odůvodněním, že by se občané, zajímající se o tento bod, nestihli dostavit. Všichni víme, že program jednání je obvykle koncipován tak, aby se otázky nedůležité projednávaly až nakonec, tedy fakticky často až po půlnoci. A které body jsou myšleny jako nedůležité? Jsou to ty, které nenavrhlo vedení, ale vzešly od opozice či jednoduše od občanů. V případě opozice je to pochopitelné. Prostě proti sobě bojují dvě party, rozum jde tedy stranou. Ale proč probůh to mají odnášet občané? Argumentace typu, občané očekávají, že se tyto body budou projednávat až v pozdních hodinách a tedy přijdou později, vážně nedává smysl, protože to funguje přesně naopak. Popis jak se občané teď dívají na přenos a pak přijdou až se bude blížit bod, který je zajímá mě zcela odrovnal. Vážně? To jako opravdu myslíte vážně? Opak je pravdou, všechno se dělá tak, aby  občané byli otrávení a přestali se zajímat. Bratrstvo činí vše tak, aby aktivní lidé, mající o veřejný prostor zájem, se vrátili k opékání buřtů a nepletli se do politiky. Vždyť vládnutí bez občanů je tak pohodlné! A proto i tentokrát se bod petice projednával těsně před půlnocí. Co na tom, že další den je pracovní.

Kontrola plnění usnesení

Zde se zastupitelé mají věnovat všemu, co je již rozpracováno, nedoděláno a mělo by vést ke zdárnému konci. Bohužel v podání naší radnice se spíše jedná o bod informační nikoliv pracovní. Zastupitelé a občané by se měli také dozvědět, jaký je vývoj některých investičních akcí města.  Informovanost v našem městě je v této oblasti ze strany města téměř nulová. Ve Zpravodaji se sice na několikrát dozvíte jak se něco bude krásně stavět, ale už se nedozvíte, jaký je aktuální stav natož pak nějaký harmonogram prací.

Informace na webu města

Víte v jaké fázi se nachází rekonstrukce bývalé školy v Sedlčánkách (informace na webu města), vybudování přípojek a kanalizace v Záluží (informace na webu), rozšíření ZŠ Kostelní (informace na webu města), rekonstrukce komunikací a sítí v Jiřině (informace na webu města), budoucí domov seniorů (informace na webu města), výstavba obchvatu (informace na webu města), městský stadión apod. (informace na webu města)? Myslím, že vůbec nevíte. Pokud se pokusíte podívat na web města, nic aktuálního se nedozvíte. Běžně je občanům panem starostou vyčítáno, že nejsou informovaní a vyjadřují se k něčemu, o čem nic nevědí. Není nic jednoduššího než všechny informace dát na web. Proč to u nás nejde?

Dostavba ZŠ Kostelní

Před rokem se zboural Chanos (pavilon na školním dvoře).  Informovanější občané se divili, proč se již bourá, když ještě nejsou finance (dotace). Je rok poté. Objekt je zbourán a dotace jsou v nedohlednu. Nikdo sice nemá křišťálovou kouli, ale lidé znalí vědí, že dotace se nevyřizují ze dne na den. Pokud by vedení postupovalo promyšleně, mohlo se rok počkat a ještě celý rok v prostorách učit. Připomínám harmonogram zveřejněný ve Zpravodaji č.6/2016. S ohledem na to, že hned první bod, tedy stavební povolení byl splněn až na podzim roku 2017, bylo jasné, že zahájení realizace stavby mohlo přijít nejdříve (i dle tohoto optimistického harmonogramu) v červnu 2018. Když vezmeme v úvahu rychlost vyřizování jednotlivých předcházejících etap, mohli být naši školáci, naprosto pohodlně vyučováni ještě jeden celý školní rok bez nesmyslných provizorií.

Toto však není problém jenom “Kamenky”. Týká se to všech investičních akcí. Jistě, můžete namítat, že to není tak jednoduché a že kritizovat umí každý. Problém je, že např. škola v Psárech, která je zařazena do téhož dotačního programu, se již staví. Rozhodnutí o poskytnutí dotace získala od MŠMT dne 14.3.2018. Tak kde je tedy problém u nás? Podle pana starosty (cituji): “v Psárech se ale staví dráž o 30 mil.Kč a jaké měly v Říčanech problémy!” To má být jeho argument proč to jinde jde a u nás nikoliv? Nezdá se vám, že to postrádá logiku? Co má společného 30 mil. Kč s rychlostí vyřízení žádosti o dotaci anebo s přípravou stavby? Slova starosty Psár :

Po jednání zastupitelů jsme se o uvedené školy zajímali a zjistili jsme více překvapivých informací. Stavba byla zahájena nejen v Psárech, ale  i 21.6.2018 stavba školy v Rudné u Prahy.

Někde mají sice dražší stavbu, ale také mají navíc dotace SFŽP o které Čelákovice nezažádaly. Proč? Protože se jedná o budovy energeticky pasivní to znamená, že výdaje na provoz těchto budov jsou do budoucna trvale sníženy. Asi nemusím říkat, že nízkoenergetické budovy ušetří provozovateli peníze. Čelákovice asi o toto nemají zájem. A nebo, že by to bylo více práce a starostí?

Pro zajímavost Říčany uvádějí: 70% uznatelných nákladů na výstavbu tvoří dotace od MŠMT a 30% dotace z operačního programu SFŽP. No comment.

 

 

Vyvstává i další logická otázka: proč bouráme, rekonstruujeme, a přistavujeme ve stísněném místě, které je kapacitně poddimenzováno – plocha, doprava, parkování, prostor pro jiné aktivity, když bychom mohli stavět stejně jako ve Zdiměřicích, Psárech, Úvalech, Rudné  na zelené louce a se vším komfortem pro děti, učitele, rodiče i návštěvníky školy?

Finanční záležitosti

Projednal se závěrečný účet za rok 2017, došlo k schválení účetní závěrky za rok 2017 a přijala se změna rozpočtu 2018  č. 9. a to je tak vše co k tomu říct. Nejsem ani účetní ani auditor, abych se k tomu mohl nějak fundovaně vyjadřovat. Pravděpodobně z toho důvodu to byl jediný bod programu, který měl podkladové materiály stejné pro občany jako pro zastupitele. Navzdory tomu to taková nuda nakonec nebyla.

Kde účtována škoda za Spartak?

Paní Čílová vznesla dotaz, jak jsou řešena manka a škody v souvislosti se vzniklou škodou z prohraného soudního sporu s TJ Spartak. Škoda vznikla a nikde není účtováno? Podle pana starosty prý žádný takový účet zřízen není. Ale existuje a dotaz byl naprosto na místě. Problém je totiž v tom, že vznikla škoda a ta by měla být správně zaúčtována, ale co je podstatnější, měla by se nějak řešit, tzn. měli bychom vědět jak vznikla, kdo ji způsobil a jak bude uhrazena. Jak vznikla, je známo. Kdo ji způsobil, se jakoby neví. Vedení města ruku v ruce s většinou zastupitelů viníka nehledá a úhradu vyřešilo jednoduše z peněz města tedy z kapsy nás všech. Starosta se vymlouval na to, že již neví, čí tam podpisy byly!?! Máme si prý podat žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Hmm. Tohle je jednoduše špatně. Už jsme zaplatili 1,8 mil. Kč. Město má aktuálně na stole platební příkaz na dalších zhruba 2,5 mil. Kč tzn.. Celkem nás stojí něčí svévolná hrubá chyba zhruba 4,3 mil. Kč. Nemyslíte, že bychom se alespoň měli snažit zjistit jak se to přihodilo a nastavit procesy tak, aby se to neopakovalo? Není to snad dostatečně velká částka, aby si starosta mohl dovolit trpět ztrátou paměti a vedení města to vůbec neřešilo? Mě se to zdá celé divné. Kdyby to způsobil úředník, pak po něm město může chtít tak maximálně 2,5 násobek jeho platu. V případě zastupitelů, radních, místostarostů a starosty se ručí celým jejich majetkem, takže po nich by město mohlo žádat uhrazení celé sumy. Nebude toto příčinou prapodivného mlžení, lhaní a ztráty paměti ze strany pana starosty?

Majetkové záležitosti

Přinesly mimořádně zajímavé informace ve smlouvách týkajících se obchvatu. Nejprve město nabízelo majitelům pozemků 50, – Kč/m2. To bylo v roce 2015. Později 250, – Kč/m2 a teď 350, – Kč/m2. Vše určeno bez potřeby znaleckého posudku. Dle vyjádření města se takové pozemky obvykle prodávají za 15-25 Kč za m2. Vlastníkům pozemků bylo bez uzardění tvrzeno, že při vyvlastnění nedostanou tak dobrou cenu (250,-), jakou jim nabízí nyní město. V současnosti však město směňuje své pozemky, které mají aktuální cenu mezi 2000-3000 Kč za m2, za pozemky pod obchvatem v ceně 250,- Kč za m2. Divné, že? Postup při výkupu pozemků pro obchvat je učebnicovým příkladem netransparentnosti ve výkonu místní samosprávy. Výkupní cena 350,- Kč za m2  se nabídla Římskokatolické farnosti výměnou za to, že už nebude žádat další peníze na revitalizaci farního areálu (které nikdy nežádala). Dobrá, ale nedochází tím k obcházení dotačních pravidel města, kdy se skrze cenu skrytě dotuje nějaký subjekt, aniž by musel splňovat předem daná pravidla? Věděli zastupitelé kolik by jinak církev žádala? Jaká je vlastně ta dohoda podepsaná s církví? Příliš mnoho otázek a strašně málo informací. Absence znaleckých posudků, pak jen dokládá, že nikdo nemůže doložit skutečnou hodnotu celé transakce. Ne, k tomuhle se nedá nic moc dodat. Tady došlo k “loupeži za bílého dne” a nikomu to nedochází. Pan starosta mě posílal na policii, ať teda podám trestní oznámení. Pan starosta moc dobře ví, že pokud mi na Čelákovicích záleží a chci, aby se vůbec někdy obchvat postavil, tak na policii jít nemůžu. Proč? Protože, kdyby se tím státní zastupitelství zabývalo, kraj potom nemůže podat žádost o dotaci. I když si jsem jistý, že se někdo na úkor města obohatil o zhruba 5 mil Kč v jednom případě (získal stavební pozemky v Sedlčánkách v minimální hodnotě 6 mil.) a o zhruba 7 mil Kč v druhém (získal pozemky určené k výstavbě v lokalitě Krátká Linva), prostě a jednoduše stavbu obchvatu neohrozím.

Co bylo směněno :

  1. P.č. 990/4  v k.ú.Čelákovice o výměře 240 m2 (vodní plocha), část p.č.3430/1 v k.ú.Čelákovice o výměře 3.412 m2 tj. celkem 3652 m2
  2. P.č.500/50 v k.ú.Sedlčánky o výměře 793 m2, p.č.500/90 v k.ú.Sedlčánky o výměře 732 m2 a p.č.500/92 v k.ú.Sedlčánky o výměře 1.472 m2 tj.celkem 2997 m2.

Hodnota pozemků města: 2.997×2.000 = 5 994.000

Hodnota pozemků získaná městem: 3.652×250=913.000

min. ROZDÍL V NEPROSPĚCH MĚSTA: 853.000-5 994.000= -5 141.000,- Kč

 

Posouzení hodnoty pozemků přijímaných a vydávaných je možné na základě znaleckého posudku na cenu obvyklou (porovnání realizovaných cen za posledních 12 měsíců u srovnatelných pozemků), nebo cenu úřední (dle oceňovací vyhlášky Ministerstva financí), nebo srovnáním nabídkových cen realitních kanceláří. Město však nemá nic. Je tedy vhodné použít zdravý rozum a říci si, zda pozemky městem ceněné na 15 až 25 Kč,- m2 a kupované za 250, – Kč jsou ODPOVÍDAJÍCÍ náhradou za stavební pozemky v Sedlčánkách, u kterých jsou inženýrské sítě (elektro u pozemku, kanalizace v dosahu). Stavební pozemky v Sedlčánkách se běžně prodávají mezi 2.000-3.000 Kč za m2.

Výroční cena města

Bylo několik kandidátů. Věděli jste dopředu jací kandidáti byli navrženi? Mezi jinými bývalý ředitel učiliště a velmi oblíbený pedagog Dr.Zdeněk Klingora, odborník a ochotný rádce zahrádkářů pan Josef Khánský a emeritní ředitel našeho muzea pan Jaroslav Špaček tedy všechno osobnosti v našem městě obecně známé. Jaroslav Špaček již byl navržený po páté a vždy se na něj pozapomělo. Vedení města (všichni koaliční zastupitelé) navrhlo generála Balouna, který žil do svých 14 let v Sedlčánkách a pak zde žije zhruba poslední 2 roky a již několik let se angažuje při dětských dnech osadního výboru Sedlčánky. Jak pan generál reprezentuje Čelákovice v armádě, ve světě, v NATO? Nic mě nenapadlo na ZM a nic mě nenapadá ani teď. Zeptal jsem se proto zastupitele Martina Spilky (byl jedním z navrhovatelů generála Balouna). To jsem neměl dělat. Potvrdil se mi  totiž jeden nepříjemný fakt.  O našem městě se totiž nerozhoduje na základě faktů, argumentů, diskuze, ale na základě osobních antipatií pana starosty a spol.. Pan generál Baloun nedostává tu cenu proto, že by se o Čelákovice nějak významně zasloužil, ale pouze proto aby ji nedostal pan Špaček!?! Zastupitel Kabát mi sice vysvětlil, že už 8 let s panem generálem spolupracuje a jak se na ministerstvu všichni na Čelákovice ptají, ale to je vše. Tohle je ten důvod proč někdo dostává výroční cenu města? Prosím, podívejte se na záznam. Speciálně tenhle bod stojí za shlédnutí, protože skrze naivitu jednoho zastupitele, v otázce týkající se výroční ceny města, se vlastně dozvíte jak  funguje vše ostatní. Smutné. Vážně smutné.

Diskuze

Předem připravené vystoupení ředitele Čelákovické sportovní byla cílená diskreditace zastupitele Bukače a plně zapadá do toho co se v různé formě opakuje na jednáních ZM již několik let. Na minulém jednání byl takto diskreditován zastupitel Janák. Bývalého ředitele muzea p. Špačka stejným způsobem zdiskreditoval v letech 2011 a 2012 současný ředitel muzea. Jsem zvědav jestli si něco podobného pánové troufnou i na paní Grygarovou nebo paní Fialovou, které s nimi taky netáhnou za jeden provaz.

Co se ještě zajímavého probíralo?

O dotacích, kapacitě školek a nepovedené rekonstrukci čističky

Padla námitka k velmi malému čerpání dotací ve srovnání s jinými městy. Město např. nežádalo o dotaci na MŠ Sluníčko a to z důvodu předpokládaného neudržení plné kapacity, kterou by nebylo město schopno naplnit vzhledem ke klesajícímu počtu dětí a podmínka dotace 10 let udržitelnosti plné kapacity by byla proto nedosažitelná. Aktuální rezerva je 12 míst. No a nyní ten ďábel v detailu. V Prokopě je před realizací projekt o nějakých 150 bytových jednotkách k výstavbě během příštích 1-2 let. Naproti Penny marketu má být postaven bytový dům se zhruba 77 bytovými jednotkami (již se nabízí rezervace). Což znamená nějakých 150-200 nových mladých rodin v Čelákovicích během následujících 2-3 let. Pokud se městu podaří postavit obchvat, tak během 5-8 let se v lokalitě Krátká Linva zabydlí minimálně 500 nových rodin. Ať počítám, jak počítám, současná rezerva ve školkách určitě stačit nebude, spíš bude potřeba postavit školku další úplně novou. Tady to zase někdo špatně spočítal, stejně jako u ČOV kde rezerva 2000 ekvivaletních obyvatel bude vyčerpána během 1-2 let a milióny budeme investovat znova. V r.2012 investováno do rekonstrukce ČOV cca 50 mil.Kč, v současné době by mělo být investováno dalších cca 10 mil.Kč a za pár let další miliony a dokonce se zdá, že bude potřeba zcela nová čistička.

Ale zpět k dotacím. Spíše to vypadá, že se hledají výmluvy proč se dotace nevyužívají. Nahlédněte na stránky Říčan a srovnejte kolik dotací tam již vyčerpali a zkuste pátrat v paměti, kde se v Čelákovicích využily dotační peníze. Je to velká škoda pro nás pro všechny, neboť postavit školku ze 100% z financí města znamená, že někde jinde budou prostředky chybět.

Zastávka Mochovská

Co takhle autobusová zastávka, která se plánuje od roku 2011? Jak to s ní vypadá? Chybějící Projektová dokumentace a nedostatek finančních prostředků dle starosty brání v realizaci této investiční akce. Termín realizace neznámý a asi až na novém vedení. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 ona předmětná zastávka figurovala. Následně v únoru se tato položka z rozpočtu nenápadně vytratila. Opravdu máme uvěřit tomu, že během dvou měsíců se toho událo tolik, že na ni nezbývají peníze? Nejpravděpodobnější je tedy, že se to do rozpočtu dalo i když se vědělo, že se to dělat nebude. Ve Zpravodaji se však vše krásně prezentovalo a o zrušení se již mlčí. Divná hra s občany města.

Legendární transparentnost

Čelákovice jsou nejtransparentnější od roku 1989. Hahaha, tak určitě. Srovnávat předchozí období ve vztahu s dneškem, je směšné. Argumentovat tím, že je toho spousta na webu, nebo že je internetový živý přenos ze ZM, je taky tak trochu mimo realitu. Vzhledem k rozšíření a kvalitě internetu, přímé přenosy nebyly z technického hlediska možné do nějakého roku 2005. A to nemluvím o tom, že se zavedly až v minulém období, kdy to byla především práce toho jednoho nepohodlného radního. Každý se může sám přesvědčit, jaké informace jsou na webu, co se týče samosprávy. Žádná sláva. Transparentnost totiž není o množství poskytovaných informací, ale o relevantnosti a jejich kvalitě. Pokud se pan starosta srovnává se samosprávou minulou, nemá moc vysoké cíle. Bylo by lepší se srovnávat s okolními samosprávami nebo s městy, která se dávají jako vzor transparentnosti a v tom porovnání opravu pokulháváme. Co takhle zveřejňovat co se všechno udělalo za minulý rok? V Říčanech takové věci běžně uvádějí. Třeba oprava 3 km chodníků v r.2017 .  Konkrétní příklady netransparentnosti – absence zveřejněných podkladů pro jednání ZM a RM, nedostatečné podklady pro rozhodování o nakládání s městským majetkem, absence poradních orgánů Rady města, absence veřejných projednání důležitých otázek města (domov seniorů, plány rozvoje, městský stadion apod.), částečné zveřejňování uzavřených smluv, absence rozklikávacího rozpočtu, zveřejňování návrhu rozpočtu v souhrnné podobě atd.). Jsme příkladem, avšak odstrašujícím.

Obchvat města

Byl položen jednoduchý dotaz, zda existuje konečný termín, do kdy může kraj požádat o dotaci. Odpověď se nedostavila. Jako obvykle. Buď ho starosta nezná, nebo ho zná a protože není reálné ho stihnout, tak ho raději neříká. Dle mých informací je termín pro podání žádosti o dotaci dle platné dotační výzvy č.70 do 21.12.2018. Protože pan starosta nezná zákon o vyvlastnění, tak si neuvědomuje, že je tam lhůta po kterou musí kraj s vlastníky jednat (90 dnů). Až po uplynutí této doby může kraj přistoupit k faktickému vyvlastnění. Doba procesu vyvlastnění nehraje pro podání dotace žádnou roli. Důležité je, aby bylo vyvlastnění zahájeno, protože pak už se jen řeší výše náhrady, ale už ne samotné vlastnictví. Proto si nejspíš myslí, že předání zbývajících pozemků pod obchvatem počká až bude platné ÚR. Ne nepočká. Pokud se bude předávat až v září, z logiky věci se prosincový termín nestihne. Město nemá domluvené podmínky odkupu pozemků pod obchvat, což opět znamená, že vůbec netuší, jaké jsou podmínky dotačního programu. To co tvrdil pan starosta totiž není pravda. Kraj může investici na pořízení pozemků do způsobilých výdajů zahrnout a získat tak zpět výdaje na pořízení dotčených pozemků a to až do výše 10% z celkově vynaložených peněz na obchvat. A samozřejmě do žádosti o dotaci lze zahrnout i pořízení projektové dokumentace. Jediné co mělo město pro vybudování obchvatu udělat, bylo právě zajištění pozemků a projektové dokumentace. Náklady spojené s pořízením pozemků a projektové dokumentace, pak kraj mohl zařadit do žádosti o dotaci. Jsem velmi zvědav jak to nakonec dopadne, protože tohle mělo být ošetřeno hned na začátku akce a ne se pak trapně vymlouvat, že něco hejtmanka odmítá. Hejtmanka o tom ostatně nerozhoduje. Kdo bude projektovat náš obchvat? V Lysé a Brandýse to již znají. Vedení našeho města se tím ještě nezabývalo.

Výpujčka pozemků pod atletickou dráhou

Slovní hra pana starosty měla zakrýt pravou podstatu problému. Je úplně jedno jestli se město snaží své pozemky pronajmout nebo vypůjčit. Podstatné je, že na to nemá právní nárok. Atletická dráha je ve vlastnictví TJ Spartak a pozemky má od města vypůjčené na základě stále platné smlouvy. Pan starosta tvrdí, že je smlouva neplatná, ale tak smlouvy jednoduše nefungují. Smlouvy mají svá ustanovení podle kterých lze smlouvu jednostranně vypovědět. Bohužel pro pana starostu smlouva o výpůjčce takové ustanovení nemá a to potvrdila i bývalá starostka pí.Tichá. Citovala smlouvu o výpůjčce, která byla uzavřena v době jejího starostování a zcela jasně doložila nemožnost zrušit smlouvu proti vůli jedné ze stran. Co na to starosta? Nic. Co by taky mohl říci. Diskuze pana Ryneše s panem starostou a místostarostou již pak jen ukazuje, že žádný zájem o dohodu vedení města nemá. Těžko se můžete s někým na něčem dohodnout, pokud ve Zpravodaji napíšete, že dotyčný je zodpovědný za současný stav městského stadionu a když se snažíte “vypůjčit” třetímu subjektu ony pozemky, které už dnes půjčené jsou. O tom, že pan Ryneš nedostal ve stejném vydání Zpravodaje prostor na reakci, se asi není třeba zmiňovat. To už je u nás takový běžný standard.

Petice k dopravě

Zastupitelům byla položena velmi jednoduchá otázka. Vy, jako zastupitelé, chcete nebo nechcete veřejně projednat koncepci dopravy s občany? A nastalo hrobové ticho. Bohužel tak je to se vším, co se na zastupitelstvu projednává. Úplně si dokáži představit, co se těm 15 koaličním zastupitelům honí v hlavě, když tam sedí. Hlavně ať nemusím nic říkat, hlavně ať se mě nikdo na nic nezeptá, hlavně ať se nepřijde na to, že vůbec nic nevím. Zastupitel Martin Spilka to odnesl za všechny ostatní apatické zdvihače rukou a jak to dopadlo, už asi víte. Usnesení navržené zastupitelem Janákem překvapivě prošlo a bylo schváleno a do 14.září by mělo být svoláno veřejné setkání občanů a projednána koncepce a aktuální problematika dopravy. Na závěr aspoň něco pozitivního.

Jo, doporučuji shlédnout záznam až do úplného konce. V mnoha komediích během závěrečných titulků jsou zařazeny takové ty vtipné nepovedené záběry. V našem případě se o jeden postarala paní Volfová. Celý večer se statečně drží a vůbec nic neříká, ale na závěr už jí došly síly a my jsme měli možnost se dozvědět její moudro. Jaké? To si musíte zjistit sami:-)

 

Matěj Leypold-Iglo

Matěj Leypold-Iglo

Pocházím z rodiny čelákovických sedláků. Naše rodina zde žije už přes 200 let a i přesto, že celý svůj život žiji v Praze, tak se cítím čelákovičákem. Záleží mi na tomto městě a rád bych se aktivně podílel na jeho rozvoji a budoucnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest