Co chceme

Veřejná diskuze

Jedním z hlavních cílů spolku „Čelákovické fórum“  je vyvolání veřejné diskuze nad problémy našeho města. Chceme, aby kdokoliv mohl otevřeně vyjádřit svůj názor a zároveň, aby tento názor „slyšelo“ co nejširší obecenstvo.  Chceme, aby byla diskuze otevřená, konstruktivní, slušná a neanonymní. Věříme, že při společné diskuzi může vzniknout spousta zajímavých nápadů, které mohou našemu městu pomoci v jeho rozvoji.

Objektivní informace

Sledujeme veřejné dění a radnici. Poskytujeme všem obyvatelům Čelákovic co nejobjektivnější informace o veřejném dění, především pak o dění s dopadem na veřejný prostor, přírodu a krajinu a o nakládání s veřejnými prostředky. Chceme město, které dobře komunikuje s občany.

Zapojení občanů

Chceme zvyšovat zájem o veřejné dění, poskytovat podporu a poradenství těm, kteří mají zájem aktivně se podílet, spolupracovat s ostatními spolky a iniciativami.
Jsme přesvědčeni, že je mezi námi řada schopných a pracovitých lidí, kteří mají chuť a ambice zapojit se do řešení věcí veřejných, ale dosud neměli příležitost. Naším cílem je takové lidi objevit a vtáhnout do dění. Počítáme se zapojením mladých lidí, těšíme se ale i na náměty vás všech – bez rozdílu věku. Nejsme svázáni s žádnou politickou stranou či hnutím ani s jinými skupinovými zájmy. Všem občanům Čelákovic otevíráme prostor pro svobodné vyjádření v mezích pravidel slušnosti. Špatnostem se nejvíce daří tam, kde se nikdo nezajímá a neozve.

Pin It on Pinterest