Kdo jsme

Jsme občané Čelákovic, rodáci i náplavy, které přestalo bavit o věcech jen tak nezávazně povídat, a rozhodli se aktivně měnit místo, kde žijeme, k lepšímu. Také chcete město, ve kterém je radost žít, ve kterém lidé chtějí trávit svůj volný čas, město, které se rozvíjí a nabízí podmínky ke spokojenému životu?
Jsme lidé stejní jako vy, máme rodiny, práci, své soukromé starosti a problémy, málo času. Přesto si myslíme, že je potřeba se aktivně zapojovat do veřejného života a usilovat o pozitivní změny tak, aby nám naše děti jednoho krásného dne nevyčetly, že jsme mohli, ale nic neudělali.

Nejsme spokojeni s řešením řady problémů našeho města a ani s tím, jak město komunikuje s občany, není nám jedno, jaká zde panuje atmosféra. Zajímáme se o názor všech i nápady, jak městu prospět. Preferujeme věcnou diskusi, ne časově náročnou nic neříkající debatu. Důležitá jsou pro nás fakta, odbornost, ne zákulisní vlivy a osobní zájmy jednotlivců. Nelíbí se nám, když se za nás o důležitých věcech  rozhoduje špatně.
Na Čelákovicích by přece mělo záležet každému z nás!

Naši lidé

Ing. Eva Čílová, předsedkyně spolku
eva.cilova@celakovickeforum.cz

Vidím řadu příležitostí ke zlepšení podmínek života v našem městě, není mi lhostejné, co se v Čelákovicích děje. Díky 20letým manažerským zkušenostem z různých odvětví jsem schopná se v dané problematice rychle zorientovat, hledat řešení a prosazovat návrhy k dosažení cíle ve veřejném zájmu. Pracuji s fakty a ověřenými informacemi, vítám veřejnou diskuzi, ctím demokratické principy. Věřím, že aktivity spolku přispějí k řešení aktuálních i dlouhodobých problémů Čelákovic. Motto: “Stále je co zlepšovat.”

 


 

RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

Zodpovědný přístup a dobrá správa k veřejnému prostoru v Čelákovicích je oblastí dlouhodobě zanedbanou. Snažím se tento stav změnit. V období  2010 až 2014 jsem byl zastupitelem a současně i předsedou komise pro životní prostředí, ve které jsme s dalšími jejími členy podali mnoho návrhů na změnu k lepšímu. Jsem povoláním botanik, a tak mě zajímá vše, co roste kolem nás. Byl jsem při založení obnovené činnosti Okrašlovacího spolku čelákovického (www.celakovice.org), se kterým pečujeme o vzhled města nebo vysazujeme stromy. Jsem zásadně proti zbytečnému kácení stromů (např. lípy v Kollárově ulici). Není mi lhostejné, jak kvalitní dýcháme ovzduší, a proto přicházím s náměty na zlepšení včetně petic směřujících ke kompetentním osobám. Za úspěch považuji příslib Středočeského kraje instalovat v Čelákovicích od roku 2019 měřicí stanici pro dlouhodobé sledování tuhých znečišťujících látek (PM10) a benzo(a)pyrénu.


 

Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. vědecký pracovník
jan.topinka@celakovickeforum.cz

Ústav Experimentální medicíny AV ČR

V celorepublikovém kontextu, zejména v porovnání s Ostravskem, není stav ovzduší v Čelákovicích kritický, nicméně v zimním období v průběhu tzv. inverzních episod překračují pravidelně denní koncentrace prašnosti značně povolené limity. Kontinuální měření kvality ovzduší, zejména v zimním období, by jistě bylo užitečné, např. i pro urychlené prosazení silničního obchvatu města.

 


Ing. Jiří Kořínek, podnikatel
jiri.korinek@celakovickeforum.cz

Člen rady města a předseda komise výstavby 1990 – 1994
Předseda komise rozvoje 2002 – 2006

Rozvoj – znamená že se něco rozvíjí a pokud se hovoří o rozvoji obce má  se na mysli, že se něco vylepšuje a rozrůstá v souladu s  koncepcí rozvoje obce a hlavního jeho dokumentu územního plánu. Co z tohoto pohledu v Čelákovicích proběhlo za posledních 4 (8) let? Vypusťme z hodnocení “rekonstrukci náměstí a lávku přes Labe”, které připravily a začaly realizovat minulá vedení města?  Jsem pro rozvoj – ne stagnaci.


Jaroslav Špaček, archeolog a historik
jaroslav.spacek@celakovickeforum.cz

Ředitel muzea v Čelákovicích 1972- 2009, odborný pracovník muzea – 2013

Historické mezníky i běžný život prostého člověka, zaznamenané v kronikářských i jiných dílech, budou vždy cenným ponaučením, odkazem i impulsem pro naše následovníky. Již dávno bylo řečeno „kde není poznání minulosti, nemůže být vize budoucnosti“. A je jen
na nás a musí to být jedním z vytčených cílů nás všech, aby minulost našeho města, které každou setinou minuty přibývá a jejíž součástí jsme i my, také svými kulturními hodnotami a odkazy našich předků i v budoucnosti v dalších kronikářských dílech jen zářila v lesku.


Milan Tichý, podnikatel
milan.tichy@celakovickeforum.cz

Podnikám ve stavebnictví v našem městě již 25 let a sleduji kontinuitu rozvoje města.
Zpožděný územní plán brzdí rozvoj podnikání, nedostatečné parkovací plochy omezují občany i podnikatele.
Veřejná diskuze chybí ve všech oblastech, zejména v této. Rád přispěji k efektivnosti debaty vedoucí k urychlení změn a kvalitě veřejné správy v Čelákovicích

 


 

Zbyněk Čech, živnostník
zbynek.cech@celakovickeforum.cz

Zastupitelé ve 21. Století nejsou starodávné panstvo, ani bezchybní soudruzi s jedinou možnou pravdou. Moderní zastupitelstvo má žít s občany a s jejich starostmi. Zastupitelé jsou naši zaměstnanci. My chodíme do práce a platíme daně, tím živíme radnici, která nás zastupuje, při správě a reprezentaci města. Prosazujme svá práva. Požadujme zodpovědnost radnice za námi svěřený majetek. Požadujme perfektní práci, tak jako jsme zvyklí z našich zaměstnání.

 


Matěj Leypold Iglo, manager
matej.iglo@celakovickeforum.cz

Úřadům jsem se programově vyhýbal posledních 10 let a měl jsem v úmyslu se toho držet i do budoucna. Bohužel si mě místní samospráva našla a mě probudila z občanské netečnosti. Čekat na zaslaní 3 stránkového dokumentu emailem 30 dní mi v 21. století připadá jako sci-fi a já nejsem jeho velký fanda. Téměř 20 let se pohybuji v oblasti informačních technologií, procestoval jsem svět a věřím, že společně dokážeme přivézt do našeho města alespoň trochu z toho velkého světa IT, tak aby nám občanům to přineslo co nejméně bolesti v jednaní s úřadem.


 

Pin It on Pinterest