Naše témata

Zabýváme se aktuálními tématy, která mají vliv na život všech občanů Čelákovic, často dlouhodobý a významný. Zjišťujeme názor občanů, shromažďujeme připomínky, postřehy a nápady, diskutujeme a komunikujeme s vámi občany a s vedením města. Cílem je najít všeobecně akceptovatelné řešení – konsenzus a zcela eliminovat neveřejné rozhodování izolované skupiny osob na základě osobních či netransparentních zájmů. Níže uvedená témata a jejich body považujeme za důležitá, zasluhují si veřejnou diskuzi a vyjádření občanů, které by mělo vedení města reflektovat.

Otevřená radnice
 • Maximální informovanost a zapojení občana do rozhodování
 • Zpravodaj města Čelákovic s prostorem pro názory opozičních zastupitelů i dalších občanů
 • Zavedení pravidelného setkávání s občany
 • Transparentní rozhodovaní (jmenovité hlasování, zveřejňování podkladů návrhů na usnesení atd.)
 • Zveřejňování všech smluv uzavřených městem
 • Transparentní výběrová řízení
Doprava

Zpracování dlouhodobé koncepce dopravy s důrazem na:

 • Dokončení obchvatu jako strategické komunikace (aktivní účast města na této krajské investici)
 • Napojení obytných zón východně od železniční tratě na obchvat včetně plánovaného parkoviště u železniční zastávky
 • Zlepšení přístupových komunikací do města od Nehvizd a Mochova
 • Dopravní limity stávajících komunikací jako podmínka pro nové investice v intravilánu obce
 • Podpořit tradiční užití kola při dopravě ve městě z bodu A do bodu B jak dopravním značením tak vybudováním “parkovišť” se stojany
Infrastruktura
 • Opravené chodníky
 • Úprava povrchu pozemních komunikací
 • Kanalizace a vodovod v celém městě
 • Dostatečné a funkční veřejné osvětlení
Investice města
 • Čerpání dostupných dotací
 • Dům seniorů
 • ZŠ Kamenka a její přístavba
 • Škola v Sedlčánkách
 • Velkokapacitní parkoviště  u nádraží
 • Rekonstrukce stadionu
Rozvoj
 • Komunitní plán města
 • Nový územní plán
 • Regulační plány jako nástroj pro investice v daných lokalitách
 • Strategický plán rozvoje pro dlouhodobý výhled
 • Akční plán rozvoje pro 2 až 3 roky
Chytré město
 • Využití moderních technologií napříč fungování samosprávy
 • Digitalizace samosprávy – všechny dokumenty spravované městským úřadem k dispozici v elektronické podobě
 • Otevřená data – nástroj usnadňující publikaci, sdílení, vyhledávání a využití dat samosprávou automaticky digitalizované a přístupné veřejnosti
 • Zvukový a obrazový záznam ZM na webových stránkách města
 • Internetové připomínkování územního plánu
 • Využití informačního webu Lepší místo pro hlášení závad
 • Chytré a úsporné veřejné osvětlení
 • Čelak ID – maximální množství úředních úkonů řešit přes internet
Živé město
 • Společenské, kulturní a sportovní akce
 • Sociální program
 • Spolupráce spolků a komunit
Životní prostředí
 • Monitoring kvality ovzduší
 • Rozšíření ploch zeleně
 • Snížení hlukové zátěže

 

 

 

Pin It on Pinterest