Články a kodex

Rádi zveřejníme váš článek k aktuálnímu dění v Čelákovicích. Neváhejte nás kontaktovat na redakční email redakce@celakovickeforum.cz Dovolujeme si upozornit, že každý, kdo chce uveřejnit příspěvek, je povinen dodržovat níže uvedený Kodex přispěvatele.

Reakce na článek

Pokud chcete reagovat na konkrétní článek zveřejněný na tomto webu, pište své názory do komentářů (diskuze) pod jednotlivé příspěvky. Je zde nutná jednoduchá registrace.

Zasílání podnětů a názorů

Máte-li téma, názor, petici či informaci, které chcete zveřejnit na webu www.celakovickeforum.cz jako samostatný článek, napište nám na adresu redakce@celakovickeforum.cz

Těšíme se na vzájemnou spolupráci, na vaše podněty a příspěvky, které pomohou rozšířit diskuzi o veřejném dění, a tím i vliv na budoucnost našeho města.

Kodex přispěvatele

1. Autorská práva, zodpovědnost a zdroje

 • Publikováním textů na www.celakovickeforum.cz či jejich zasláním na e-mailovou adresu redakce dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů bez nároku na honorář na webových stránkách i v tištěném newsletteru.
 • Přispěvatel má právo svobodně vyjadřovat své názory. Přispěvatel nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob. Pokud uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru.
 • Autor nese odpovědnost za to, že obsah jeho článku není v rozporu s platnými zákony České republiky.
 • Autorská práva náleží přispěvateli. Pokud příspěvek publikovaný na www.celakovickeforum.cz či tištěném newsletteru převezme bez autorova vědomí jiné médium, musí do jednání s ním vstoupit autor, nikoli provozovatelé webu www.celakovickeforum.cz.

2. Zakázané články

Za texty, jejichž zařazení na  www.celakovickeforum.cz je zakázané, jsou považovány především:

 • texty obsahující vulgarismy, pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu.
 • texty nebo obrázky, které odporují dobrým mravům a jsou v rozporu se zákony ČR.
 • PR texty politických stran, politiků nebo jejich příznivců.

V případě jakéhokoliv sporu rozhodnou provozovatelé či administrátor webu.

3. Umístění článků

 • Autor nemá automatický nárok na publikování článků na hlavní straně www.celakovickeforum.cz, o zařazení do rubriky rozhoduje provozovatel.
 • Autor nesmí po zveřejnění článku změnit datum a čas uveřejnění příspěvku s cílem vyvolat falešné zdání o skutečném čase jeho zveřejnění.

4. Diskuze pod články

 • Veškeré články uveřejněné na www.celakovickeforum.cz jsou z podstaty těchto internetových stránek určeny k veřejné diskuzi. Ve výjimečných případech je možné požádat redakci o zakázání diskuze pod článkem.
 • Každý registrovaný uživatel má právo svobodně diskutovat k tématu článku, pokud při tom bude dodržovat pravidla slušného chování. Příspěvky zjevně nepravdivé, napadající či vulgární jsou průběžně redaktory mazány. Přispěvateli, který ani po výzvě nepřestane urážet ostatní diskutující, může být zrušena registrace.
 • Autor článku má právo požádat redakci o smazání dle jeho názoru hanlivých, urážlivých či nepravdivých diskuzních příspěvků. Právo rozhodnout o smazání či ponechání příspěvku však náleží redakci.
 • Autor diskusního příspěvku dává jeho vložením na www.celakovickeforum.cz automaticky souhlas k jeho zveřejnění na webových stránkách i v tištěném newsletteru, a to bez nároku na honorář.

5. Registrace autorů

 • Přispěvatel při registraci uvede alespoň krátkou pravdivou informaci o sobě, včetně uvedení funkčního kontaktu (mobilní telefon nebo e-mailová adresa). Tyto kontakty jsou neveřejné a slouží pouze pro potřebu kontaktu redakce s autorem. Redakce tyto údaje zásadně neposkytne třetím osobám.
 • V odůvodněném případě může autor po dohodě s provozovateli trvale vystupovat pod pseudonymem.
 • Sankce za porušení kodexu V případě porušení kodexu má provozovatel webu www.celakovickeforum.cz  právo odstranit bez dalšího upozornění jakýkoliv text, který porušuje tento kodex.

Pin It on Pinterest