Jak se zapojit?

Informujte se!

Sledujte tento web sloužící jako veřejný informační portál.

Připravujeme pravidelný občanský zpravodaj (newsletter) zasílaný cca 1x měsíčně e-mailem. K odběru se můžete přihlásit na hlavní stránce. Další informace budeme zveřejňovat na našem Facebooku. Informace o aktuálním dění mimo veřejných zdrojů najdete na stránkách Čelákovice – místo pro život nebo na FB Čelákovice –  otevřené fórum.

Veřejným zdrojem informací o výběrových řízeních a smluvních aktivitách města jsou Profil zadavatele: Město Čelákovice a Registr smluv.

Využívejte zákon o svobodném přístupu k informacím! Zákon č. 106/1999 Sb. umožňuje získat informace v termínu do 15 dnů od podání žádosti, která musí splňovat požadavky dle §13 zákona. Proti odmítnutí žádosti lze podat odvolání dle §16 zákona. Je však dobré vždy napřed zjistit, zda již informace nebyla někde zveřejněna jako např. smlouvy nebo v přehledu již poskytnutých informací. Žádost o informaci můžete vznést na jakýkoliv obecní úřad, obcemi zřizované obchodní společnosti, soudy, ministerstva i další úřady.  Podrobnější informace naleznete zde nebo na stránkách advokátní kanceláře Fank Bold .

Informace dále šiřte!

Pomáhat s šířením newsletteru můžete jak pomocí přeposláním dalším známým, tak např. vytištěním a vyvěšením na nástěnku u vás v domě.

Jste odborník? Poraďte nám!

Zejména přivítáme konzultace v oblasti práva a územního plánování, nicméně každá dobrá rada je k nezaplacení a velmi rádi se s vámi sejdeme nad jakýmkoliv tématem. Věnujte se konkrétnímu tématu!

Jak se můžete dále zapojit do dění v Čelákovicích? Zasílejte své příspěvky ke zveřejnění na našem webu a do oficiálního Diskusního fóra na stránkách města Čelákovice (je nutná registrace).

Navštěvujte jednání zastupitelstva města, kde každý občan má právo říci svůj názor k projednávaným otázkám. Zákon o obcích dává možnost aktivní účasti na jednání zastupitelstva občanu s trvalým bydlištěm v Čelákovicích staršímu 18 let, nebo majiteli nemovitosti s trvalým bydlištěm jinde.  Pokud právě není na programu to, co Vás zajímá, máte nárok v bodu diskuze podat svůj návrh na řešení věcí veřejných.

Obraťte se na svého zastupitele se žádostí o projednání vašeho problému na jednání zastupitelstva, adresář viz oficiální stránky města Čelákovice.

Pin It on Pinterest