Petice

Petice “DOPRAVA V ČELÁKOVICÍCH”

Žádost občanů Čelákovic o svolání veřejného setkání občanů, na kterém bude projednáno koncepční řešení včetně aktualní problematiky dopravy v Čelákovicích za účasti vedení města, zpracovatelky nového územního plánu a autora koncepce dopravy v novém územním plánu. Požadujeme, aby veřejné setkání občanů nad aktuálními problémy dopravy v Čelákovicích bylo uskutečněno mimo zasedání zastupitelstva a ještě před veřejným projednáváním uzemního plánu.

 

 


Petice “Žádáme odpovědnost města”

Záměrem této petice je požadavek na zjištění odpovědných osob za vznik škody městu Čelákovice z prohraného soudního řízení s TJ Spartak Čelákovice. Již vyčíslené náklady soudního řízení, související právní služby a úroky z prodlení platby 5 500 000,- Kč činí až dosud 1 807 347,- a zřejmě nebudou jediné.

 

 


Petice “proti kácení lip v Kollárově ulici”

Žádáme vedení městaČelákovice, aby žádost o povolení ke kácení těchto stromů stáhlo a navrhlo jiné stavební úpravy pro rozšíření chodníku tak, aby stromy zůstaly zachovány i pro příští generace.
Podpisová místa Galerie u Radnice, restaurace Mount v Kostelní ulici, Irish Music Pub,

Pin It on Pinterest