Střípky z jednání zastupitelstva 3.5.2017

Mimořádné zasedání zastupitelstva se konalo ve stísněných podmínkách zasedací místnosti Městského úřadu neboť pro mimořádný termín prý nebyl volný Kulturní dům a ani v Manažerském centru nebylo volno. Jen díky nepřítomnosti několika zastupitelů se účastníci zasedání do místnosti vtěsnali, ale již žádné místo nezbývalo pro televizní techniku a tak oficiální záznam z jednání nebude žádný. Starosta zřejmě za tolik let ve funkci nezná sálek Technických služeb a ani neví o možnostech jednat v jídelnách škol, kde se v minulosti konalo mnoho veřejných akcí.

Již druhý bod jednání přinesl vzrušenou debatu, když zastupitel Janák poukázal na nedostatečné podklady k rozhodnutí o poskytnutí dotace pro „povodňový varovný, informační a monitorovací systém města“. Starosta argumentoval tím, že jde již o druhé projednávání v zastupitelstvu a také v radě se již o tom jednalo. Zastupitelé v tomto bodě měli mít závěrečné slovo a tak podle názoru p.Janáka měli mít podklady perfektně připravené a to se nestalo. Díky Pátkově většině zastupitelé přijetí dotace schválili i bez podrobné dokumentace.

Zaujal mne bod „Dotace Smíšená organizace zdravotně postižených“ kde se řešily nedostatky způsobené administrativním zásahem na Obchodním soudu, kde z neznámých důvodů byla organizace vymazána z obchodního rejstříku, aniž obdržela o této změně nějaké vyrozumění. Bylo konstatováno, že případná penalizace ze strany města je naprosto zbytečná, neboť bylo prověřeno použití dotace a ta byla využita v souladu s předloženou žádostí. Mimo samotné jednání jsem se přítomného předsedy zeptal na počet členů a výši dotace. Organizace zdravotně postižených má v Čelákovicích 270 členů a získala 40 000, – Kč na svou činnost. Nikdo asi nepochybuje o tom, že zdravotně postižení nutně potřebují podporu. Jsem však na pochybách o její výši v porovnání s ostatními dotacemi pro sport a jiné aktivity. Musel bych se hodně stydět, při zvednutí ruky pro dotaci 40 000, – Kč pro 270 členů organizace tj. 148, – Kč pro jednoho postiženého a na druhé straně desetitisíce pro jednoho zdravého cyklistu a nebo jiného závodníka. Moc rád bych věděl, kdo byl členem komise pro dotace, ale zatím jsem nikde na stránkách města a ani ve Zpravodaji tuto informaci nezískal.

V posledním bodě byly na programu smlouvy o výpůjčce, kde došlo k sjednocení dosud rozdílných forem smluv mezi městem a příspěvkovými organizacemi. Nic nelze namítat až na opětovně nedostatečné podklady. Výrazná většina zastupitelů se spoléhá na dokonalost předkládaných materiálů a tak jen vyjímečně někdo protestuje a možná podklady v tzv. formálních bodech ani nečte. Přítomná paní Čílová si však dala práci a přednesla námitky ke schvalování smlouvy o výpůjčce se ZŠ Komenského, uzavírané bez znalosti obsahu Nájemní smlouvy mezi Gymnáziem a Městem, kde jsou  definovány užívané plochy a povinnosti smluvních stran. Včera schválená (Pátkovou většinou) smlouva o výpůjčce zavazuje 3.stranu Gymnázium, která není účastníkem smluvního vztahu o výpůjčce, k plnění v rozporu s Nájemní smlouvou. Z toho důvodu, má smlouva o výpůjčce právní vadu, lze ji napadnout a dosáhnout neplatnosti.

Jedná se o bod 7 čl. IV: “V případě provádění oprav a údržby na věcech a zařízeních užívaných společně s uživateli dle Čl. III odst. 3 písm. a., které jsou předmětem výpůjčky (opravy střechy, okapů, otopné soustavy atp.), jsou uživatelé povinni hradit poměrnou část nákladů na tyto opravy a údržby. Tato povinnost je zakotvena i ve smluvních vztazích s těmito uživateli.”

Uživateli jsou Q byt a gymnázium. Poslední věta citace, o kterou opřel své právní zdůvodnění městský právník, není pravdivá, taková povinnost  v nájemní smlouvě není. Toto je nejzásadnější nedostatek smlouvy, dalšími nedostatky jsou skutečnosti, že nesouhlasí užívané plochy v Nájemní smlouvě s užívanými plochami v přílohách zmiňované smlouvy o výpůjčce, z hlediska požární bezpečnosti musí mít gymnázium možnost užívat 2 schodiště, ne jen jedno, jak je uvedeno ve smlouvě atd.). S otazníkem zůstává, kdo má ve výpůjčce a je uživatelem střechy, když ZŠ Komenského má výpůjčku na 1. PP, 1.NP a 2. NP. Gymnázium má Nájemní smlouvu na část 1.NP a 3. NP.

Největší pozdvižení nastalo v dodatečně přidaném bodě diskuze zařazeném na návrh zastupitele Janáka. Padl dotaz, zda se již vedení města zabývalo škodou vzniklou z prohraného soudu s TJ Spartak (téměř 2 miliony Kč). Přišla zcela šokující odpověď. Již vše bylo uhrazeno a náklady zaplatí město. Dle mého názoru je to naprosto v rozporu se zákonem. Není divu, že když škodu způsobili radní, tak ti na sebe prstem neukážou. Uvidíme, zda se opozice smíří s předloženým řešením. Mohl by vzniknout precedens, že mohu způsobit škodu městu a nemusím se starat o její úhradu. Kde zůstala odpovědnost? Není divu, že někteří zastupitelé jen zvedají ruku a neví o čem je řeč. Necítí odpovědnost. Když projdou telefonní účty za více než 100 000, – Kč a není vyvozena odpovědnost za milionové škody, pak čeho se bát. Každá lotrovina projde.

Na záznam Vás tentokrát nemohu odkázat, neboť nebyl pořízen. Zřejmě pro důležitá jednání o zvláště choulostivých otázkách se nadále budou svolávat jen mimořádná zasedání a zjistí se, že ani zasedačka není k dispozici. Jsou tu ještě kotelny a také klub důchodců v Pečovatelské službě. Nevadí mi poznání nových míst i trochu nepohodlí snesu, ale chybějící záznam bych zřejmě příště nelibě nesl. Konečně již v r.2010 jsme získali grant na pořízení Tv záznamu a tak si jistě i nyní poradíme. Záznam je nezbytnost, zvláště za situace, kdy škody našich zastupitelů hradíme my občané.

Miroslav Leypold-Iglo

Miroslav Leypold-Iglo

Jsem životní optimista a věřím, že přes všechny negativní informace o dění ve státě a i v Čelákovicích společně najdeme správnou cestu. Nemusíme příliš hledat, neboť již existují příklady vyzkoušené v zahraničí i v českých městech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest