Jak toho dosáhnout

Web

Provozujeme tento web sloužící jako veřejný informační portál a místo pro otevřenou veřejnou diskuzi. Informujeme o aktuálním dění, tématech i vývoji kauz, podporujeme občany v zapojení do veřejného dění. Sbíráme podněty a názory spoluobčanů, s kterými dále pracujeme.

Newsletter

Vydáváme pravidelný newsletter zasílaný cca 1x měsíčně e-mailem s informacemi, o kterých se jinde nedozvíte.

Stošestka

Podáváme žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., zjišťujeme zásadní skutečnosti, ověřujeme informace, pracujeme s fakty.

Zasedání zastupitelstva

Chodíme na zasedání zastupitelstva, vyjadřujeme své názory a podněty, hájíme zájmy našich spoluobčanů, iniciujeme jednání k aktuálním problémům.

Petice

Organizujeme či pomáháme organizovat petice ve věcech, které trápí nás i naše spoluobčany, a které vedení města neřeší. Snažíme se jejich prostřednictvím dosáhnout projednání předmětu petice a dosažení nápravy či opatření ke spokojenosti občanů.

Besedy a setkání

Pořádáme a spoluorganizujeme besedy a setkání občanů k diskuzi nad vybranými tématy, hledáme náměty a řešení.

Tím vším chce spolek Čelákovické fórum přispět k většímu zapojení občanské společnosti do tvorby rozhodnutí, jež přijímá zdejší politická reprezentace, a ve výsledku i k lepšímu životu v našem městě. Budeme postupně uveřejňovat naše představy, jak dosáhnout našich společných cílů a realizovat naši vizi „Čelákovice – místo pro kvalitní a spokojený život“.

Pojďte s námi ovlivňovat dění kolem sebe a uskutečňovat svoje představy!

Pin It on Pinterest