Čestní měšťané a občané města Čelákovic

Již od 19. století naše město stejně jako řada jiných obcí udělovalo za různé zásluhy pro město či společnost čestný titul „měšťanství“ a od roku 1935 pak titul „občanství“. V našem městě byly tyto tituly uděleny ke konci 40. a začátkem 50. let minulého století také osobám spojeným s totalitním režimem. Prosadit odejmutí čestného titulu dvěma z nich, jejichž ruce byly potřísněny krví, se konečně podařilo po dvaceti třech letech od „sametové revoluce“. V roce 1993 za prvního z demokratických voleb vzešlého vedení města byl schválen nový „Statut Čestného občanství města Čelákovic“, který pak byl v průběhu dalších let precizován. Stanovuje komu a za jaké zásluhy může být čestné občanství uděleno nebo případně odebráno a jak má být vedena evidence, aby po letech nemusely být tyto skutečnosti opět pracně a komplikovaně dohledávány, jako tomu bylo při sestavování zde níže připojeného přehledu.

Seznam osobností, kterým bylo uděleno čestné měšťanství nebo občanství, zpracovaný na základě archivních dokumentů a zápisů v kronikách města Čelákovic

1857                jmenován čestným měšťanem

Josef Stankovský
*1815 †1875 Praha
významný hospodářský úředník, majitel hospodářství v Čelákovicích, člen a podporovatel četných vlasteneckých spolků, člen výboru vzájemné pojišťovací banky Slávie. V roce 1869 se z důvodů nemoci odstěhoval do Prahy za svým synem – spisovatelem Josefem Jiřím Stankovským.

 

1861.03.06      čestnými měšťany jmenováni:

Dr. Frant. Palacký
*1798 Hodslavice †1876 Praha
český historik, filosof a politik        

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Dr. Frant. Lad. Rieger

*1818 Semily †1903 Praha
český politik, publicista, právník

 

 

Dr. Frant. Aug. Brauner

*1810 Litomyšl †1880 Roztoky u Prahy
český politik, publicista a advokát

 

 

1865.03.12.     čestným měšťanem jmenován

P. František Macan
*1791 Radnice †1869 Čelákovice
děkan čelákovické farnosti, za zásluhy během svého 32letého působení.

1885.11.29      čestným měšťanem jmenován

J. E. Alfred svobodný pán z Krausů
*1824 Pardubice †1909
právník, místodržitel Českého království.

Čestné měšťanství a občanství udělené po vzniku Československé republiky

1918.10.29      čestnými měšťany jmenováni:

Jirásek Alois

*1851 Hronov †1930 Praha
český spisovatel, politik

 

 

Dr. Kramář Karel

+1860 Vysoké n. Jizerou  †1937 Praha
první předseda vlády ČSR

 

 

Klofáč Václav

*1868 Havlíčkův Brod †1942 Dobříkov
československý novinář, senátor, ministr

 

 

Dr. Staněk František

*1867 Strmilov †1936 Praha
novinář, poslanec, ministr

 

 

Habrman Gustav

*1864 Česká Třebová †1932 Praha
novinář, spisovatel, senátor, ministr

 

1935.03.06      jmenován čestným občanem města
Tomáš Garrigue Masaryk

*1850 Hodonín †1937 Lány
universitní profesor, president republiky

 

 

1938.05.27      čestným občanem města jmenován
Dr. Edvard Beneš

*1884 Kožlany †1948 Sezimovo Ústí
poslanec, ministr, president republiky
Na základě vládního nařízení ze dne   17. 12. 1939 muselo být čestné občanství Dr. E. Beneše odvoláno.

 

 

1943.09.10      čestné měšťanství uděleno in memoriam
Josefu Volmanovi

*1883 Žebrák †1943 Čelákovice
významnému českému průmyslníkovi – čelákovickému továrníkovi

 

Čestné občanství udělené po osvobození v roce 1945

1945.07.11      znovu uděleno čestné občanství
Dr. Edvardu Benešovi

*1884 Kožlany †1948 Sezimovo Ústí
presidentu Československé republiky.
Diplom předán na Hradě dne 2. 10. 1945 deputací MNV.

 


1945.07.11
      uděleno čestné občanství maršálu Josifu Vissarionoviči Stalinovi (Dzhugashvili *1879 Gori †1953 Moskva). Politik, generální tajemník KSSS. Deputace MNV předala diplom na velvyslanectví 22. 11. 1946. Dodatečně mu byl dán darem a do Moskvy odvezen funkční model soustruhu nebo frézky vyrobený v učilišti Volmanovy továrny. Usnesením ZM dne 23. 10 2013 bylo čestné občanství  J. V. Stalinovi odejmuto.

Čestné občanství udělené po únoru 1948

1948.02           údajně po únoru uděleno čestné občanství Klementu Gottwaldovi (*1896 Heroltice †1953 Praha). Politik, komunistický poslanec, od r. 1948 president republiky. Usnesením ZM ze dne 23. 10. 2013 se město distancuje od uvádění Kl. Gottwalda čestným občanem města.

1949.06.30      uděleno čestné občanství
Juliu Ďurišovi

*1904 Rovňany †1986 Praha
Čelný politik KSČ, poslanec, za vlády Kl. Gottwalda ministr zemědělství.

 

 

1949.06.30      čestné občanství získali čínští delegáti, účastníci Sjezdu obránců míru v Praze:

prof. Teng Chu-Min

prof. Pej Wen-Chung (*1904 †1982). Čínský paleontolog a antropolog.

1954.05.25      uděleno čestné občanství odstupujícímu předsedovi MNV
Ladislavu Hnízdovi

*1909 Hrobičany †1992 Brandýs n. L.
Dělník, funkcionář KSČ.

 

 

Čestné občanství udělené po listopadu 1989

2014.02.27      uděleno čestné občanství sestrám Diamantovým:

M.A. Evě Diamantové – Hayman

*1924 Praha †2013 Auckland – Nový Zéland
Ošetřovatelka dětí ve Velké Británii, vysokoškolský pedagog, spisovatelka, novinářka a překladatelka na Novém Zélandě.

 

 

Věře Diamatové – Gissing

*1928 Praha
Spisovatelka a překladatelka žije ve velké Británii.

 

Zpracoval J. Špaček

Pin It on Pinterest