Osobnosti ve vztahu k hudbě

Čelákovice obdobně  jako další obce ve středním Polabí jsou kolébkou a působištěm řady hudebníků, z nichž se někteří svým umem a tvorbou proslavili i v daleké cizině. Jiní z nich zase významně přispěli k hudebnímu vzdělání nastupujících generací a nových talentů. Samozřejmě nemůžeme nezmínit také badatele v tomto oboru – muzikology, jejichž zásluhou je činnost těchto osobností odborně dokumentována a hodnocena. Níže uvedený přehled osobností spojených s hudební tvorbou není vyčerpávající, je pouze stručným pohledem do starší i nedávné hudební minulosti našeho města, a v předložené podobě podává pouze nástin informací o osobnostech  narozených do poloviny 20. století.

Arazim Mirko

*1920 Sedlčánky †1997 Carona – Švýcarsko

Hudební pedagog, pozounista

Absolvoval Vojenskou hudební školu v Praze a studoval také v Bratislavě. Po roce 1948 působil v Innsbruku, v roce 1952 odešel do Švýcarska. V letech 1955-1985 působil v orchestru v Luganu jako první trumpetista a také v letech 1975-1977 díky svému talentu jako mistr v Občanské filharmonii.

 

Balvín Alois

*1901 Vykáň †1980 Poděbrady

Hudební pedagog, kapelník, skladatel

Člen orchestru Velké operety divadla v Karlíně. V letech 1929-1939 byl kapelníkem Městské hudby v Čelákovicích a učitel hudby. Po válce působil jako kapelník v lázeňském orchestru ve Františkových Lázních, od r. 1952 pak kapelníkem lázeňského orchestru v Poděbradech a dirigentem dechové hudby „Poděbradka“. Je autorem mnoha skladeb, např. „Hasičské polky“, „Mě darovalo děvčátko“, „Čelákovické polky“, či z května roku 1939 skladby „Za vlast a národ“.

 

Bečka František

*1911 Příšovice o. Semily †1981 Praha

Řemeslník, houslista, sbormistr

Houslista v orchestru J. K. Tyl Čelákovice a později v orchestru Osvětové besedy v Čelákovicích. Od r. 1972 sbormistr souboru Radost.

 

 

Beránek Vratislav

*1926 Kladno †2012 Kladno

Hudební pedagog, klavírista, skladatel, publicista, redaktor.

V letech 1950-1957 ředitel Hudební školy v Čelákovicích, od r. 1961 redaktor hudby pro mládež v Čsl. rozhlasu.

 

Blecha Antonín

*1905 Čelákovice †1993 Praha

Hudebník, trombonista

Absolvent Státní konzervatoře hudby (1931). Byl členem a zastával funkci správce operního orchestru Národního divadla v Praze. Se svým bratrem Ferdinandem často pobýval v sousední Toušeni.

 

Blecha Ferdinand

*1906 Čelákovice †1982 Praha

Hudební pedagog, kontrabasista, malíř

Studoval kontrabas u prof. F. Černého na pražské konzervatoři, kterou také v roce 1927 absolvoval. Několik let působil jako pedagog na konzervatoři v Litvě. Po návratu se stal členem Symfonického orchestru Pražského rozhlasu. Do konce svého života jezdíval v letních měsících na chatu v Toušeni.

 

Blecha Karel

*1880 Chotulice †1951 Liberec

Kapelník, houslista

Za Rakouska-Uherska byl vojenským kapelníkem ve Lvově. Vrátil se do Čech po rozpadu Rakouska-Uherska a podle projektu stavitele K. Saxe si nechal v Čelákovicích postavit rodinný domek, do kterého se i s rodinou v roce 1923 nastěhoval.

 

Blecha Josef

*1906 Lvov Polsko  †1987 Brandýs n. L.

Hudebník, violista

Syn Karla Blechy, do Čelákovic se ze Lvova přestěhoval s rodiči, kde pak žil po celý život. Byl členem Filmového symfonického orchestru v Praze. V Čelákovicích jako violista působil v malém symfonickém orchestru a ve smyčcovém kvartetu.

 

Čepička Adolf

*1882 Čelákovice †1927 Čelákovice

Hudebník, houslista, kapelník

Byl houslistou čelákovického sextetu Josefa Mecery a také členem Spolku tamburašů v Čelákovicích. Později až do dvacátých let měl vlastní kapelu.

 

Dlouhá Alžběta roz. Bohuslavová

*1913 Čelákovice  †1940 Čelákovice

Hudební pedagog, varhanice

Po absolvování státní konzervatoře hudby v Praze působila v Čelákovicích jako učitelka hudby a ředitelka kůru ve zdejším katolickém chrámu.

 

 


Drahokoupilová Jaroslava, roz. Arazimová

*1935 Sedlčánky

Hudební pedagog, pěvkyně

Žije v Čelákovicích, absolventka Státní konzervatoře v Praze. Jako pedagog působila v LŠU v Lysé n. L. v LŠU a ZUŠ v Čelákovicích. Vystupovala s orchestrem Osvětové besedy v Čelákovicích, od roku 1983 s Komorním souborem Jana Zacha v Čelákovicích a svým zpěvem zpříjemňovala  mnohé společenské akce. Sestřenice hudebníka Mirka Arazima.

 

Grafnetter Václav

*1899 Bezděkov u Klatov †1970 Čelákovice

Pedagog, sbormistr

Přišel z Polné a v Čelákovicích žil od roku 1938, kde se ihned se zapojil do společenského a politického života ve městě. Řadu let vedl Pěvecký spolek J. K. Tyl. Po únoru 1948 byl zbaven místa ředitele měšťanské školy a přeložen do Brandýsa n. Labem, vyloučen ze Sokola a z veškerého veřejného života.

 

Hanžlík Bohumír

*1937 Čelákovice

Hudební pedagog, výtvarník, klavírista, skladatel

Absolvoval studium klavíru v Hudební škole v Čelákovicích a dále Pedagogickou školu v Brandýse n. L. Působil v orchestru místní Osvětové besedy, který řídil jeho otec Josef Hanžlík. Stál při zrodu Divadla o páté a jako skladatel a výtvarník v něm byl činný v letech 1961-1969. V letech 1978-2009 zastával funkci ředitele Základní umělecké školy Jana Zacha v Čelákovicích. Založil při Městském muzeu v Čelákovicích v roce 1983 Komorní soubor Jana Zacha, přejmenovaný po roce 2010 na Komorní soubor Bohumíra Hanžlíka. Je autorem četných hudebních děl.

 

Hanžlík Josef

*1910 Čelákovice †1988 Brandýs n. L.

Technický úředník, hudebník, kapelník

Kapelník čelákovické městské hudby a pozdějšího orchestru místní Osvětové besedy. V orchestrech hrál na saxofon, akordeon, činely a od roku 1959 jako zakladatel v souboru Radost působil i jako sbormistr.

 

Holoubek Jan

*1804 Čelákovice †1863 Praha

Varhaník, zpěvák, regenschori

Působil v chrámových sborech u sv. Mikuláše na Malé Straně, u Panny Marie Sněžné a sv. Jindřicha v Praze. Později, až do konce svého života, byl regenschorim u sv. Vojtěcha v pražských Jirchářích.

 

Hrdina Emanuel

*1939 Praha

Hornista

Od dětství byl veden k hudbě, zprvu se od roku 1945 vzdělával ve hře na klavír u Františka Kubelíka a od roku 1950 pak v čelákovické Hudební škole. Na konzervatoři v Praze studoval hru na lesní roh. Po ukončení základní vojenské služby nastoupil do Orchestru České filharmonie, skupiny lesních rohů. Tam působil v letech 1960-2000 a současně účinkoval i v dalších komorních orchestrech.

 

Janda Ladislav – Pecan

*1909 Toušeň †1992 Brandýs n. L.

Úředník, dirigent

Založil v roce 1925 první jazzový orchestr na českém venkově, který vystupoval nejen v Čelákovicích, kde žil.

 

 

Kálik Václav

*1891 Opava †1951 Praha

Hudební skladatel, klavírista, dirigent a sbormistr

Působil v několika hudebních tělesech v Kolíně, Plzni a Praze. Byl také spjat s Nymburkem. Od roku 1946 nějakou dobu pobýval ve svém domku v Čelákovicích ve čtvrti Za dráhou, kde se věnoval též hudební tvorbě. V roce 1948, pro nevstřícnost ze strany vedení města a nastěhování nájemníků do jeho nemovitosti, se vrátil zpět do Prahy.

 

Kaplánek Emil

*1927 Praha  †2000 Plzeň

Hudební pedagog, klavírista, trombonista, skladatel

Od roku 1949 po absolutoriu na pražské konzervatoři do důchodového věku působil na hudební škole v Čelákovicích. V letech 1953-1958 vedl chrámový sbor ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie. V letech 1976-1993 působil též jako varhaník a sbormistr v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem. Je autorem desítek různých skladeb a mj. i „Čelákovického pochodu“, reprízovaného mnohokrát u nás i  v zahraničí. Napsal předně do Zpravodaje města řadu příspěvků zaměřených na hudební činnost a osobnosti spjatých s hudbou v Čelákovicích. Poslední týdny svého života prožil v Plzni, kde v té době jeho syn Michal působil jako duchovní.

 

Kaplánek František

*1885 Nové Dvory †1966 Čelákovice

Hudební pedagog, pozounista

Spoluzakladatel Čsl. vojenských hudeb a Vojenské hudební školy v Praze. Od roku 1923 řadu let působil v hudebním vysílání Čsl. rozhlasu a stal se členem rozhlasového orchestru. V Čelákovicích žil od roku 1934 do konce svého života, je otcem Emila Kaplánka.

 

Kareš Josef /roz. Křáp/

*1913 Přerov n. L. †1992 Brandýs n. L.

Kontrabasista

Dlouholetý člen a kontrabasista symfonického orchestru FOK. Se svou rodinou žil několik desetiletí v Čelákovicích.

 

Kolací Bohumil Ing.

*1937 Čelákovice

Ekonom, klavírista, skladatel

Absolvoval brandýské gymnázium. Po dokončení vysokoškolských studií působil v Praze a následně do odchodu do výslužby v Lysé n. L. Z Čelákovic odešel v roce 1975, žije a tvoří v Lysé n. L. Jako klavírista a hrou na akordeon vystupoval a dosud vystupuje při nejrůznějších kulturních a společenských akcích. Do osmdesátých let psal hudbu pro muzikály, které se hrály v Čelákovicích (3) a v Lysé n. L. (6) hlavně v sedmdesátých letech.

 

Kovařík František

*1858 Čelákovice †1936 Čelákovice

Hudební pedagog skladatel, vojenský kapelník

V roce 1883 založil hudební školu v Čelákovicích. V roce 1885 odešel do Prahy a v roce 1897 odjel do Ameriky, kde působil jako ředitel Hudební akademie a pěveckého sboru v Baltimore. Po návratu z USA založil v Praze na Vinohradech hudební školu. Od roku 1908 opět působil jako vojenský kapelník. Byl zakladatelem „Společenstva kapelníků v Praze“ a stal se jeho starostou. Hudebníky byl nazýván „otcem eské lidové hudby“. Za svůj život složil a upravil na 1000 skladeb, je autorem mj. i světoznámé skladby „Má roztomilá Baruško“. Po těžkém onemocnění se na sklonku života vrátil zpět do rodného města, kde zakrátko zemřel.

 

Králík Jan RNDr.

*1947 Lázně Toušeň

Vědecký pracovník, spisovatel, muzikolog, hudební historik

Od roku 1970 pracoval v Ústavu pro jazyk český AV ČR, kde se věnoval kvantitativní lingvistice. Je autorem četných studií mj. zaměřených na hudební tvorbu a s ní spojených osobností z Čelákovic a okolí. Souborným přehledem je předně jeho publikace „Hudebníci v brandýském Polabí“.

 

Kraus Rudolf

*1887 Brandýs n. L. †1943 Osvětim

Operní pěvec

Působil ve Vídni, byl členem c. k. dvorní opery a byl také členem opery v Kahiře. V roce 1920 po příchodu do Čelákovic se oženil s dcerou zdejšího mlynáře Kristínou Říhovou. Zemřel v koncentračním táboře.

 

Kropáč Arnošt

*1918 Dlouhá Loučka †2002 Brandýs n. L.

Hudební pedagog, houslista, dirigent

Ředitel LŠU v Čelákovicích v letech 1958-1978. Často koncertoval v zahraničí a v našem městě kromě sólových koncertů vystupoval s orchestrem Osvětové besedy, který jeden čas i řídil, a také vedl orchestr a pěvecký sbor Hudební školy.

 

 

Krupička Josef MUDr.

*1911 České Budějovice †1953 Praha

Lékař, houslista, sbormistr

Od roku 1939 až do své předčasné smrti působil v Čelákovicích. Vedl smyčcové kvarteto a byl sbormistrem mužského sboru  Pěveckého spolku J. K. Tyl Čelákovice.

 

 

Kučera Jan

*1859 Čelákovice † ?

Hudební pedagog, hudebník, kapelník

Syn učitele hudby Václava Kučery šel ve šlépějích svého otce. V Čelákovicích řídil i „První krojovanou muziku“.

 

 

Kučera Václav

*1829 Zápy †po 1905

Hudební pedagog, kapelník

V roce 1853 se přiženil do Čelákovic a z počátku je uváděn jako košíkář a hudebník.V roce 1857 je uváděn  již jen jako hudebník, v roce 1866 domkař a hudebník, roku 1872 měšťan a hudebník. V roce 1888 byl již učitelem hudbyav dalších letech je již uváděn „Hudební ústav Václava Kučery v Čelákovicích“.

 

Kučera Václav

*1894 Čelákovice † ?

Hudební pedagog, hudebník

Mladší syn Jana Kučery (*1859). Původně povoláním rovněž hudebník, v Čelákovicích působil také  jako učitel hudby, odkud pak odešel do Lublaně.

 

Lonský Miroslav

*1912 Sadská †1992 Brandýs n. L.

Hudebník, kapelník, dirigent

Původně pracoval jako kancelářský praktikant, láska k hudbě ho přivedla na konzervatoř. Od roku 1938 žil v Čelákovicích, kde zastával místo kapelníka Městské hudby v Čelákovicích. Ve známost jeho jméno vešlo předně v souvislosti se založením dechového orchestru Pražanka, který celá léta řídil.

 

Krausová-Říhová Krista

*1896 Čelákovice †1965 Brandýs n. L.

Mlynářka, pěvkyně.

Pocházela z čelákovické mlynářské rodiny. Po absolvování hudební školy v Hradci Králové a pěvecké školy v Praze působila jako operní pěvkyně pod jménem Gaja Dariová, mj. vystupovala i ve Státní opeře ve Vídni a Kahiře. V roce 1930 opustila uměleckou dráhu a v následujícím roce se po svém otci ujala vedení mlýna.

 

MenšíkováJanoušková Alena

*1934 Nový Bor    

Hudební pedagog, klavíristka

Do roku 1952 žila v Čelákovicích, odkud odešla do Českých Budějovic, kde před odchodem na odpočinek působila jako učitelka hudby.

 

 

Mleziva Miloslav

*1925 Čelákovice †2010 Brandýs nad Labem

Úředník, pedagog, hudebník, zpěvák

Člen Pěveckého spolku J. K. Tyl v Čelákovicích, Pěveckého sdružení pražských učitelů. Od roku 1963 jako sbormistr působil v čelákovických souborech Radost a Veselinka.

 

Novotný František

*1858 Limuzy †1927 Čelákovice

Pedagog, sbormistr

V Čelákovicích žil do konce svého života a také učil v letech 1878-1888. Založil a vedl zde pěvecký sbor.

 

Podrácký Antonín

*1880 Liblice u Mělníka †1917 Sinapremta – Albánie

Pedagog, varhaník

V Čelákovicích působil jako varhaník a ředitel kůru do doby, než musel v 1. světové válce narukovat, odkud se již nevrátil.

 

Sax Konstantin

*1874 Čerčany †1927 Čelákovice

Stavitel, hudebník, skladatel.

Již před rokem 1904 působil v Čelákovicích, kde založil a řadu vedl tamburašský soubor a později i spolek mandolinistů. Od roku 1910 také ve svém domě ve Vašátkově ulici, kde se dnes nachází Základní umělecká škola, pro tato hudební tělesa upravoval a komponoval nové skladby.

 

Seliger Emanuel

*1876 Svémyslice †1923 Čelákovice

Pedagog, varhaník.

Na čelákovickou školu přišel z Toušeně roku 1902 a do konce svého života žil a působil v Čelákovicích. Zastával funkci varhaníka a ředitele zdejšího kůru.

 

Škrobák Ferdinand

*1895 Zašová u Vsetína †1989 Praha

Hudební pedagog, vojenský dirigent,  kapelník, skladatel.

Po vzniku ČSR byl činný jako dirigent hudby Čsl. armády. Na počátku okupace působil jako kapelník a pedagog v Prostějově, odkud přišel do Čelákovic. Zde byl dirigentem dechového orchestru firmy Volman až do osvobození, potom kapelníkem posádkové hudby v Praze. Mimo četných pochodů složil a instrumentoval skladby převážně pro dechové orchestry.

 

Veselý František

*1905 Čelákovice †1965 Nymburk

Hudební pedagog, houslista, violista, sbormistr.

Později místodirigent Hlaholu, ředitel Hudebního ústavu a následně do roku 1950 Městské hudební školy B. M. Černohorského v Nymburce. Roku 1937 založil se svou chotí – klavíristkou Růženou roz. Čermákovou Kálikovo duo, roku 1957 s violončelistou J. Niederlem Kálikovo trio,  vedl také zdejší pěvecký spolek J. K. Tyl.

 

Vokál  Bohumil

*1881 Labská Chrčice †1960 Čelákovice

Úředník – vládní rada, hudební historik.

Zasloužil se o vznik Městské hudební školy. Po odchodu do výslužby se zde plně věnoval hudebnímu životu a ve spolupráci se zahraničními badateli životu a dílu našeho významného rodáka a skladatele Jana Zacha (*1699 †1773). Člen Zpěváckého spolku J. K. Tyl, kde působil jako violista v jeho orchestru. Od září roku 1928, kdy se přestěhoval do Čelákovic, žil v čp. 682 v Nerudově ul. Stal se předsedou přípravného výboru Městského hudebního ústavu a zasloužil se o založení zdejší hudební školy.

 

Vokálek Emil František

*1926 Čelákovice †1975 Düsseldorf – Německo

Operní režisér, pedagog

Po studiích zpěvu a operní režie působil jako režisér v pražské Opeře, v Národním divadle (1948-1954), v opeře v Berlíně, v Opavě (1953-1954), v Olomouci (1955-1972) a naposledy pak v Düsseldorfu, kde působil do konce svého života.

 

Zach Jan

*1699 Čelákovice †1773 Ellwangen – Německo

Hudební skladatel, varhaník, dvorní kapelník

Hře na housle se učil u čelákovického kantora Václava Benátského. Po příchodu do Prahy (1724) působil jako houslista v kostele u „sv. Havla“, později hraje u „sv. Šimona a Judy“. Následně se stal varhaníkem v chrámu „sv. Martina ve zdi“. Roku 1745 po odchodu do Německa působil jako kapelník na kurfirstském dvoru v Mohuči. Jako varhaník a dirigent je znám také z Koblenze, Dillingenu, Kolína nad Rýnem a kláštera Stams. Je autorem více jak 220 chrámových a světských skladeb, z toho kolem 35 mší. V cizině se podepisoval i jako „Giovanni Zach, detto Boëmo“.

 

Záruba Václav

*1873 Čelákovice †1915 padl v bitvě u Arrasu – Francie

Hudebník, legionář.

Narodil se a své útlé mládí prožil v Čelákovicích, v Rybářské ul., kde jeho otec obchodoval s košíkářským zbožím. Po ukončení obecné školy studoval v Praze na smíchovském gymnáziu, ale rok před ukončením přešel na konzervatoř na obor housle. Ještě nějakou dobu pomáhal v obchodě svého otce, ale hudba od mládí byla jeho cílem. Jako houslista krátce působil ve Vídni a od roku 1912 v Paříži, kde co by houslový primista účinkoval v orchestru Café Vienne. V Paříži se stal členem Sokola a v roce 1915 vstoupil do čsl. legie k rotě Na zdar.

© Z archivních materiálů a matrik zpracoval Jaroslav Špaček

Pin It on Pinterest