Čelákovice opět v České televizi

Aktualizováno 12.10.2017 níže pod původní text článku připojuji text dopisu zmíněného mylně v reportáži ČT, jako petice.

Události v regionu 10.října 2017  v 18 hodin se v čase 20:32 zabývaly připravovaným projektem Domova seniorů. Starosta zde mluví o dvou variantách pro které se bude město rozhodovat. Nevím zda jsme se nevrátili v čase, ale dle výsledků soutěže zveřejněné ve Zpravodaji v září 2017 je již rozhodnuto. Komise doporučila návrh projekční kanceláře Schindler Seko architekti s.r.o. V zápise z jednání zastupitelstva dne 20.9.2017 je uvedeno množství připomínek se kterými se město musí vypořádat. Již jsme utratili 160 000, – Kč za soutěž architektů, ale nemáme vyřešeny připomínky občanů, kterým jako obvykle pan starosta předal komisí vybrané řešení. Zajímavé je, že projektanti neřešili podzemní parkování ke kterému se starosta hlásí. Jsem pro výstavbu domova seniorů a zatím se v diskuzi nenašel nikdo proti. Jsem též pro účelné vynakládání prostředků města, aby se nakonec neskončilo stejně, jako u návrhu rekonstrukce stadionu. Architektonická studie společnosti Adonis projekt jež vyšla město na cca 1 milion korun, ale nejde využít neboť nejsou vyřešeny vlastnické vztahy viz Zpravodaj 10/2017. Na zastupitelstvu i v pořadu Události v regionu se mluvilo o petici, kterou bych rád podepsal. Nevím však, kde je petice k dispozici. Pokud iniciátoři petice mají zájem o zveřejnění textu, rádi jej zde zveřejníme.


Vážený pan Ing. Josef Pátek, starosta města Čelákovice, Zastupitelé města Čelákovice ,Komise pro výstavbu Domu seniorů v Čelákovicích

V Čelákovicích dne 15. 9. 2017

Věc: Nesouhlas s umístěním Domu seniorů do lokality Za Kovárnou v centru města Čelákovice

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé města a komise pro výstavbu Domu seniorův Čelákovicích, v posledním čísle Zpravodaje města Čelákovic byla veřejnost podrobněji informovaná o záměru stavby Domu seniorů, seznámena se čtyřmi návrhy architektů a vyzvána k připomínkám k získání veřejné zpětné vazby. Na základě této výzvy a po jednání starosty p.ing. Josefa Pátka s manželi Jitkou a Alešem B.  dne 8. 9. 2017 si tedy dovolujeme naše připomínky předložit. Jako občané Čelákovic zásadně nesouhlasíme s tím, aby se jedno z posledních volných prostranství v centru města zastavělo. Je to bohužel současným nekalým zvykem i v dalších městech. Důvodů je hned několik. Předkládáme připomínky majitelů přilehlých nemovitostí.Lokalita Za Kovárnou je součástí nejstaršího jádra města, v předchozích stoletích (až do stavby politické školy) byla vždy zahradou. Ze tří čtvrtin je daná parcela obklopena převážně zahradami a nízkými rodinnými domky – takto mohutná stavba se sem nehodí. Parcela není dostatečně velká, aby se sem vešla stavba o požadované kapacitě bez negativního vlivu na okolí. Budovy ve zveřejněných návrzích jsou příliš vysoké, výrazně zhorší světelné podmínky na okolních pozemcích a výsledné zastínění znehodnotí životní prostor jejich majitelům. Dalším a pro občany Čelákovic či návštěvníky města dostatečně pádným důvodem je kritická parkovací situace ve městě, se kterou je většina občanů velmi nespokojena. Současná plocha parkoviště vedle a za CMC má 134 parkovacích míst, z toho vyhrazených 5 míst pro invalidy a 3 místa pro ordinace lékařů. Zastavění plánované části parkoviště sníží kapacitu o cca 30 míst, to je o čtvrtinu. Již dnes je kapacita za normálního provozu prakticky plně využita, v pracovních dnech hlavně v době oběda, o víkendu hlavně při pořádání různých společenských a kulturních akcí (trhy, sportovní utkání na stadionu, koncerty a kulturní akce na náměstí, školicí akce v CMC). Dostatečně velké a dobře dostupné parkoviště je velmi cennou součástí každého centra města. Je nutné si uvědomit, že pokud dojde k zabrání uvažované plochy k jiným účelům, výrazně to zkomplikuje již tak neutěšenou situaci. Původní záměr při rekonstrukci náměstí 5. května byl vytlačit původní parkovací místa z náměstí do klidové zóny za CMC. Nový plán tuto koncepci ale zcela ruší. Jak budou nahrazena zabraná parkovací místa, kde budou parkovat majitelé přilehlých nemovitostí (parcely v okolí, obyvatelé bytů v zadní části budovy CMC), pacienti ordinací lékařů v přízemní části CMC, návštěvníci trhů, restaurací, návštěvy seniorů ve stávajícím Domě s pečovatelskou službou či uvažovaného nového Domova seniorů? Ani zbudování podzemního parkoviště v dané lokalitě vůbec v našem městě problém dostatečně nevyřeší! Situace může být likvidační i pro majitele přilehlých obchodů a restaurací. Kde zaparkuje zákazník, například i hůře mobilní senior z okrajových částí Čelákovic? Nákup si jistě rozmyslí a odjede nakoupit do některého z řetězců na periferii, kde je parkování volně dostupné!!! Vzhledem k rozmachu automobilové dopravy je naopak zapotřebí další parkovací místa vytvořit a nikoliv rušit. Řidiči, kteří potřebují v centru zaparkovat, jsou již teď nuceni parkovat v přilehlých ulicích (Kostelní, Rybářská, spojka mezi dolní části náměstí 5. května a ulicí U Kovárny, Na Stráni, kolem prodejny Albert). Často i vědomě porušují pravidla a parkují na zákazech stání či zastavení, v křižovatkách, u přechodů pro chodce, blokují parkovací místa rezidentům, vjezdy na soukromé pozemky a do soukromých garáží, apod. Bylo by dobré se zamyslet nad územním plánem našeho města a dostatečné a dostupné parkovací plochy do něj zakomponovat, nikoliv zcela zrušit. Není to sice tak populární jako avizovaná péče o seniory, ale ve výsledku to možná ocení více obyvatel. Chápeme, že perspektivně bude vybudování Domu seniorů (DS) v Čelákovicích a podpora péče o seniory jistě zapotřebí. Myslíme si, že by se našly vhodnější řešení a lokality. Předpokládáme, že zdravotní stav některých obyvatel DS by jim již nedovoloval samostatně opouštět budovu. Bylo by proto vhodné, aby exteriér DS byl uprostřed přírodního prostoru. Senioři by si jistě zasloužili klidnější lokalitu s dostatečně velkým přilehlým parkem či zahradou. To by se již do tak stísněné lokality vtěsnat nepodařilo. Uvažované propojení s parkem u městské knihovny se nezdá moc vhodné pro omezeně mobilní či zcela imobilní seniory. Jde o velkou vzdálenost, kam se bez další pomoci stejně sami nedostanou. Souvislost s Domem s pečovatelskou službou (DPS) určitě není nutná. Dům DPS existuje i nyní bez plánovaného Domu seniorů. Mj. dle našich informací bude v říjnu 2017 v Lázních Toušeň zahájena výstavba 255 až 306 malometrážních bytů pro seniory s komplexním pečovatelským zázemím. Stavební povolení je vydáno, je ukončeno výběrové řízení na dodavatele staveb. Doba do ukončení poslední výstavby areálu je 4 roky. Tento fakt by mohl mít pozitivní dopad na řešení péče o seniory v Čelákovicích. V poslední řadě musíme zmínit problematiku příjmu signálu rozhlasu, televize ale i dvou ze tří mobilních operátorů. Ulice Kostelní patří k nejníže položeným ulicím v Čelákovicích. Již dnes je tam velmi omezená možnost příjmu signálu a plánovaná výstavba Domu seniorů tuto situaci ještě výrazně zhorší.

Vzhledem k tomu, že zatím není dáno definitivní řešení a není zpracován projekt,žádáme zastupitele města a další pověřené osoby o přehodnocení návrhů a zakomponování našich připomínek do jednání zastupitelů města.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest