Novinky od sousedů 3/2018

Novinky u sousedů. Přinášíme vám souhrn toho, co se můžete dočíst v městských periodikách našich sousedů v Lysé nad Labem, Brandýse-Staré Boleslavi, Českém Brodě a Říčanech.

Českobrodský Zpravodaj (64 stran)

Úvodní článek Nový rok začal „forte“ a bude to … Přináší informace, o čem se v únorovém čísle dočtete, m.j. o připravovaných projektech a podaných žádostech o dotace ke zmíněným projektům. Zmiňuje se o tom, co je Téma měsíce (volný čas) a jak spolky nacházejí podporu od vedení města, a dokonce se zde ve statistice dozvíte o porovnání s Čelákovicemi. Jednání o rozpočtu je již doplněno čísly z hospodaření  r. 2017.  MAS Pošembeří  informuje o 8. ročníku akce ukliďme Pošembeří a iniciuje účast občanů při likvidaci černých skládek a úklidu na území města. Rekonstrukce informačního centra začala v lednu a bude dokončena 30. května t.r., a pokud se podíváme na studii architekta, znázorňující budoucí podobu informačního centra, můžeme jen tiše závidět. Víte, co to je FENEG? Je to festival neziskových organizací pořádaný místními skauty. Poměrně obsáhlé informace jsou uvedeny o službě seniorům SENIOR TAXI, které by mělo zahájit provoz již 1. 4. 2018.

Zastupitelstvo schválilo akční plán na letošní i příští rok a mezi plánovanými akcemi najdete podzemní kontejnery, parkoviště u nádraží, nízkoprahový klub, komunitní centrum, vodojem a také rekonstrukci veřejného osvětlení a chodníků. Většina akcí je spojena se získanými dotacemi. Český Brod je členem sdružení Zdravá města a v této souvislosti rada města schválila Výroční zprávu MA21 za r. 2017 a roční plán zlepšování ZM a MA21. Český Brod byl oceněný za výsledky třídění odpadu od společnosti ECO-KOM získal odměnu 269.271, – Kč. Třídit se vyplatí.

Zaujal mne článek místního faráře R.D.Martina Sklenáře „Postní doba“. Jen ve zkratce. Dne 14. února začala 40denní příprava na největší církevní svátek Velikonoce. Postní doba vede člověka k tomu, aby uvažoval o svém životě a konkrétním způsobem jej přehodnocoval. Doporučuji.

V Českém Brodě to prý bude „fičák“, neboť to co lidem slíbili, chtějí do konce volebního období splnit.

Říčanský kurýr  (66 stran)

Na titulní straně oznámení  o tom, že projekční práce na novou školu jsou v plném proudu, je zde i oznámení o setkání s veřejností. Nové škole je věnovaný samostatný článek, kde se dočtete o nákladech i o tom, jak bude vítězný projekt zveřejněný na výstavě a na veřejném projednání (nevím zda byla i dostavba Kamenky takto představena veřejnosti?). Zaujalo mne, že celá nadzemní část školy bude řešena jako dřevostavba, a pokud se chcete dozvědět více, v Kurýru najdete pozvánku na výstavu zahájenou vernisáží 7. března a bude trvat až do 5. dubna 2018.

Úvodník neboli článek na prvé straně netradičně s kazatelem Církve bratrské, který napsal několik řádků k nejvýznamnějšímu křesťanskému svátku Velikonocích.

Zajímavý článek pojednává o Jubilejnímu parku ke stému výročí republiky.  Výsadbu chtějí stihnout do 28. října a svůj strom zde vysadí i zástupci partnerských měst. V parku nebudou chybět ani veřejné toalety.

Senioři

Místostarosta Hraba v článku “Město zaplatí seniorům dovoz obědů” přemýšlí o tom, jak z pozice města zlepšit život říčanským seniorům. Uvádí podněty ze setkání “Rady starších”. Již zde funguje senior taxi, mají stacionář, velký dům seniorů a tím jejich aktivity ve prospěch seniorů nekončí. V dalším článku se dozvíte, jak zabezpečuje aktivity klubu senior Seniorcentrum a jsou zde uvedeny nejen pravidelné akce (joga, cvičení na židlích, kavárnička i měření hladiny cukru), ale i ty připravované např. výlet na zámek Humprecht, do Sázavského kláštera a třeba i pro seniory velmi potřebný Národní týden trénování paměti .

Mnoho informací najdeme v článcích o Říčanských školách a mne nejvíc zaujal projekt základní školy Bezručova “Říčanské kameny zmizelých”, jehož smyslem je uctít památku obětí holocaustu a přiblížit toto téma mladé generaci. Akce je financována z prostředků poskytnutých Nadačním fondem obětí holocaustu.

Překvapte Říčany

Mimořádně zajímavé jsou články věnované projektu “Překvapte Říčany”, kde občané představují své nápady, které by mohly být realizovány z dotace města. Projekt “Překvapte Říčany” je mimořádně úspěšný a jeho realizace výrazně pomohla městu v celostátní soutěži Index participace, kde Říčany obsadili 2. místo z celé ČR.

Mimořádně pěkné články o historii města připravil pracovník zdejšího muzea Martin Hůrka, kterého známe z našeho muzea za působení ředitele p.Špačka.

Nechybí ani pravidelná rubrika Názory, ve které mají občané možnost zveřejnit své názory a podněty ke zlepšení svého okolí. V aktuálním čísle je vedena polemika zda zakázat hudební festival.

Brandýské listy  (25 stran)

Titulní strana upozorňuje na akce ve městě a na skutečnost, že březen je měsícem čtenářů. Foto dokumentuje histori prvních dnů po okupaci a 10. společenský bál města.

Ve Staré Boleslavi rostou základy nové školy, která by měla být užívána již v příští školním roce tj. od září 2019. Budou zde nové třídy, tělocvična a školní jídelna.

Senioři

Pro seniory v Brandýse – Staré Boleslavi je tradičně mnoho aktivit, což dokumentuje článek o otevření Senior Pointu v Kočárovně. Brandýský Senior Point je teprve druhým ve Středočeském kraji a 37. v České republice.  Zajímavá je i upoutávka na Senior bazar dne 16. 3. 2018 od 10 do 17 hodin taktéž v Kočárovně.

Město ocenilo nejlepší sportovce roku 2017. Hodnocení nebylo jen v rukou “odborníků”, ale mohl se podílet každý občan hlasováním na webových stránkách města. Ocenění převzali ceny z rukou vedení města a sportovních ikon Antonína Panenky, Ondřeje Synka, Františka Pospíšila a Jiřího Nováka. Škoda, že podobné ocenění nemáme i u nás.

Listy  Lysá nad Labem (24 stran)

Podstatné informace o dění ve městě přináší úvodník “Slovo starosty”. Podrobněji se zabývá především nejdůležitější akcí, rekonstrukcí nadjezdu. Je to skutečně zásadní akce, neboť bude znamenat uzavření přejezdu od 15. dubna na 19 měsíců. Citelně se to dotýká především Litole. Starosta čelí nepříjemnostem důkladnou informovaností a nebojí se přijít mezi občany (poslední setkání v Litolské sokolovně 25.1.2018, kde se občané se starostou sejdou podruhé již 1. 3. 2018). Článek “Krátce z radnice” přináší informace z městské rady řešící mnoho potřebných otázek veřejného života.

Velmi pozitivně mě zaujal článek “Praxe žáků Obchodní akademie Lysá nad Labem v Anglii”. Díky projektu Erasmus se opět podívají do Anglie, kam již jezdí od roku 2004. O praxi je zvýšený zájem a zřejmě bylo těžké vybrat 6 nejlepších, kteří v městě Dereham získají pracovní zkušenosti v zahraničním prostředí a zdokonalí se v angličtině. Obdrží i mezinárodně platný certifikát Europass.

Senioři

Seniorům byly věnovány články “Kavárnička lednová”  a “Zámecké novinky”, ve kterých se dočteme o aktivitách, které známe i u nás. V Lysé je však kapacita Domova seniorů velká a vlastně v Čelákovicích nic podobného nemáme a tak i těch činností je podstatně více. Již několik let je pořádán “Zámecký – Valentýnský ples” a třeba pět let trvající tradice kavárničky pro seniory je příkladná. Křeslo pro hosta je také inspirující.

Miroslav Leypold-Iglo

Miroslav Leypold-Iglo

Jsem životní optimista a věřím, že přes všechny negativní informace o dění ve státě a i v Čelákovicích společně najdeme správnou cestu. Nemusíme příliš hledat, neboť již existují příklady vyzkoušené v zahraničí i v českých městech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest