Novinky od sousedů 6/2018

Blíží se volby a tak se v jednotlivých městech předhánějí, jak více a lépe informovat občany. Někde zveřejňují přehled toho co se ve volebním období udělalo a někde zveřejňují výsledky hospodaření ačkoliv zákonem daná lhůta ještě nevypršela. Prostě mají být na co hrdí.

Brandýs – Stará BoleslavMěstské listy 40 stran

Na titulní straně zaujme fotografie ze 70 let minulého století pod nápisem “SPOLU S REPUBLIKOU SLAVÍME 100 LET Léta normalizace a socialistické architektury”. Navazuje článek na str.10. Pro mnohé z nás dnes pohled na ošklivé paneláky nepřináší žádný positivní dojem. Je to vzpomínka a velké připomenutí změn co nastaly. Titulní strana také přináší pozvánku na jednání zastupitelů (zřejmě mají zájem o účast občanů). Na dalších stranách zaujmou články jako “GDPR nabývá účinnosti již 25.května”, který by měl být podle mého názoru ve všech radničních periodicích. Opatření EU na ochranu osobních údajů se mnohdy démonizuje, ale je to zbytečné. Jde jen o důslednost a snahu zabránit zneužití.

Článek “Informujeme Vás o investicích a rekonstrukcích navazuje na dubnové  vydání ve kterém byly popsány investice do rekonstrukcí komunikací, vodovodů, kanalizací a veřejného osvětlení. Toto číslo se zabývá školami, dětskými hřišti a opravami provedenými na zámku. Největšími investicemi bude školka ve Staré Boleslavi podpořená dotací a přístavba ZŠ Jungmanova ve Staré Boleslavi, která se již od ledna 2018 staví. Další článek na předchozí navazuje “Školy a školky praskají ve švech”. V září se do lavic prvňáků posadí 270 prvňáků. Město roste a tak se projektuje, rekonstruuje a staví. V Čelákovicích na to máme svůj recept. Město se přestalo rozrůstat a tak prvňáků již tolik nebude. Jak je to jednoduché.

V článku zastupitele pro územní plán p.Adámka se obšírně informuje o obchvatu. Pro co nejrychlejší realizaci obchvatu  bylo rozhodnuto o pořízení změny č.1 stávajícího ÚP , ve které bylo řešeno vytvoření komerčních ploch podél trasy obchvatu. Na veřejném projednání s občany a pak na jednání zastupitelstva včetně petice se tento návrh nesetkal s pozitivním zájmem. V Brandýse mají komisi pro změnu ÚP a ta rozhodla o tom, že komerční zona kolem obchvatu nebude. Zástupci kraje počátkem roku informovali o tom, že obchvat by měl být do dvou let hotový.

Článek “40 milionů do škol” informuje o semináři pro ředitele škol, kteří se zapojili či teprve plánují zapojení do čerpání dotací formou zjednodušených projektů tzv. šablon. Seminář pořádala MAS Střední polabí, která školy podporuje svou pomocí a administrací projektu. V současné době spolupracuje s 25 školami, které realizují ve výzvě Šablony I projekty za 13,5. Milionu korun. Při čtení tohoto článku jsem hrdý na činnost MAS na jejíž založení podali podnět lidé z Čelákovic a v prvních letech své činnosti měla sídlo v Čelákovicích Rybářská 154. Při jejím založení si našli lidé házeůo “klacky pod nohy” a byli i tací co se do MAS přihlásili s jediným cílem její likvidace.

Pro mne je zajímavý článek “Obnova staroboleslavských kostelů , kde vikář Libor Bulín vysvětluje co vše je v plánu. Vítal bych podobný článek i o plánech co souvisejí s naší farností, ale ta má svým významem podstatně jiné místo než mariánský kostel ve Staré Boleslavi.

Český BrodČeskobrodský Zpravodaj 65 stran.

Zastupitelstvo a rada rozhodly o přidělení dotace z programu “Podpora tradičních akcí města” v celkové výši 500 000, – Kč. Příspěvek obdrží celkem 16 spolků na podporu 60 větších i menších tradičních akcí. Rada vyhlásila zakázku na dodavatele stavebních prací na akci “Doplnění vodovodní sítě”. Z celkových nákladů ve výši 5,7 mil.Kč bez DPH město obdrží dotaci z Operačního prostředí ve výši 3,8 mil. Korun. Dne 12.4.2018 proběhlo před budovou gymnázia veřejné čtení jmen obětí Holocaustu. Během války zahynulo v koncentračních táborech 63 občanů z Českobrodska.

Zajímavé jako vždy je Téma měsíce tentokrát “Zdravotnictví” . V České Brodě mají nemocnici a v jejím areálu nově i budovu školy. V článku oslovili ředitelku nemocnice, která se vyjadřuje k aktuálním otázkám. Nejtíživější je jako i jinde nedostatek lékařů a sester.  Mají též Zdravotnickou záchranou službu a jen v minulém roce vyjela k 1 789 případům.

Tradiční je pozvánka na ukázku toho, jak vypadala bitva u Lipan. V odpoledních hodinách 26.5.2018 vyvrcholila rekonstrukce slavné bitvy, která ukončila období husitských válek. Obec Lipany se nachází na cestě mezi Českým Brodem a Kouřimí, od Prahy směrem na Kolín. Za podpory města Český Brod pořádá Guardia Broda Bohemicalis ( historická garda Českého Brodu kde působí i sám starosta města) . Několik článků je věnováno činnosti škol a mne nejvíc zaujal “Máme nové kamarády – až v Řecku” Ne snad, že by neměli v partnerských školách na výběr, ale kontakt sjednaný paní ředitelkou ZŠ Žitomírská ve městě Thessaloniki (česky Soluň) je lákavý. Zatím si jen dopisují a vyměňují dárky, ale jistě v nejbližší době dojde i k cestě do Řecka.

V Českém Brodě se nebojí dát prostor opozici. Na celé jedné straně Českobrodského Zpravodaje najdete článek pod názvem “Český brod samé dluhy”. Autor článku má právo na názor a každý ať si udělá svůj obrázek o tom co je napsáno. Jelikož již dlouho sleduji vývoj v Českém Brodě tak třeba vím, že se zde v minulém roce realizovalo 17 investičních akcí s pomocí dotací. Vedení města článek nekomentovalo.

Lysá nad Labem Listy 24 stran

Pravidelné “Slovo starosty” bývá zdrojem přehledu nejdůležitějších informací. Je tomu i v tomto čísle, kde pan starosta sděluje m.j. ve větší části článku vše o tom co se děje kolem rekonstrukce nadjezdu rozdělující Lysou. Činnost zahájilo městem dotované senior TAXI s jízdami až do Nymburka. Dočteme se o rekonstrukci bývalé lékárny, kde má do konce srpna vzniknout stacionář. V jeho prostorech budou pracující občané mít možnost umístit přes den svého dědu nebo babičku. Ve spolupráci s rybáři zahájili revitalizaci lokality Mrštík v Litoli, kde po přeložce vysokého napětí bude sloužit pro rekreační účely (to by bylo ideální u Malvín). Po dlouhých letech příprav se rozjela kanalizace a vodovod v Byšičkách a dostavba kanalizace v Dvorcích. Zahájili rekonstrukci bytového domu, kde vznikne osm bytových jednotek určených k sociálnímu bydlení.

V ostatních článcích zaujme především to co se pravidelně objevuje o seniorech tzv. “Kavárnička”, “Klub důchodců v Litol” a “Zámecké novinky”. Práci se seniory dokresluje i článek “Benefiční koncert pro Domácí hospic Nablízsku”. Koncert se uskutečnil u příležitosti třetího výročí založení hospice a výtěžek z této akce přinesl 29 394, – Kč.

V aktuálním čísle zaujme velký počet inzerátů na různé akce.

Říčany Říčanský kurýr 78 stran

Úvodní slovo dostala vedoucí turistického informačního centra, které vzniklo již v r.2000 a nabízí celou řadu služeb od naplánování výletů do okolí až po půjčování koloběžek na nádraží. Víte kde najít kančí a nebo bosonohou stezku? Znáte cestu do Japonské zahrady, která je volně přístupná? Chcete se podívat do hradní zahrady? To vše a mnoho jiného zajištuje TIC otevřené každý den včetně sobot a nedělí do 18 hodin.

V množství dalších článků zaujmou informace doplněné několika fotografiemi o vzniku nového sportovního areálu u Říčanského lesa.

K řešení stovek nahlášených závad pomohla mobilní aplikace “Říčany v mobilu” Aplikaci si stáhlo již 1 600 uživatelů. Po Vašem nahlášení závady Vás aplikace zpětně informuje o řešení závady. Přehled o nahlášených závadách a jejich řešení má i vedení města.

“V Říčanech most nespadne” je článek informující o zajištění dotace 23,5 milionu pro opravu s plánovaným provedením za 6 měsíců. Je zveřejněno plnění rozpočtu města k 30.4.2018. V Říčanech připravují výstavbu nové školy a připravuje se projednání dokumentace pro stavební povolení. Kurýr zveřejnil pozvánku na veřejné projednání projektové dokumentace za účasti zástupců města, a autorů projektu včetně dopravního specialisty. Škoda, že nebyla obdobná možnost při schvalování stavebního povolení dostavby Kamenky.

Tradičně v každém čísle získávají prostor opoziční názory a máme možnost číst názor opozičního zastupitele na výstavbu sportovní haly u gymnázia a názor vedení města. Nejsou to žádné výkřiky, ale argumentace podložených faktů směřujících ve prospěch občanů. V Říčanech již velmi dlouho pracuje Komise pro partnerská města a článek “Žákovské zastupitelstvo v německém Borkenu je ukázkou praktických výsledků tzv. Twiningu. Deset reprezentantů žákovského zastupitelstva se účastnilo akce s možností procvičení angličtiny a němčiny a s nezapomenutelnými zážitky ze závodu dračích lodí. Co to je Twining a žákovské zastupitelstvo zatím u nás nevíme. Možná i u nás se mládež dočká.

V rubrice názory mě zaujal článek “PR parkoviště v Praze a Říčanech” Zde se uvádí : celá Praha bude modrá zóna. Tlak na parkování v Říčanech bude sílit. Potřeba parkování u nádraží není ve stovkách, ale v tisících. Žádáme zrušit nový P+R na 200 aut a nový terminál v ÚP pro 500 aut to uvádí Spolek pro klidné Říčany (je to tip pro řešení parkování v Čelákovicích).

Nehvizdy Nehvizdský Kurýr 14 stran

“Občané Nehvizd sázeli lipovou alej” článek popisuje akci, které se účastnilo 32 rodin a přispěli tak k úsporám a dokončení pěkného vzhledu nové cyklostezky dokončené v loňském roce.

Článek “Setkání obyvatel Nehvizd s vedením obce” popisuje tradiční setkání zástupců obce s obyvateli. Jak dokládá přiložené foto zájem byl velký. Starosta představil projekty, které vedení obce pokládá za nejdůležitější. Informoval o zřízení základní umělecké školy se čtyřmi pedagogy a 93 místy pro žáky. Hodlá rozšířit školu o novou jídelnu, dílny a další třídy. Rovněž je záměr vybudovat vedle školy zdravotnické středisko s jednou ordinací praktického lékaře a jednou dětského lékaře. Informoval o projektu obchvatu a směnách pozemků nutných pro realizaci. Obchvat bude obsahovat část vozovky vyhrazené pro cyklisty. Setkání pokračovalo dotazy občanů. Obec nechá vypracovat pasport komunikací, ze kterého vyplyne, která silnice potřebuje opravit a dokončit. O dotaci na místní komunikace je totiž možné požádat pouze v případě, že má obec hotovou pasportizaci.  Dva mladí tenisté se stali přeborníky Středočeského kraje v tenisu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest