Tranzintní automobilová doprava v centru města? Ano, či ne?

Dne 6.11.2018 se Kulturním domě v Čelákovicích uskutečnilo veřejné setkání k projednání problematiky dopravy. Za zpracovatele územního plánu (ÚP) se zúčastnila ing. arch. Jitka Fikarová a ing. Vladimír Budinský, za město pak ing. Kateřina Kandlová a ing. Petr Studnička.

Přítomné občany nejvíce zajímalo řešení tranzitní automobilové dopravy ve městě a možnost pěšího a cyklo spojení z Císařské Kuchyně do Čelákovic.

Tento způsob plánování, zdá se mi poněkud nešťastným

V současném ÚP je mezi ulicemi Rooseveltova a Mochovská zakreslena komunikace umožňující odklonění tranzitní dopravy směrem na budoucí obchvat města. Jedná se o dopravu ze Sedlčánek, Císařské Kuchyně, části Jiřiny, Za Dráhou a Na Požárech. Pokud chce kdokoli z těchto částí města vyrazit autem směrem na Brandýs či Nehvizdy, musí nyní projet centrem města. Obchvat jako takový, řeší problematiku tranzitní dopravy jen částečně. Pro její maximální omezení je klíčová právě propojka mezi Rooseveltovou a Mochovskou. Proto je také v aktuálním ÚP zakreslena.

 

Ovšem v návrhu nového ÚP, který je právě připraven k veřejnému projednání, tato komunikace již není. Na dotaz občana, proč se s touto komunikací již nepočítá, odpověděla ing. Fikarová: „ta komunikace tam není, protože se nám zdála naprosto zbytečná a velká investice do území, které je zklidněné, příjemné a nevykazuje žádnou velkou intenzitu dopravy…a nechtěli jsme tam zamíchat žádnou průjezdnou dopravu“

Občan se ptá, zda se opakovaně provádělo měření intenzity dopravy ve městě.
Ing. Budinský: „toto není předmětem územního plánu“
Ing. Studnička: „měření probíhalo na některých úsecích komunikací, ale není to podklad pro zpracování územního plánu“

Na dotaz občana, z čeho tedy pořizovatelé při navrhování koncepce dopravy vycházeli, nedokázal ing. Budinský odpovědět. Posléze ještě ing. Fikarová (zřejmě pro pobavení publika) dodává:

 „já jsem přesvědčená, že každý může obětovat kousíček svého pohodlí, to znamená, že pojede přes obytné území pomalu“

Jinak řečeno, než vybudovat komunikaci v dostatečném odstupu od obytných budov a pomocí ní odklonit tranzitní dopravu, tak raději pošleme tuto dopravu přímo do centra města nebo do obytné zóny. Bravo!

Ing.Fikarová také argumentuje šesti ulicemi, kterými se dá z Rooseveltovy do Mochovské projet. Domnívám se,že obyvatelé ulic B. Němcové,  Dvořákovy, J. Nerudy, J. Zacha, Družstevní a Třebízského, by z této vskutku geniální myšlenky nadšeni příliš nebyli. Náklady na vybudování této komunikace nemusí v plné výši hradit město. Ulice by se totiž nacházela v obytné zástavbě a na financování by se mohli podílet i budoucí vlastníci nemovitostí, jako tomu bylo v případě výstavby Pod Přerovskou cestou II.

 

Umístění komunikace v obytné zástavbě neznamená nutně snížený komfort bydlení. Ale pouze za předpokladu, že jsou domy od silnice dostatečně vzdáleny. Což v ulicích uvedených výše bohužel neplatí a lidé i jejich nemovitosti jsou vystaveni značnému tlaku dopravy. Zejména v ulici J. Zacha. Naopak moje osobní zkušenost z ulice Rooseveltovy potvrzuje, že dostatečná vzdálenost společně s odstíněním zelení, výrazně omezuje negativní vliv dopravy na kvalitu bydlení. Osobně si na ní tedy nemohu stěžovat. Ovšem kdyby mi auta jezdila pod okny, byl bych opačného názoru.

Veřejnost je tedy pro vybudování cesty, zpracovatelé ÚP jsou proti.  Co na to zástupci města?

Ing. Kandlová: „je to absolutní oddělení města od přírody dvouproudou širokou komunikací se svodidly“

Jsem asi poslední člověk, který by si přál oddělení města od přírody, přesto s tímto názorem nesouhlasím. Ve stávajícím ÚP je komunikace z obou stran obklopená zástavbou a až poté začíná volná krajina. Netuším, kde by se na rovném úseku a  v zástavbě vzala svodidla. Máme je snad v Rooseveltově? Raději bych od ing. Kandlové  slyšel, že za cenu 306 tis. Kč, které stál výlet našich představitelů do Austrálie, mohly technické služby na místě rozbahněné polní cesty k rybníku u Cucovny vytvořit štěrkovou pěšinu včetně doprovodné zeleně. Škoda, snad příště.

Ing. Studnička:„můj osobní názor je, že obchvatová komunikace ve východní části města by prospěla k řešení dopravy a k rozvoji této zájmové lokality. Já bych byl pro, kdyby se tam objevila.“

To je slovo do pranice! Jen mi vrtá hlavou, proč ta ulice z návrhu nového ÚP zmizela. Kdo z radnice odsouhlasil zpracovateli její odstranění?

Proč nelze nelze vybudovat chodník z Císařské Kuchyně do Čelákovic?

Dalším bodem setkání, který vzbudil vášnivou diskuzi, byl chodník podél silnice z Císařské Kuchyně do Čelákovic. Město mělo kdysi v plánu tento chodník vybudovat. Bohužel se nepodařila dohoda s majiteli pozemků. Na dotaz občana, proč chodník není v návrhu ÚP zakreslený jako veřejně prospěšná stavba, což by umožnilo v případě nedohody s vlastníky vyvlastnění dotčených pozemků, odpověděla ing. Fikarová: „nevím, žádný takový požadavek na zpracování jsme neměli“. Přitom některé méně důležité cesty navržené zpracovateli jsou jako veřejně prospěšné stavby vedeny a je tedy určitá šance na jejich realizaci. Proč tedy nemohl být takto navržen i chodník spojující dvě městské části? Z nedávné zkušenosti mohu říci, že jít pěšky po silnici z Císařské Kuchyně do Čelákovic není s ohledem na intenzitu dopravy nic příjemného.

Koncepční řešení dopravy v Čelákovicích v nedohlednu

Netvrdím, že celý ÚP je špatně. Je tam i řada povedených věcí. Nicméně zrušení obchvatové komunikace Rooseveltova-Mochovská a rezignaci na chodník do Císařské Kuchyně, považuji za velmi nešťastné. Očekával jsem, že pořizovatelé budou profíci, schopní kvalitní argumentací obhájit svojí práci. Bohužel, nestalo se. Chvílemi jsem si připadal jak v Kocourkově. Doufám, že veřejné projednání ÚP dopadne podstatně lépe.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest