Pozvánka na zastupitelstvo 12.12.2018

Chceme pokračovat! Tak to je heslo, které jsme mohli vídat po několik měsíců na každém rohu našeho města. A v čem se vlastně bude pokračovat? V rozvoji města, zastupitelské demokracie, občanské společnosti? Tak na to rychle zapomeňte. Bude se pokračovat v sebeprezentaci, v jednoduché mantře “chléb a hry”, v soukromých výletech vedoucích představitelů města po světě a hlavně v potlačování jakéhokoliv jiného názoru než toho “oficiálního”.

Diskuze není potřeba

Oficiální pozvánka naznačuje, že zastupitelé vypustili z programu diskuzi s občany a ta je nahrazena možností klást dotazy. Vypadá to celkem nevinně, ale v detailech se skrývá ďábel. Drahý občane pokud nám chceš klást dotazy, tak si budeš muset vzít dovolenou (člověk s běžnou pracovní dobou opravdu 17h nestíhá), budeš moci klást dotazy na které my nemusíme vůbec odpovídat a hlavně většina zastupitelů ještě nebude přítomna.  Takže zapomeň na dotazy na konkrétního zastupitele, budeš se ptát jen těch co skutečně něco vědí a hlavně jen těch, kteří se umí ze všeho vylhat. Dotazy nejsou součástí zastupitelstva, takže drahý občany zapomeň na nějaký zápis natož pak přímý přenos. My si opravdu nepřejeme, aby měl kdokoliv přístup k informacím, k tomu co jsme řekli, protože pak by nás mohl někdo nařknout z toho, že si vymýšlíme, že lžeme. Takhle to bude lepší. Pro všechny.

Podobně k tomu přistupují v Brandýse Staré Boleslavi, avšak ty dotazy jsou součástí prvního bodu jednání zastupitelstva a každý dotaz je zapsán a tazatel vždy obdrží odpověď buď ihned, nebo na příštím jednání (nahlédněte do videozáznamu  nebo zápisu  ).

Nejotevřenější samospráva ever

Živý přenos z jednání zastupitelstva se stal standardem otevřené transparentní samosprávy. V Čelákovicích otevřená samospráva opravdu není, takže nikoho asi nepřekvapí, že živý přenos nebude.

Slibem neurazíš

V poslední době je v našem městě velké téma budoucnost gymnázia. Dokonce i radní o současné situaci jednali a přijali několik usnesení. A co zastupitelstvo jakožto nejvyšší kolektivní orgán města? V navrženém programu zmínku o gymnáziu nenajdete a to i přesto, že jeho zařazení na program bylo slíbeno zástupcům rodičů studentů gymnázia.

Rozpočet na rok 2019

Tak tady se pokračuje v nastoleném trendu z minulých let na 105%. Před rokem jsme v rozpočtu měli chodník v ulici U Podjezdu za 6,5 mil. Kč a dnes je za 13 mil.Kč. Rozpočet r.2018 obsahoval autobusovou zastávku na Mochovské a ta už zřejmě není potřeba. V rozpočtu je uvedeno 1, 2 mil Kč na opravy vodojemu, ale kdy se bude dělat nový? ODS jeho stavbu slibovala ve svém volebním programu již v r,2010. Byla zřízena komise pro výstavbu sportovní haly, tak by člověk čekal, že se objeví i v návrhu rozpočtu. Ani omylem. Ono to totiž není o skutečném zájmu sportovní halu postavit, ale jen o tom dát lidem pocit, že se na tom pracuje. Stejně jako to bylo u domova seniorů, bývalé budovy školy v Sedlčánkách, lokalitě Dělnických domků, obchvatu atd. Tak hlavně se můžeme těšit na spoustu kulturních zážitků na náměstí a to je přeci to nejdůležitější a jediné podstatné.

Oficiální program:

Dotazy občanů od 17.00 hodin.
Zasedání zastupitelstva města od 18.00 hodin.
Program:
1. Slib zastupitele
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení
3. Finanční záležitosti
4. Majetkoprávní záležitosti
4.1 Výpůjčka MŠ Přístavní – Dodatek č. 1
4.2 Výpůjčka PS Čelákovice – Dodatek č. 1
4.3 Žádost o prodej pozemku p. č. 1319/5, Čelákovice
4.4 Žádost o prodej části pozemku p. č. 3132, Čelákovice
4.5 Žádost o prodej části pozemku p. č. 243/27, Záluží
4.6 Žádost o prodej pozemku p. č. 1671/14, Čelákovice
4.7 Žádost o prodej části pozemku p. č. 99/3, Sedlčánky
4.8 Plán financování obnovy
4.9 ŘVC – Smlouva o společném zadávání „Přístaviště Čelákovice“
4.10 Využití předkupního práva k budově č. p. 298, Čelákovice
8. Výbory zastupitelstva
8.1. Volba předsedy kontrolního výboru
8.2. Volba členů výborů zastupitelstva
9. Různé
9.1. Pověření velitele Městské policie Čelákovice
Ing. Josef Pátek
starosta města

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest