Obchvat a zákon o zpomalení výstavby

19.7.2007 – vydáno územní rozhodnutí  na výstavbu silničního obchvatu Čelákovic.

18.2.2015 –  dopis starosty Pátka vlastníkům dotčených pozemkům pod budoucím obchvatem, ve kterém starosta zcela lživě tvrdí vlastníkům pozemků, že cena v lokalitě se pohybuje v rozmezí 15 – 25, – Kč/m2 (město v roce 2015 koupilo od Povodí Labe pozemek horší kategorie za 186,- Kč/m2, jeden vlastník o cca 2 roky dříve kupuje dotčený pozemek za 150,- Kč/m2) a město navrhuje výkup za cenu 50, – Kč. Vlastníci pozemků návrh považují za opětovné znárodnění majetku a nejeví zájem o prodej.

30. 3. 2016 – schválena Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Městem Čelákovice a Středočeským krajem, ve které se město zavázalo m.j. majetkoprávním zajištěním akce.

24.1.2017 – podepsána kupní smlouva mezi městem Čelákovice a Správou železniční dopravní cesty na pozemek č. 3430/256 s kupní cenou 1093,- Kč/m2 (smlouva k nahlédnutí), zjištěnou soudním znalcem dle platných právních předpisů. Znalecký posudek č. 4965-15/2016 byl zpracován ke dni 31.1.2016 Ing. Taťanou Holoušovou, CSc.. Jedná se o oddělený pozemek města z pozemku č. 3430/113, který je taktéž dotčen výstavbou obchvatu. Všechny dotčené pozemky jsou ve stejné kategorii (orná půda) a většina z nich je platným uzemním plánem určena pro účely komerce, nerušící vyroby a sklady.

1. polovina roku 2017 – většinou telefonicky kontaktuje vlastníky pozemků pí.Rožníčková jednající jménem města a následně jim zasílá dotazník, geometrický plán a novelu zákona č.416/2016 o urychlení dopravní infrastruktury. V dotazníku je nově uvedena cena 250,- Kč/m2 bez dalšího vysvětlení jak se město k této ceně dostalo. Přiložený zákon však vyvolává dojem, že cena je stanovena na základě tohoto zákona a vzhledem k tomu, že zákon hovoří o vyvlastnění, pak je evidentní, že uvedený způsob nabídky má ve vlastnících pozemků vyvolat dojem, že maximální ceny a že jim za nabídnutou cenu bude jejich pozemek v konečném důsledku vyvlastněn.

28.6.2017 – na řádném zasednání ZM je jedním z vlastníků pozemků vedení města upozorněno na nesprávný postup při výkupu pozemků. Zejména pak na zákon č.416/2016 o urychlení dopravní infrastruktury, který mělo město použít pro stanovení ceny a pravidel výkupu (návrh kupní smlouvy). Starosta je upozorněn na nepravdivé informace, které město poskytuje vlastníkům pozemků. Obvyklá cena není v daném místě 15-25, 50 ani 250,- Kč/m2. Starosta města argumenuje výkupní cenou, kterou realizuje Středočestký kraj a město Lysá nad Labem. Považuje ji za v místě cenu obvyklou. Dále uvádí, že se město neřídí zákonem č.416/2016 a k nabídce ho přikládá pouze pro úplné informování vlastníků.

3.7.2017 – k tomuto dni byl zapsán výkup jedenácti pozemků (pozemky celé ve vlastnictví města Čelákovic – vlastnický podíl 1/1), ale změna majitele byla provedena u šestnácti vlastníků,

20.9.2017 – na řádném zasedání ZM byly schváleny další kupní smlouvy. Jeden z vlastníků dotčených pozemků opětovně upozoňuje na nesprávný postup při výkupu pozemků. Argumentuje výrokem ÚS o nároku na cenu obvyklou. Poukazuje na konkrétní příklady realizovaných cen městem v dané okalitě (viz. Koupě pozemku z 24.1.2017). Požaduje výkup pozemků realizovat v souladu se zákonem č.416/2016. Argumentace města je stále stejná. Město se nemusí řídit zákony České Republiky. Město nic nemusí. ZM odmítá přijmout usnesení navržená zastupitelem Janákem, která by alespoň částečně napravila napáchané škody vzniklé vlastníkům pozemků a zabranila dalším škodám v budoucnu.

V případě vykupu pozemku pro obchvat se nejedna o standardni prodej nemovitosti. Jedná se o výkup nemovitosti za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby. Výkup pozemku pro veřejně prospěné stavby se řídí zákonem č. 49/2016 Sb o urychlení výstavby atd.. Zákon stanovuje výkupní cenu na základě znaleckého posudku vynásobenou příslušným koeficientem (8x v připadě pole, 1,15 v případě stavebního pozemku) – nejedná se o max. ani min. cenu, ale o jedině možnou. Město si nenechalo znalecký posudek vypracovat a cena za kterou vykupuje je cena smluvní tzn. cena na které se obě strany dohodnou. Takto realizovaný výkup pozemků v dané lokalitě stanovuje pro znalecký posudek cenu obvyklou  (porovnání realizovaných cen podobných pozemků v dané lokalitě za posledních 12 měsíců).  minimálně 250,- Kč/m2 (pokud budem započítávat i další zrealizované ceny např. 1093,- a 1000,- o kterých víme, pak cena obyklá bude i větší). Spočítejte si sami kolik dostane majitel pozemku pokud si počká až bude muset Středočeský kraj aplikovat zákon č. 49/2016 Sb, tak aby stihl vše vyřešit před podáním žádosti o dotaci. Město skutečně ušetří nemalé peníze.

Se vzrůstající intenzitou automobilové a nákladní dopravy se stavba obchvatu panu starostovi jeví, jako aktuální a důležitá pro další rozvoj města. Zákon byl schválen pro umožnění rychlejšího jednání o výkupu pozemků a při dodržení stanoveného postupu umožňuje začít vyvlastnění již po uplynutí 3 měsíců od zaslání návrhu kupní smlouvy a znaleckého posudku na zjištění obvyklé (tržní) ceny. V současnosti město zvládá uzavřít zhruba 2 smlouvy za 3 měsíce a zbývá uzavřít zhruba 15 smluv, takže v idealním případě bude výkup ukončen nejméně za 18 měsíců (místo 3 měsíců).  Nárok na obvyklou neboli tržní cenu pro vlastníky pozemků, týkajících se výkup pro stavby veřejného zájmu, byl potvrzen nálezem Ústavního soudu ČR č.I. ÚS 1904/14     

Je 10 let od vydání územního rozhodnutí a vzhledem k neschopnosti a hlouposti vedení města si ještě pár let na obchvat počkáme. Jsem optimista, ale pokud vidím jak pánové postupují, tak s jistotou mohu říct, že město včas vykoupit pozemky nestihne a kraj žádost o dotaci nepodá (vzhledem k pravděpodobným žalobám o výši náhrady a možným žalobám na město na nezákonný postup při realizaci výkupu by byli blázni, kdyby tak učinili). Hlavním argumentem města pro tento amatérský postup je, že město šetří občanům peníze, ale už zapomíná dodat, že náklady na výkup mu uhradí kraj a kraj tyto náklady uplatní v rámci dotace. Háček je v tom, že město nemá smluvně dohodnuto, kolik kraj za pozemky pro obchvat městu zaplatí. To jen tak pro úplnost.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest