Pochybná oprava podhledů gymnázia na úkor bezpečnosti dětí

Oprava podhledů gymnázia začala po dlouhé přípravě na konci května a od začátku do konce ji provázel netransparentní přístup města – vlastníka budovy. Vedení města tajilo skutečnou příčinu havárie související s nevyhovujícím stavem původní sádrokartonové konstrukce, kdy někdo šetřil na materiálu, nedodržel projekt ani technologický postup předepsaný výrobcem, ale přesto byla stavba v roce 2001 zkolaudována. Starosta mlžil o údajném policejním vyšetřování bránícím zahájení oprav. 7,5 týdne po havárii byla uzavřena smlouva na projekt nových sádrokartonů za 156 tisíc korun, který obsahoval kvalitní řešení. Při realizaci však bylo použito řešení jiné. Opět nebyl dodržen projekt, byl vyměněn materiál za levnější, použitá skladba konstrukce není certifikovaná a nemá doklady ověřující její požární bezpečnost, i když zhotovitel a město tvrdí celou dobu opak. Navíc byla celá oprava zfušovaná, kvalita provedení je mizerná, zakázka nebyla řádně dokončena. Podhledy nad únikovými cestami nad schodišti nebyly opraveny vůbec.

Od července bylo město i stavební úřad informováno autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby z řad rodičů o tom, že stavba neprobíhá tak, jak má, upozorňoval i na to, že použitá skladba nesplňuje požadavky na požární bezpečnost. Město se ve svém postoji, že je vše v naprostém pořádku a že se dodržují zákonem stanovené požadavky, nenechalo zviklat, stavební úřad nereagoval vůbec. Ke kolaudačnímu řízení 21. 8. nebyl přizván uživatel – gymnázium. Stavební úřad vydal kolaudační souhlas na základě posudku požární bezpečnosti sádrokartonů Ing. J. K., vypracovaného od stolu bez místního šetření, a který se, jak se o 15 dní později ukázalo, zabývá jinou katalogovou skladbou sádrokartonů a v jiných podmínkách, než je ta reálně provedená. Uživateli nezbylo, než stavbu na základě tvrzení vlastníka budovy převzít a od 4. 9. se v budově učí. Protože město při předání odmítlo předložit dokumenty potvrzující, že je stavba provedena řádně a bezpečně, a gymnázium mělo důvodné pochybnosti, nechalo si vypracovat znalecký posudek u renomovaného znalce. V posudku soudní znalec Ing. L. B. na základě místního šetření konstatuje: realizovaná oprava podhledů nebyla řádně dokončena, není v souladu s projektovou dokumentací a platnými předpisy, nové sdk podhledy nesplňují požadavky požární bezpečnosti. Dále uvádí, že zhotovitel svým prohlášením mohl uvést orgány státní správy v omyl, že nebyl řádně vykonáván technický dozor stavebníka a výkon funkce stavbyvedoucího.
Závěry posudku
Vývoj kauzy v čase

Proč se nedodržel nový projekt, na základě kterého byla uzavřena smlouva o dílo a cena se zhotovitelem? Proč celková cena za předané dílo odpovídá původní ceně, i když došlo k výrazné úspoře na materiálu a nerealizovala se celá oprava? Co se musí stát, aby město konečně nechalo řádně a bezpečně opravit sádrokartonové podhledy ve škole, kam chodí naše děti?

3 názory na “Pochybná oprava podhledů gymnázia na úkor bezpečnosti dětí”

  1. Jakožto studentovi gymnázia mi tato kauza také nedělá velkou radost, ale prostě už bychom si měli uvědomit, že znovu ji otevírat zkrátka nedává smysl. Vy speciálně, byste měla pochopit, že je to už tak nějak uzavřeno, a že si tentokrát váš nenáviděný starosta prostě prosadil svou. Měla byste se přestat do této věci dále montovat. Časový termín město stihlo (i když to bylo těsné a některé věci jsme ještě stěhovali i během vyučování) a i přesto, že nám taky starosta leze na nervy se svým neustálým protahováním problémů a netransparentností, stavba nám na hlavu nepadá a přežila i orkán Kyrill. Za všechny studenty na gymnáziu vám mohu potvrdit, že učit se mimo prostory naší školy je velice otravné a navíc vzhledem k tomu, že je CMC (kde byl náhradní ,,úkryt” pro naší školu minule) obsazeno žáky z Kamenky tak bychom ani neměli kam jít. Loňští maturanti skládali závěrečné nejdůležitější zkoušky v šatnách a v pronajatém rehabilitačním centru, letošní budou maturovat kde? V tělocvičně? Nebo v bazénu? A to nemluvím o extrémní obtížnosti kočírování komplikované situace pro vedení školy a učitele.
    Obávám se, že vaše neustálé poukazování na určité drobné nedostatky provedení přestavby může znovu způsobit zavření gymnázia, což by jak už jsem psal výše opravdu negativně pocítili žáci, učitelé, vedení, rodiče i přátelé školy :D.

    1. Milý studente, děkuji za Váš názor. Bohužel se nejedná o drobný nedostatek opravy. Jedná se o realizaci stavby, která má závažné nedostatky – viz zjištění znalce. Špatně provedené stropy nepadají samy od sebe “každý den”, musí k tomu být nějaký spouštěč, když se to ale stane, mohou být následky velmi tragické. Požární bezpečnost v našem případě znamená, že pokud začne hořet, musí být garantováno, že skladba a provedení sádrokartonového stropu prohoří a po té vše spadne až za 30 minut tak, aby děti i dospělí mohli všichni a včas stihnout chráněnými únikovými cestami opustit budovu. Provedená oprava toto základní kritérium nesplňuje, protože na ni nebylo použito řešení, které by bylo v ČR odzkoušeno a certifikováno, navíc byla oprava provedena nekvalitně a nelze tedy tuto předepsanou požární bezpečnost prokázat, zjednodušeně řečeno: spadlo by to dříve. Chráněné únikové cesty nebyly opraveny vůbec, zůstalo původní nevyhovující řešení. Nikdo si nepřejeme, aby došlo k požáru a dokazování po tragédii, to by bylo již pozdě. Jde nám jako odborníkům a rodičům o to, abychom dosáhli takového opraveného stavu, který by nikoho neohrožoval a aby se minimalizovala rizika tragického dopadu v případě požáru a také aby se dodržovaly zákony a předpisy ČR. Chápu Vaše obavy o průběh vyučování mimo budovu gymnázia. Napravení stávajícího stavu má řešení v dodatečných opravách prováděných shora bez nutnosti vystěhovat gymnázium, vlastník budovy ale musí být donucen dát věci do pořádku, jinak to sám od sebe neudělá, měl již příležitost. Proto je nutné si uvědomit a porozumět, že věc není uzavřena, nejedná se o drobné nedostatky a že naší nejvyšší prioritou je bezpečnost a ochrana zdraví a života vás studentů.

    2. Je mi velice líto, že to vidíte takto. Věrte mi, že ani paní Čílová ani pan Číla se v dané věci neangažují jen proto, aby “prudili” toho “nenáviděného” starostu. Asi mi neuvěříte, ale ten starosta je nám všem úplně ukradený. Asi ještě nemůžete dostatečně pochopit co to znamená, když díky prostému lajdáctví a chamtivosti, je ohrožena bezpečnost vašich dětí. Ty podhledy nespadly proto, že se Čelákovicemi prohnal orkán Pepa nebo Lojza, ale protože Pepa nebo Lojza jednoduše odflákli svou práci. Je klidně možné, že se nikdy nic nestane a ty podhledy vydrží i hurikána Miloše. Bohužel my máme jistotu, že se opět Pepa s Lojzou rozhodli svoji práci ošidit a tak je tu velké riziko, že by mohlo dojít k neštěstí. Opravdu po nás chcete, abychom se do toho přestali montovat? Prosím přečtéte si poslední odstavec článku a pokud nevěříte paní Čílové, tak i závěry posudku. Ten posudek vypracoval uznávaný znalec v oboru a jen potvrzuje to na co pan Číla upozorňuje už minimálně od června. Mimochodem pan Číla je autorizovaný inženýr pozemních staveb, takže moc dobře věděl na co hned na záčátku upozorňuje. V normálně fungující společnosti pokud zjistíte, že je něco špatně, tak se na to nejprve snažíte upozornit toho kdo je za to zodpověný a pokud není sjednaná náprava, tak se o ni snažite všemi zákonnými prostředky. A já pevně věřím, že my žijeme v normálně fungující společnosti a že neděláme nic jiného, než že se snažíme o nápravu špatně odvedené práce. Snad to časem pochopíte a nebudete na nás naštvaný pokud vám to teď způsobí nějaké nepříjemnosti.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest