Je nutné kácet zdravé lípy kvůli novému chodníku?

V Kollárově ulici rostou staré lípy, které pamatují časy, kdy Kollárova byla tehdy jedna z nejdůležitějších ulic ve městě (viz nedatovaná fotografie zachycující i naše lípy). Lípa jako náš národní strom není druh, který je náchylný k pádu (vzpomeňme památné šikmé lípy v Lázních Toušeni na náměstí) a může se dožívat vysokého věku. Proto jsme je navrhli vyhlásit za památné stromy. Odbor životního prostředí Městského úřadu v Čelákovicích (OŽP) v čele s paní Zuzanou Mutínskou náš návrh ale odmítl, aniž uvedl jasné důvody, proč nepovažuje stromy za mimořádně významné podle § 46 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (ZOPK).

Někdy v březnu tohoto roku jsme dostali od města dopis, ve kterém nám stejná úřednice oznámila, že právě tyto lípy chce město pokácet. A důvod? Město chce nový chodník v Kollárově ulici, chodník pěkně rovný ze zámkové dlažby a nechalo si na to zpracovat projekt, který s velkými lípami prostě nepočítá. Původně s nimi sice projekt počítal, ale OŽP si nechal zpracovat jednostránkový „dendrologický posudek“, který tvrdí, že po provedení stavby již nebude možné ohrožení vyloučit a zajistit v okolí provozní bezpečnost, takže je lepší je raději preventivně skácet. Jak dojemně pečují o zdraví našich stromů a dovolí stromům milosrdnou smrt pod pilou než pomalé umírání pod chodníkem!

Ten tzv. dendrologický posudek vůbec nerozebírá ochranná opatření u lip v případě stavby chodníku. Přitom jedna z lip je vzdálena kořenovým náběhem od budovy asi 2,2 m a druhá asi 2,4 m, což považujeme za dostačující pro průchod osob. Srovnatelný a mnohem frekventovanější chodník např. na nedaleké Masarykově ulici má místy i 2 m. Podle ČSN 73 6110 a vyhlášky č. 398/2009, Sb. by šířka chodníku neměla na místní komunikaci se zástavbou klesnout pod 2,00 m (chodci mají mít možnost vyhnutí) a mají být dodrženy bezpečnostní odstupy. Tuto skutečnost OŽP ve svém rozhodnutí nebere v potaz. Jak je obecně známo, kořeny lip jsou rozloženy do hloubky a nemůže být tedy pravdivé tvrzení OŽP, že se odstraní kořeny ve více než polovině průmětu koruny.

Proti postupu OŽP jsme se samozřejmě odvolali v rámci probíhajícího správního řízení podle § 8 odst. 1 ZOPK a upozornili na několik pochybení místního orgánu ochrany přírody (OŽP MěÚ Čelákovice). V rozhodnutí OŽP např. chybí posouzení zdravotního stavu stromu, které by bylo podkladem pro vyhodnocení funkčního a estetického významu stromů podle stejného paragrafu. To ve správním řízení místní orgán ochrany přírody (OŽP MěÚ Čelákovice) věrohodně nedoložil. KÚSK z úřední povinnosti zkoumal, zda nejsou dány důvody pro přezkum tohoto rozhodnutí, a shledal, že nejsou z prostého důvodu, že naše odvolání bylo bohužel podáno pozdě (o 3 hodiny).

Nedomníváme se, že byla naplněna podstata § 8 odst. 1 ZOPK, protože nebyla snaha o změnu projektu a nebyl dostatečně projednán náš návrh. Nebyl zhodnocen ani funkční ani estetický stav dřevin, pouze deklarována jasná kolize se stavbou bez snahy stromy ochránit.

Nevidíme také důvod, proč by rekonstrukce chodníku neměla proběhnout šetrně (např. plochá dlažba na písek nebo trochu utužený povrch). Inspiraci lze hledat např. na náměstí Družby v Ostravě, kde se ochránil kořenový systém vzrostlých stromů. Líbí se mi např. návrh jednoho z občanů ponechat stromům dostatečně velké nezadlážděné rabátko (klidně překryté pochozí mříží zhotovenou na míru) a sítě dát do chrániček.

OŽP na jedné straně prosazuje stavbu evidentně poškozující stromy a na druhé straně má obavu o jejich zdravotní stav při realizaci této stavby. To připomíná postoj OŽP, kdy ve svém odůvodnění při vyhlašování památných stromů u cyklostezky Čelákovice-Lázně Toušeň nezmínilo jemu známé skutečnosti o poškození kořenů památných stromů, přitom stavba (cyklostezka) evidentně byla projektována v těsné blízkosti stromů i s jejich (tichým) souhlasem. Považujeme tedy jednání OŽP za účelové a nehájící zájmy ochrany přírody, ale stavební zájmy Města Čelákovice a žádáme zrušení rozhodnutí.

Proto jsme spolu s kolegy navrhli petici, v níž žádáme vedení města o stažení žádosti o kácení a zachování lip pro další generace. Přidejte se k nám bojovat za stromy!

Petice “proti kácení lip v Kollárově ulici”
Podpisová místa Galerie u Radnice, restaurace Mount v Kostelní ulici, Irish Music Pub,

RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Okrašlovací spolek čelákovický (www.celakovice.org)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest