Úhel pohledu – rada zasedala

Rada zveřejnila zápis ze svého zasedání dne 17.10.2017 a také stručný výtah obsahu jednání na titulní stránce webu města. Zápis mnoho lidí nečte, ale na titulní straně webu města zkratku čte pravděpodobně dost občanů. Co se ze zkratky dozvědí? Například to, jak je hluboký bazén a to, že v r.2016 měl nejvyšší příjmy v historii. Chybí však dodat, že je bazén v celé své historii ztrátový. Nabývám dojem, že je zájem sdělit, že se nic důležitého neděje a vše je príma.

 Jistě by občany zajímalo něco více o tom, kdo všechno bude např. rozhodovat o plánu rozvoje našeho sportu do r.2030 . Rada jmenovala na návrh ing.Studničky komisi složenou z lidí s kterými dobře vychází. Zjišťujeme, že zde je třeba TJ Spartak zastoupený nohejbalistou Spilkou, věrným to příznivcem starosty, avšak bez mandátu svého klubu. V komisi je také i zástupce klubu Patriot, který nikdo dosud nezná. Chybí zástupci tenisového, volejbalového a basketbalového klubu, karate, vodáků tj. sportů majících se současným vedením města trochu méně vřelé vztahy. Sport je u nás zřejmě na vzestupu neboť starosta Pátek a místostarosta Studnička (přední sportovní odborníci) služebně odlétají do Koreje na pozvání Národní asociace v jogku. Jsem zvědav  jaké přínosy pro město služební cesta bude mít a jaké budou cestovní výlohy. Asi stejné, jako služební cesta do Činy. Doufejme, že zas nebude nějaká politická krize, abychom ještě neplatili tisíce za starostův telefonní účet. Jsme bohaté město.

Škoda, že stejně neutrácíme třeba za osvětlení pro dělnické domky. Když předsedkyně spolku dělnické domky na zastupitelstvu chtěla vědět zda s projektem kanalizace a vodovodu je připravován projekt osvětlení, tak místostarosta Studnička prostě odpověděl : “Veřejné osvětlení pro tuto lokalitu nebylo projednáváno “. Zřejmě panu místostarostovi absence osvětlení nevadí. Na náklady se asi vždy mnoho nehledí. Je to patrné z výběrového řízení na projektanta vodovodu a kanalizace právě pro dělnické domky. Byla vybrána společnost Vodohospodářské stavby a.s. za 656 tis.Kč + DPH a tak jsem srovnal cenu s předcházejícími dvěma výběrovými řízeními. V roce 2010 za starosty Klicpery vyhrála firma nabízející stejný projekt za cenu 74 tis.Kč, loni v prosinci výběr vyhrála firma s nabídkou 96 tis.Kč, ale ta nakonec nebyla akceptována. Počkali jsme si 10 měsíců a ejhle. Cena vzrostla 7x !!! . Jsme bohaté město.

Zajímavý je též bod “ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy biologického stupně”, které město včetně DPH vyjdou na 9.678.657, – Kč. Je to téměř 10 mil.Kč a jistě se bude smlouva ještě projednávat v zastupitelstvu. Nikdo neuvádí důvod proč se tak velké peníze vydávají. Je to potřeba a tak daňoví poplatníci zaplaťte. Potřebu chápu, ale méně již to, že po pěti letech od rekonstrukce čističky za cca 50 mil.Kč vydáváme další peníze. Mohli jsme ušetřit rozpočet města a uhradit potřebné náklady z dotace, ale to by musela být perfektně odvedená práce.  Jsme bohaté město.

Zaujal mě též bod Návrh na 10 změnu IPPC slévárny TOS-MET. Většina občanů vnímá informace o problémech kvality ovzduší v Čelákovicích a ještě z paměti nevymizely desítky poškozených karoserií (dopady na zdraví obyvatel nikdo veřejně neřešil). V zápise je uvedeno, že město mělo nějaké připomínky, ale nevíme jaké. Stejně tak nevíme, jak dopadla radou přijatá opatření z května minulého roku. V zápise RM z 24.5.2016 čteme:
a)RM ukládá starostovi iniciovat úpravu integrovaného povolení v části týkající se kapacit. Splnil/nesplnil? Nikde nic uvedeno není.
b)RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí, aby ve spolupráci s dotčenými orgány zajistila odběr a analýzu vzorku spadu akreditovanou laboratoří. Splnila/Nesplnila. Nikde není nic uvedeno.
c)RM ukládá starostovi prověřit možnosti instalace monitorovacího systému v okolí areálu společnosti TOS – MET. Splnil/nesplnil? Nikde nic uvedeno není. Stačilo jen vystavit objednávku.
d) RM pověřuje radního Ing.Miloše Chouru jednáním se společností TOS-MET ve věci instalace kontinuálního monitorovacího systému na všech výduších s filtračním zařízením a dalších technologických zařízeních. Splnil/nesplnil. Nikde není nic uvedeno.

Zdálo by se, že když RM uloží úkol, tak jeho splnění bude také kontrolovat, ale to v Čelákovicích není zvykem. Proč kontrolovat, veřejnosti jsme předvedli snahu a to stačí. On si nikdo nevzpomene, že byly uloženy úkoly a ovzduší opět čeká na nějakou “výjimečnou událost”. Kvalita ovzduší je problém 100% všech občanů města, ale je o něm informováno, jako o největším vojenském tajemství Pentagonu.

Radní Volfová přednesla radě výsledky nabídky bytů obálkovou metodou. Za rok a půl se uvedenou metodou pronajalo 16 bytů za cenu vyšší než 100, – Kč/m2. Běžný nájem činí 68, – Kč/m2. Bylo celkem 99 zájemců. V minulém zastupitelstvu jsem nabídku uvedeným způsobem prosazoval a paní radní byla vehementně proti. Dokonce jí podpořil i starosta Pátek, který si nedovedl představit v jednom vchodu dva i více různých nájmů. Vůbec mu nevadilo, že někdo má za stejný nájem byt totálně vybydlený a jiný má byt po rekonstrukci do které město vložilo i 300 tis.Kč. Dnes je nabídka úspěšná. Stojí za to vrátit se zpět v čase a číst co tehdy o nabídce naši nejlepší radní říkali v ZMČ 1/2014 str.5. V rámci volebního boje stavěli hráz proti zdražení nájmu bytu. Hned po volbách jim hráz spadla? Zřejmě ošizené zdivo.

Je nutné pohlížet pravdě do očí a neříkat jen pochvalné zprávy. Úhel pohledu na stejnou záležitost vydává různá svědectví.

1 názor na “Úhel pohledu – rada zasedala”

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest