Gymnázium Čelákovice – ohlédnutí za aktivitami školního roku 2017/2018

Září

Adaptační kurz prima – kurz pro studenty prvního ročníku osmiletého gymnázia zaměřený na seznámení se s kolektivem a učiteli, kolektiv vyjíždí na 5 dní mimo školu (nejčastěji do Maxova v Čechách).

Krajské kolo Ekologické olympiády – (Pijálek Jan, Pijálková Helena, Studnička Tomáš – sexta) – 14.místo – olympiáda pro vyšší ročníky gymnázia (školy jsou zastoupeny 3 studenty, kteří tvoří tým), která se odehrává v Ekologickém centru ve Vlašimi, soutěž je rozdělena na teoretickou a praktickou část.

Krajské finále In-line brusle –  (Novák Matěj – sekunda, Kokešová Klára – tercie, Drmotová Karolína – kvinta) – 2. a 3  místo – každoroční soutěž vyhlášená Krajským úřadem Středočeského kraje, kde naše gymnázium obsazuje přední příčky

Okresní kolo Středočeský atletický pohár – dívky (3. místo), chlapci (4. místo) – každoroční soutěž, které se naše gymnázium účastní a kde zaznamenáváme úspěchy

Okresní kolo – atletický čtyřboj – dívky (8. místo), chlapci (6.  místo)

Říjen

V tomto měsíci se pedagogové i žáci podílejí na náborech nových studentů v základních školách a propagaci školy.

Den otevřených dveří – akce zaměřená na propagaci gymnázia a rozšíření povědomí o možnosti studia na této škole

Prezentace gymnázia – ZŠ Lysá nad Labem, ZŠ Horní Počernice (Ratibořická, Chvaly), Čelákovice (Kamenka), ZŠ Toušeň

Prezentace gymnázia na přehlídce škol – Nymburk

 

Pěvecký sbor z Kolumbie – návštěva spojená s vystoupením pěveckého sboru z Kolumbie.

Okresní kolo ve stolním tenise – ml. chlapci – 8. místo, st. chlapci – 6. místo, ml. dívky – 7. místo, st. dívky – 6. místo – každoroční soutěž, které se naše gymnázium účastní

Okresní kolo – minifotbal – 7. místo

Listopad

Nejen listopad se nese ve znamení kulturních akcí, imatrikulace a přednášek pro naše studenty

Přednášky pro studenty:

* Zástupci vysokých škol studentům oktávy vysvětlili možnosti studia s důrazem pro uplatnění na trhu práce.

* Dobrovolníci z řad podnikatelů přiblížili studentům svět bussinesu a marketingu – projekt Můžeš podnikat.

* Dbáme i na právní povědomí našich studentů – projekt Padělek je prodělek.

Imatrikulace – akce konaná v KD Čelákovice u příležitosti přivítání a oficiálnímu přijetí nových studentů na naše gymnázium, nejstarší studenti předávají pomyslné žezlo a klíč od gymnázia, každá třída si připravuje vystoupení, která během imatrikulace prezentují.

Kulturní program je další z mnoha událostí, kdy jsou všichni pedagogové na své žáky náležitě hrdí. Vystoupení mají opravdu vysokou kvalitu a jsou zcela v režii  žáků.

Zájezdy – Drážďany, Vídeň –  jednodenní jazykové zájezdy pro studenty, které mají rozšířit jazykové schopnosti a povědomí o sousedních zemích

Výstava – Krištof Kintera – sexta, II. A – studenti navštívili výstavu známého umělce Krištofa Kintery v Galerii Rudolfinum s názvem Nervous Trees, tato neobvyklá expozice rozšířila povědomí studentů o moderním umění, výstava byla doplňkovou aktivitou hodin výtvarné výchovy.

V listopadu dále probíhají tyto soutěže a olympiády –  žáci naši školu skvěle reprezentují a přední příčky patří právě jim!

Regionální přebor v šachu – 3. místo – každoroční soutěž, ve které se studenti gymnázia umisťují na předních pozicích

Krajské kolo Logické olympiády – Adam Wagner (septima) – 37 – 48. místo

Finále Staroboleslavský klíč – Kalábová Hana, Raška Adam – tercie, Jindřichová Kateřina – sekunda, Kalábová – 2. místo – historická soutěž organizovaná Základní školou ve Staré Boleslavi, ve které naši studenti zaznamenávají úspěchy

Okresní kolo Florbal challenge – 4. místo

Okresní kolo ve florbalu (tercie, kvarta) – 5. místo

Krajský turnaj Pišqworky – 3. místo – soutěž v Pišqworkách, která si každoročně získává stále více příznivců, ve velké konkurenci obsadili naši studenti krásné 3. místo v krajském kole.

MaSo – 45. místo

MathRace – tým septima – 22. místo

Fyziklání – tým kvinta – 45. místo, tým sexta – 41. místo

 

Prosinec

Prosincové akce se nesou v duchu vánočním, ale nezanedbáváme ani vzdělávání. Nejprve čert s Mikulášem dořeší kázeňské přešlapy žáků i pedagogů, následně se atmosféra zklidní na Vánočním  setkání : žáci, rodiče, přátelé školy, pedagogové i široká veřejnost se každoročně těší na výborné pohoštění a bohatý kulturní program.

Vánoční setkání – každoroční akce v předvánočním čase určená studentů, rodičům a široké veřejnosti, přivítání adventního času

Přijímačky nanečisto

Přednáška – Jak migrace ovlivňuje Evropu – přednáška určená studentům vyššího gymnázia zprostředkovaná vysokoškolskými učiteli

Filmové představení – Milada – seznámení studentů s moderní historií naší země prostřednictvím filmového zpracování životního příběhu Milady Horákové

Olympiáda lidských práv – republikové finále – Vojtěch Mrklas (4. místo) – soutěž, do které se zapojili studenti vyššího gymnázia, soutěž je rozdělena na dvě kola, kdy v prvním kole studenti vyplňují test a píší esej, druhé kolo, od kterého postupují vybraní studenti, píší esej na zadaná témata, které si pak před odbornou porotou obhajují.

Ekonomická olympiáda – školní kolo (sexta, II. A, septima, oktáva) – soutěž pro studenty vyššího gymnázia, studenti se zúčastnili školního kola, do krajského kola nebyl za naše gymnázium nikdo vybrán.

Přebor ve skoku vysokém – Adam Raška (3. místo) – každoroční soutěž pořádána základní školou v Čelákovicích, kde naši studenti zaznamenávají úspěchy.

Vánoční přebor v plavání – Rasocha Hynek (tercie) – 2. místo,Válek Matyáš (sekunda) – 1. místo, 2. místo,  Holubec Philip (tercie) – 1. místo, Novák Matěj (sekunda) – 1. místo, Štoček Ondřej (sekunda) – 3. místo,  štafety – 1. místo, 3. místo, 2. místo, 1. místo, 1. místo, 1. místo – každoroční soutěž pořádána základní školou v Čelákovicích, kde naši studenti zaznamenávají velké úspěchy, je zde prokazatelná účelnost zařazení plavání do výuky TV.

Jáma lvová – Vrbíková Halija (84-107. místo) – korespondenční soutěž, která stále ještě probíhá, výsledky jsou zatím průběžné

Leden

Lednový čas je věnován uzavírání klasifikace pro pololetní vysvědčení. Dohánění restů a vylepšování známek si zpestřujeme přednáškami a exkurzemi. Největšího odpočinku si užívají účastníci lyžařského zájezdu, který je pořádán každoročně pro zájemce napříč všemi ročníky.

Den otevřených dveří

Přijímačky nanečisto – Nezapomínáme ani na budoucí zájemce o studium. Gymnázium Čelákovice každoročně pořádá kurz Přípravy k přijímacím zkouškám. Budoucí studenti se setkávají pravidelně v pondělí od 15 do 16:30 hodin v kurzu českého jazyka a matematiky. Kurz začíná již v květnu pro žáky čtvrté třídy a pokračuje až do dubna dalšího školního roku. Žáci se seznámí s prostředím gymnázia a poznají své budoucí učitele.

Přednáška – Gamifikace (snaha o navázání partnerství s UK fakulta sociálních studií) – přednáška určená studentům nižšího gymnázia zprostředkovaná studenty UK.

Gaudeamus – oktáva – návštěva veletrhu vysokých škol, kde se prezentují jednotlivé tuzemské i zahraniční vysoké školy.

Lyžařský kurz – sekunda, kvinta – akce konaná pro studenty sekundy, kvinty a prvního ročníku čtyřletého studia, studenti se mají naučit základy lyžování nebo prohloubit své lyžařské dovednosti, kurz je zaměřen jak na sjezdové, tak i na běžecké lyžování.

Exkurze Letiště Praha – sekunda a tercie – studenti nižšího gymnázia navštívili Letiště Václava Havla v Praze, kde se seznámili s fungováním leteckého provozu.

Maturitní ples – oktáva – každoroční akce nestarších studentů našeho gymnázia v KD Čelákovice.

Okresní kolo dějepisné olympiády – Fialová Jarmila (18. místo).

Matematická olympiáda – okresní kolo – Fialová Jarmila (1. místo), krajské kolo – Jahoda Petr (11.-14. místo)

Únor

Filmové představení – Život na zázračné planetě – filmové představení se zaměřením na environmentální téma pro studenty celého gymnázia.

Den otevřených dveří

Prezentace VŠ – oktáva – návštěva zástupců jednotlivých vysokých škol, kteří na půdě našeho gymnázia prezentují své školy.

Přivítání nového pololetí – Maškarní ples – kulturní akce určená studentům, učitelům, rodičům a široké veřejnosti, na akci bylo přivítáno nové pololetí.

Beseda – Energie-budoucnost lidstva – kvinta, I. A – každoroční beseda zaměřená na využívání energie a její šetření

Můžeš podnikat – beseda – kvarta

Výstava – Mumie světa – sexta, II. A – studenti sexty a druhého ročníku se zúčastnili celosvětové výstavy Mumie světa, čímž si rozšířili povědomí o tomto tématu

Olympiáda z ČJ – okresní kolo – Trnková Barbora (2. místo), Doubková Berta (3. místo) – postup do krajského kola, Eliška Štrajtová (9. – 13. místo), Sedmíková Stella (18.-20. místo)

Okresní kolo ve florbalu V. kategorie – 4. místo

Okresní kolo olympiády ze zeměpisu – postup – Buchta (sekunda), Paál, Konečný (septima)

Němčina mě baví – soutěž

Olympiáda z AJ – kat. III. okresní kolo – Goliášová (3. místo), Jahoda, Trnková, kat. I. B – Buchta, Vrba (postup do krajského kola), kat. II. B – Fialová (postup do krajského kola)

Školní kolo olympiády z biologie – Fialová

Postup do finálového kola Photobase 2018 – Bláha Adam

web: www.gymnacel.cz

Facebook: www.facebook.com/gymnacel/

 

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest