Novinky od sousedů 4/2018

Český Brod – Českobrodský zpravodaj 64 stran březnové vydání

AGORA CE připravuje další veřejný průzkum , který se zde realizuje jednou za dva roky. Ohlédnutí za výsledky posledních průzkumů a dotazník pro r.2018 najdeme v dubnovém čísle. Virtuální univerzita třetího věku je v plném proudu. Kurzy na téma genealogie i téma lidské zdraví jsou plně obsazeny. V květnu je ohlášeno komunitní projednání návrhů studií využití areálu bývalého ZZN za účasti městského architekta a zástupců vedení města. Připojení ke kampani “Vlajka pro Tibet 2018”,

Nový územní plán již od ledna 2017

Budoucí podobu města ovlivní také územní studie – v článku se místostarosta Klinecký zabývá co bude následovat po schválení nového územního plánu v lednu 2017. Připravují se územní studie a regulační plán městské památkové zóny. Na větší rozvojové lokality je předepsáno celkem 6 územních studií. Studie mají ochránit zájmy města a jeho obyvatel před živelnou a nekoncepční výstavbou nebo nežádoucími změnami. Zpracovatelé by měli komunikovat s vlastníky, ale prvořadý je veřejný zájem. Chtějí práce co nejvíce urychlit, aby termín dokončení byl u veřejných prostranství do 30.6.2018 a u dopravních studií pak do 30.6.2019.

Téma měsice: Park ve městě

Téma měsíce : Park ve městě – Město jako Park? Jestliže 800 ha městských lesů je skutečným pokladem – pak srdcem městské zeleně je městský park. Proměna parku by měla být cílevědomou , ne jako když pejsek s kočičkou vařili dort. Neobejdou se bez odborníků, ale i bez diskuzí s občany, kteří mají park rádi. Otázka perspektivy městského parku bude otevřena v rámci připravovaného festivalu neziskových organizací FENEG, který proběhne 12.května.

Charitativní činnost

Kola pro Afriku i z Českého Brodu Posláním organizace kola pro Afriku je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Původní myšlenka vznikla v r.2012 v Ostravě a v Českém Brodě před rokem se zúčastnili školení a firma Auto Moto Velo Pažoutovi se do sběru kol zapojila. Převážně horská kola z 90 let mají v Africe uplatnění. Kompletace se provádí v Ostravě. Pokud nemáte zrovna kolo nebo náhradní díly a chcete pomoci, na www.kolaproafriku.cz můžete zakoupit dárkový certifikát v hodnotě 300, – Kč.

Životní prostředí

Rubrika Pište nám dopis reagující na článek “Kdo neviděl , neuvěří” o chování lidí neumějících se v přírodě chovat. Připomíná, že Český Brod má nový sběrný dvůr, k dispozici jsou černé popelnice na směsný odpad, v každé domácnosti jsou hnědé popelnice na bioodpad, ve městě je 96 kontejnerových míst pro ukládání tříděného odpadu a 250 odpadkových košů na místech s větším výskytem a pohybem občanů. Jsou mezi námi lidé, kterým není lhostejné, jak kolem nás vypadá naše příroda. Na druhé straně jsou zde lidé , kteří v klidu odloží odpad v přírodě, vyhazují odpadky při procházkách atd.

Říčany –  Říčanský kurýr 78 stran

Informace z jednání rady – schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Středočeským krajem a DPS SENIOR a stacionář Olfa Říčany, o dotaci ve výši 3 569 300, – Kč na poskytování sociálních služeb na rok 2018, Starosta zve na řádné zasedání zastupitelstva 11.4.2018 od 18 hodin podrobný program vyvěšen na úřední desce. Zveřejněno plnění rozpočtu města k 28.2.2018.

Diskuze k rozvoji okolí železniční stanice

Zapojte se do diskuse o rozvoji okolí železniční stanice . V pondělí 14.května ve volnočasovém centru Na Fialce. Vedení města se rozhodlo vytvořit dlouhodobou dopravně urbanistickou koncepci. Jejím cílem je nalezení lepšího využití okolí železniční stanice jak z pohledu dojíždějících, tak i ostatních obyvatel města. Do přípravy strategie rozvoje území bude kromě zástupců města a hlavních aktérů v území zapojena i široká veřejnost. V úvodní fázi budou zpracovatelé studie zjišťovat názory na současné hodnoty a problémy v území. Samotný návrh bude vypracován během léta a na podzim pak bude veřejnosti představen a občané budou mít možnost se k němu vyjádřit.

Životní prostředí

Jezdíme s podporou pro zdravější ovzduší Min. životního prostředí vyhlásilo výzvu na podporu nákupu vozů s alternativními pohony cílenou na kraje, obce a jejich příspěvkové organizace. Říčany podaly do této výzvy žádost o dotaci na příspěvek na nákup dvou vozidel alternativním pohonem, aby obměnilo část svého vozového parku. Říčany chtějí jít v tomto směru příkladem a zavádění inovativních technologií podporovat (více v článku str.12)

Veřejné projednání projektu nové školy

Veřejné projednání nové školy veřejnosti byl představen projekt nové budovy na Komenského náměstí. Tazatelé se nejvíce zajímali o dopravní obslužnost. Ideální řešení. Ideální řešení architekti v této chvíli ještě stále ladí s přizvaným dopravním expertem. Na toto téma se bude konat ještě další veřejné projednání.

Říčany na kole

Říčany opět jezdí do práce na kole registrujte se so 31.dubna, získejte včas tričko či nákrčník a čerpejte v našem městě i v Praze řadu výhod na triko. Nafoukněte si pozimě kola, namažte řetěz, vzpomeňte si kód na zámku a vyražte ráno na nádraží či přímo do práce. Bude Vás to bavit (poznámka Říčany podporují užívání kola pro každodenní využití – podpořeno grantem dánského království)

Ze života škol

ZUŠ Říčany -Ročník Festivalu  základních uměleckých škol SK proběhne v letošním roce v Říčanech. Ve dnech 25.-26.dubna proběhne v Říčanech pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje a starosty Říčan Festival základních uměleckých škol. (probíhá od 2007 kdy se první ročník uskutečnil v Poděbradech). Více v článku na str.40

VI Ročník soutěže pěvecké mládí – Dne 13.3.2018 proběhla soutěž Pěvecké mládí. Zúčastnilo se 45 žáků z říčanských škol a školek

Dechová asociace z Madridu navštíví Říčany – Ve dnech 28.4. – 2.5.2018 proběhne v říčanské umělecké škole česko-španělské hodební setkání. Jak určitě víte, ZUŠ Říčany je velmi aktivní v zahraniční spolupráci, kterou velmi aktivně vyhledáváme. V letošním roce se nám přes České centrum v Madridu naskytla jedinečná příležitost navázat spolupráci s velkou hudební asociací Sociacion de Musica de Cámara de Madrid. Do této reciproční akce se zapojí 30 žáků z dechového oddělení , kteří mají jedinečnou příležitost se aktivně zapojit do našich zahraničních aktivit.

Názory občanů

Rubrika NÁZORY je zveřejněno celkem 6 dopisů občanů Říčan na které ihned obdrželi odpovědi od odpovědných funkcionářů města. Jedná se vesměs o obavy občanů z nějakých očekávaných zásahů do jejich života. Např. dopis reagující na možný úbytek parkovacích míst při stavbě nové školy,

Jak zapojit občany do projektování svého města

Překvapte Říčany – 2.ročník participativního rozpočtování v Říčanech. Občané představují 10 projektů, navrhovatelé měli možnost představit svůj projekt na stránkách Kurýru. Příští vydání přinese speciální přílohu ve které budou  představeny projekty již v podobě, ve které půjdou do hlasování. Každý tak má možnost zařadit do plánu to co by chtěl dle svých představ realizovat ve svém okolí.

Lysá nad Labem – Listy 24 stran

Výstava Regiony připomene významné výročí – Letos si kromě 100 výročí vzniku republiky v Lysé připomenou i jeden z těch důležitých pro město Lysá nad Labem. Roku 1718 se spojily rody Swérts a Špork. Z historie se dozvídáme, že František Antonín hrabě Špork (1662-1738) nezanechal mužské potomky. Svou mladší dceru Annu Kateřinu (1689-1754) provdal za svého synovce Františka Karla Rudolfa barona Swérts-Reist (1688-1757) …více str.1

Zeptejte se starosty

Zeptejte se starosty – město Lysá nad Labem Vás srdečně zve na večer z cyklu Zeptejte se starosty. Přijďte se zeptat starosty města, pana ing.Karla Otavy, na všechno, co Vás v současných problémech zajímá čtvrtek 5.dubna 2018.

Sportovní hala a koncepce sportu

Krátce z radnice – zasedání zastupitelstva schválilo urbanistickou studii sportovní haly- jako součást zadávací dokumentace pro výběr projektanta, který zhotoví projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, zasedání zastupitelstva též schválilo koncepci sportu, souhlasilo s pořízením změny č.3 regulačního plánu Lysé nad Labem- Vysoká mez, rada města odvolala z funkce vedoucí odboru životního prostředí

Partnerství měst

Tradiční Lichtenfels – V únoru navštívili studenti 2.A OA Lysá nad Labem německé městečko Lichtenfels, kde společně se studenty Gymnázia Bamberk zpracovávali téma “Partnerství” v srdci Evropy. Společně se zamýšleli nad tím co naše národy spojuje a čím se od sebe odlišují. Výsledky práce po skupinách presentovali v anglickém jazyce. Kromě zdokonalení v anglickém a německém jazyce poznali nové kamarády ze sousední země a ochutnali výtečnou bavorskou kuchyni.

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Městské listy  40 stran

Město pro byznys – 2.místo Starosta Vlastimil Picek převzal ocenění “Město pro byznys” v rámci Středočeského kraje na prvním místě skončil Benešov a třetí místo obsadila Příbram. Dvojměstí Brandýs – Stará Boleslav si v podnikatelském prostředí vedlo skvěle zejména nárůstem ekonomických subjektů. Dobrých výsledků město dosahuje v oblasti pracovního trhu, kde v regionu disponuje nejvyšším přírůstkem obyvatel a druhou nejnižší nezaměstnaností. Radnice se také blýskla nejlepším výsledkem v testu elektronické komunikace. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku (kdo chce vědět více o soutěži www.mestoprobyznys.cz).

Slovo starosty

Slovo starosty – v tomto vydání naleznete přehled grantů a dotací udělených v letošním roce společenským, kulturním, zájmovým a sportovním organizacím a jednotlivcům, poskytovatelům sociálních služeb. Tato podpora činí 11 164 000, – Kč a i díky ní žije město čilým kulturním a sportovním životem. Rovněž Vás informujeme o připravovaných investičních akcích ve městě. Patří mezi ně nejen opravy komunikací a chodníků, ale také řešení parkování, projekt Základní školy s uměleckým zaměřením. A rekonstrukce budovy na Domov pro seniory se zvláštním určením.

Problém s parkováním a jak ho řeší u sousedů?

Parkujícím (snad) v dohledné době zásadně ulevíme rozhovor se starostou o rekonstrukcích, investicích, opravách a dotacích i o záměrech do budoucna.  Spoustu občanů trápí problém s parkováním. Co s tím? Na dobré cestě je přidělení dotace na parkovací dům v místech u nádraží. Letos také vznikne 60 parkovacích míst v Zahradnické ulici, kam se přemístí hřiště na bruslení z brandýského náměstí. Pokus se prosadí investice do multifunkční sportovní haly v Palachově ulici, tak i tam by mělo vzniknout 50 parkovacích míst v podzemní garáži.

Co se zvládne v Čelákovicích za 4 roky, to se jinde zvládne za rok

Do konce roku o pět prašných ulic méně opravuje se 13 ulic, chodníky v 11 ulicích a veřejné osvětlení. Počítá se též s se zahájením stavby napojení nového vrtu na pitnou vodu (více na str.5)

Brandýský zámek a habsburská tradice

Audience u císaře Karla 2018  letošní 16.ročník Audience připomene posledního českého krále a císaře Karla I. I celou habsburskou tradici brandýského zámku v kontextu 100.výročí vzniku republiky. Sto let stačilo k tomu, aby se nám předchozích devět staletí národních dějin scvrklo do několika kapitol dějepisné učebnice, v níž neumíme rozeznat pravdu od lži: v českém podvědomí tak ještě přežívá obraz habsburské monarchie jako doby temna a žaláře národů. (více na str.10) Audience sobota 28.dubna.

A zlaté časy totalitní

Léta zmaru a zmrzlinové epidemie (1949-1959) deset let dělící roky 1949 a 1959 bylo poznamenáno tvrdým komunistickým režimem, který postupně uváděl do života mnoho nepopulárních kroků spojených se socialistickými zásadami komunistické morálky. A tak se v této době odehrálo znárodnění, kolektivizace a měnová reforma a mnoho dalších pro obyvatele Polabí nepochopitelných opatření. Nejen o nich se dozvíte v článku na str.12-13

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest