Střípky ze ZM 28.3.2018

Patří už ke koloritu našeho města, že pozvánky na jednání ZM neobsahují podkladové materiály, a tak asi nikoho nepřekvapí, že ani aktuální jednání ZM toho nebylo výjimkou. V době, kdy pan Pátek t.č. starosta, přišel o svoji židli a stal se v zastupitelstvu aktivní opozicí,  vyzýval občany, aby se bránili návratu uzavřené samosprávy. Abrakadabra, ten samý pan Pátek se jako starosta všemožně snaží, aby občané nedostávali relevantní informace a aby neměli možnost se jakkoliv podílet na rozhodování o důležitých záležitostech týkajících se chodu města. Začíná se počítat kolikrát se občan ve svém vystoupení zeptal, kolikrát vystoupil v rámci diskuze a zda nepřekročil limit svého vystoupení. Samozřejmě se vše počítá jen někomu a jen pokud se to vyvoleným hodí do krámu. Vítejte v zastupitelské demokracii roku 2018! 

“Občané, braňte se návratu uzavřené samosprávy! Hezký den Josef Pátek” Diskuzní fórum města, prosinec 6, 2013, 8:36 pm

Škola v Sedlčánkách

Dne 4.11.2015 ZM města uložilo odboru správy majetku a investic zahájit projektovou přípravu. Píše se březen roku 2018 a teprve teď je dokončena předprojektová příprava tzn. za 2,4 roku nebylo město schopné udělat ani předprojektovou přípravu. Pokud se budete ptát, kdy bude dokončen projekt a kdy se tedy rekonstrukce školy uskuteční, tak věřte, že to neví ani samo vedení města. Na webu nenajdete žádné termíny a už vůbec ne plán investic na nadcházející období. Jedině z rozpočtu města si můžete udělat alespoň nějakou obecnou představu, kdy se co bude dělat. Pro rok 2018 je v rozpočtu počítáno s částkou 100 tis., což může být tak maximálně na údržbu. V roce 2019 je pak počítáno s částkou 600 tis., což už by odpovídalo projektové dokumentaci, a až v roce 2020 je počítáno s částkou 20 mil. Co to znamená? Znamená to, že přestože už má město všechno potřebné k tomu, aby se zadalo vypracování PD, tak se bude čekat rok (čti nic se dělat nebude) a pak se rok bude vypracovávat PD. Projektová příprava na rekonstrukci školy se tedy protáhne na těžko uvěřitelných 5 let. Takto se u nás v Čelákovicích plánuje. Neuvěřitelné.

Výsledky dotazníkového šetření AGORA CE

Proč nemohly být výsledky zveřejněny před ZM? Vždyť to všechno vypadá tak růžově. Opravdu zvláštní. Je velmi zajímavé, jak jsou občané velmi spokojeni se vším a ve všem. Tak velmi spokojené občany mají snad jen města v tak velmi spokojených zemích jako je KLDR nebo Čína. Pro město v malé zemi v samém srdci Evropy mi velmi spokojení občané příliš nesedí. No, ale i když jich je jen necelých 7 % z celkového počtu obyvatel našeho města, tak jim to moc přeji a dost jim závidím. Já totiž asi žiji v úplně jiném městě, a tak s mnoha aspekty života v Čelákovicích nemohu být spokojen natož pak velmi.

Plán rozvoje sportu

Proč nemohl být zveřejněn před jednáním ZM? Proč nevznikla Komise pro sport, která by byla složena ze všech představitelů sportovních oddílů a veřejnosti a která by měla za úkol nejenom vytvořit tento strategický dokument, ale pak i jeho plnění? Proč pan Studnička, který je odpovědný za sport, za celých 3,5 roku nebyl schopen prosadit, aby byl sport v gesci některého z odborů MěÚ a proč se vůbec nesnažil, aby se splnil alespoň některý ze specifických cílů dosavadního Strategického plánu rozvoje? Základní otázky, na které není odpověď.

>

Bude se nový plán plnit tak jako ten původní?

Zákon ukládá městu, aby mělo zpracovaný Plán rozvoje sportu. A to je tak jediný důvod, proč máme nový plán rozvoje sportu. Realita je totiž trochu jiná, než jak nám ji pan Studnička, t.č. místostarosta zodpovědný za sport, předkládá. Město již Plán rozvoje sportu má od roku 2011. Je nedílnou součástí Strategického plánu rozvoje města. Bohužel, stejně tak jako celý Strategický plán rozvoje, tak i jeho součást Plán rozvoje sportu, skončil v šuplíku a vůbec se s ním nepracuje. Obsahoval 22 specifických cílů, ze kterých je plněno jen 6 a zbytek vůbec. Pokud se bude přistupovat stejným způsobem k novému plánu, obávám se, že hola hola šuplík volá.

Je pan Studnička vůbec duchem přítomen?

Na můj dotaz, proč Plán rozvoje sportu nebyl zveřejněn na webu města před jednáním ZM, se pan Studnička rozpovídal v tom smyslu, že jej teď primárně projednává ZM a že ho projednávala Rada města, takže si ho občan mohl vyžádat. Poděkujme panu Studničkovi, že si stále “můžeme” o informace žádat. Přijde čas, kdy toto možné nebude. Prostě se hloupě vymlouval, proč nemohl být zveřejněn. Což chápu, protože prostě nechtěl, aby se s tímto dokumentem veřejnost seznámila, a nedej bože přišla diskutovat. Jak už to u lidí, co mají ve zvyku si často vymýšlet bývá, tak své vystoupení úplně nepochopitelně zakončil informací, že “Plán rozvoje byl součástí pozvánky na dnešní veřejné zasedání zastupitelstva. ” Každý se může přesvědčit, že tam nebyl a stále není. Rada panu Studničkovi: Když si chcete vymýšlet, je dobré si dělat poznámky, pak se vám nestane, že v jedné větě řeknete jedno a v druhé pravý opak.

Pro sportovní halu nepotřebujeme moudra nějakých urbanistů

Z připomínek paní zastupitelky Fialové k nekoncepční volbě místa pro novou sportovní halu a reakce pana zastupitele Spilky a pana starosty Pátka můžete jasně vidět, jak koncepčně to pánové pojali. Tady máme volné místo za Tescem, a tak tam frkneme halu. Vůbec nebudeme přemýšlet o tom, jak to bude v dostupnosti škol, zda vlastníci pozemků s tím souhlasí, jaká bude dopravní obslužnost atd. Prostě lepší plochu jsme nenašli, tak se s tím smiřte. V Čelákovicích nejsou profesionální sportovní kluby, což znamená, že pokud sportovní hala nebude přes den využívána školami, tak pak nebude využívána nikým.

Dotační programy

Velice zajímavá připomínka přišla od zastupitelky Tiché, která na základě svých zkušeností z Brandýsa navrhuje, aby se změnily dotační podmínky ve prospěch dětí, aby se rozdělily na část investiční a neinvestiční a hlavně, aby se vedení města sešlo se spolky, a tyto dotační programy s nimi byly diskutovány. Jaká byla reakce pana Studničky? On se tomu nebrání. No ještě aby se tomu bránil. Proč ale toto není standardem? Proč se pan Studnička se spolky neschází a nediskutuje s nimi o dotačních programech? Pravděpodobně proto, že to je moc práce a hlavně ta diskuze. Brr.

Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření

Opět další plánovaná investiční akce r. 2018, která je zrušena. Stoka v ul. M. Maška bude provedena až po celkové rekonstrukci vodovodů a kanalizací v Jiřině. Dobře, a kdy tedy bude provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Jiřině? Podle vyjádření pana Sekyry se měla první etapa začít realizovat v zimě 2017. Začala se? Ne nezačala, a hned tak nezačne. Prý bylo hrozně složité se zkoordinovat se stavbou SŽDC. To pan Sekyra minulý rok nevěděl? Ale no tak! Takže kdy to bude? No asi se letos začne s první etapou, možná. Možná asi tak stejně jako se s první etapou mělo začít minulý rok. Jo a kdyby vám to nestačilo, tak za všechno může pan Tichý, který nechal propadnout stavební povolení. To už je hodně kreativní výmluva.

Investiční akce se ruší, aby vznikly nové

Jde již o třetí zrušenou akci uvedenou v rozpočtu r. 2018 (zastávka BUS Mochovská, chodník U Podjezdu). Na to, že je březen, tak klobouk dolů. Podle pana starosty se jedny akce ruší a jiné zase přidávají. To jako vážně? Prý se rozpočet nedá narozpočtovat tak,  abyste neudělali nějakou změnu. To má pan starosta pravdu. V jeho případě je rozpočet jenom cár papíru, se kterým si hraje podle toho, jak mu to přijde vhod. Ne, oprava kotelny nestojí za zrušením investičních akcí, ale jen a pouze neschopnost města něco správně naplánovat. To nám chce pan starosta tvrdit, že např. zastávka BUS Mochovská se letos nezvládne, protože díky opravě kotelny na ní nebudou peníze? Ne, tak to opravdu není. Realita je prostě jiná. Už v době schvalování rozpočtu se vědělo, že se zastávka a další akce nezrealizují, jenže to by ten úvodník ve Zpravodaji nebylo čím zaplnit. Když paní zastupitelka Fialová upozorňovala vedení města, že těch akcí je v rozpočtu moc a že se obává, že se kapacitně nedají zvládnout, tak se jí rozumné odpovědi nedostalo.

Místostarosta paní Colombová

Absence místostarosty pana Sekyry na jednáních ZM – už je to rok, co se pan Sekyra ZM neúčastní. Nikdo neví proč, nikdo neví, zda je to trvalé, nebo jen přechodné. Nikdo nic neví. Nechci být necitlivý, ale tady je to trochu o něčem jiném, než jak to pan Pátek předkládá. Pan Sekyra byl primárně zvolen zastupitelem, a až pak zvolen uvolněným místostarostou, takže pokud jeho zdravotní stav nedovoluje vykonávat funkci zastupitele, pak nemůže být ani místostarostou, za což pobírá plat v plné výši. Jediné možné a správné řešení je v tuto chvíli rezignace na mandát zastupitele, a tím pádem i na místo místostarosty. Neumožňuje-li mu zdravotní stav vykonávat jedno, pak nemůže vykonávat druhé. V každém případě přeji panu Sekyrovi brzké uzdravení.

“Jestli si ovšem za mně nenajdou náhradu, když se tam celý rok neukážu. Na to je náš ředitel pes. Jak někdo rok chybí, už si hledá náhradu.” Josef Bohuslav Chvojka, učitel dějepisu.

Majetkoprávní záležitosti

Tentokrát se nerealizovaly žádné zásadní koupě nebo prodeje městských nemovitostí. Nicméně vzhledem k dlouhodobému nesystémovému nakládání s majetkem města je potřeba upozornit na absenci podkladových materiálů stanovujících cenu v místě a čase obvyklou, které pro rozhodování vyžaduje zákon. Teď se o nic nejednalo. Na minulém ZM se ale schvalovala směna pozemků, u které by zneplatnění smlouvy pro nezákonný postup schvalování asi znamenala pořádnou nepříjemnost a velkou komplikaci pro výstavbu obchvatu. Schválně, zda si zastupitelstvo toto varování vezme k srdci.

Diskuze

A tady nám začíná karneval manipulací a ohýbání reality. Hned na začátku pan Pátek cituje jednací řád zasedání, tak aby všichni nepohodlní diskutující věděli, kde je jejich místo. V navazujícím komentáři mistrně zamění formulaci, každý má právo k téže věci vystoupit dvakrát, za každý má právo k bodu diskuze vystoupit dvakrát. Ne, opravdu to není totéž.

Zápis z přestupkové komise pana soudce Opy

Pan radní Opa opět vystupuje s útokem na pana zastupitele  Janáka ve věci jeho soukromé záležitosti. Vystoupení pana Opy nebudu komentovat. Každý, ať si udělá názor sám. Opa žalobce, Opa soudce. Následné hlasování zastupitelů o distancování se od zastupitele Janáka a výzva k jeho rezignaci už bylo hodně trapným vyvrcholením.  

Jenom pro přesnost, jak naši chrabří zastupitelé hlasovali: PRO – Pátek, Studnička, Opa, Volfová, Přívozníková, Choura, Chourová, Spilka, Skalický, Hanzl, Kabát, Kužílek

Chodníky Pod Přerovskou cestou

Zastupitelkyně Grygarová se chtěla informovat u pana Starosty na vybudování chodníku v ulici Pod Přerovskou cestou, na který si stavebníci přispívali. Odpověď pana starosty mě šokovala, protože celou tuto lokalitu zajišťoval můj otec, takže moc dobře vím, že chodník v investičních nákladech byl (chodníky ze zámkové dlažby – 475 x 1,5 m) a stavebníci na něj přispěli. Jak už je starostovým dobrým zvykem, tak on vlastně nelže, protože ve smlouvách se stavebníky skutečně chodník výslovně zmíněn není, ale jsou zde uvedeny “komunikace”, stejně tak zde nejsou výslovně uvedeny přípojky na plyn, kanalizaci a vodovod, ale jen “inženýrské sítě”. Lehká manipulace s realitou. To, že teď vypráví pohádky, je spíš proto, že prostředky, které byly od stavebníků vybrány, se jaksi časem rozutekly do všech světových stran a na účtu města už nejsou.

Podhledy v Gymnáziu

Již před minulým jednáním zastupitelstva obdrželi zastupitelé informaci o další opravě podhledů v budově Gymnázia. Opravovaly se ty samé podhledy, o kterých vedení města prohlašovalo, že jsou v naprostém pořádku a čelákovický stavební úřad na ně vydal kolaudační rozhodnutí. Paní Čílová ve svém vystoupení připomenula, co všechno je špatně a jak na všechny informace reagovalo vedení města.  Kromě posudku od renomovaného znalce v oboru nově potvrzuje chybně provedenou opravu i vyjádření Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru pod Ministerstvem vnitra. Přesto, že se zatím potvrdilo vše, na co již rok pan Číla a paní Čílová vedení města a zastupitele upozorňují, tak naši chrabří zastupitelé neučinili nic, aby vše nepravili. To je něco, co prostě nedokáži pochopit.

Stačilo zadat nezávislý posudek, zjištěné chyby reklamovat u zhotovitele a celé by to bylo již dávno vyřešené, zapomenuto a život by šel dál. Místo toho se v prvním kroku vedení města pokusilo manžele Čílovi co nejvíce znevěrohodnit, dehonestovat, pak si město skrze dodavatele stavby zajistilo posudek od znalce, který  na stavbě vůbec nikdy nebyl a byl jemně řečeno zmanipulován (to je ta fiktivní laboratoř s vymyšlenou zkouškou hořením) a na závěr se zuby nehty brání jakékoliv diskuzi, přiznání jakékoliv chyby a své oponenty obviňuje z předvolebních aktivit. Korunu tomu dala paní zastupitelka Přívozníková, která místo toho, aby se zajímala o to, co se bude dělat s těmi špatně opravenými podhledy, kdy se konečně opraví, tak obviňuje paní Čílovou z nezodpovědnosti, že nechala svého syna do takové školy chodit. Naprostý nezájem o podstatu věci. To je náš volený zástupce. Bůh s námi.

“Já sem nehlasoval, jako bych byl duchem nepřítomen. Protože mě to nestojí za to.” Pan Studnička zdůvodňuje, proč nehlasoval, aby se dal paní Čílové další čas v diskuzi.

Hrubé urážky žen a póvlovské pojmy a dojmy

A když nám dojdou argumenty, tak vytáhneme úplně křivé obvinění z hrubých urážek a z označování póvlovským pojmem nejstaršího člena zastupitelstva a ještě k tomu ženy, paní Volfové a zastupitelky Chourové. To se tak hezky hodí špína a spoléhá se na to, že si nikdo neověří, čeho se to týká. Sami se můžete přesvědčit, zda se ve zmiňovaném článku jedná o hrubé urážení žen a póvlovské pojmy. Kdo pravidelně sleduje jednání zastupitelstva, tak jistě uzná, že tvrzení “Podívejte herečka Volfová už není co bývala.” a “Chourová si plete zastupitelstvo se školou., bylo na místě a už vůbec nepřekročilo hranice slušnosti. No jo, to by ale pánové Studnička a Pátek museli mít nějaké pádnější argumenty, jak znevěrohodnit občana kritizujícího jejich práci. Co ale čekat od lidí, jejichž pracovním nástrojem je lež a manipulace. Jo a jenom pro upřesnění, pan Studnička se na únorovém nemimořádném zastupitelstvu sám zařadil do póvlovského uskupení, takže asi dobrý oddíl.

Rodný dům č. p. 22 pana Čeňka Jandy

Pan Špaček, již poněkolikáté, se dotazuje na stav objektu a co se s ním bude dít. A jaká je starostova odpověď? Stále stejná. Jsou sice nějací zájemci, ale jeden od svého záměru odstoupil. Druhý zájemce by teda zájem měl, ale je to těžký. Příliš velká investice. Rozhodovat bude až příští zastupitelstvo. A takhle už to je poněkolikáté a ještě to párkrát bude. Nic, ale vůbec nic se nedělá. Jen se hledají výmluvy. Objekt chátrá a asi se čeká, až spadne.

Dělnické domky

Paní Pencová se již několik let snaží o nápravu nezákonného stavu v současném Územním plánu. Opakuji “NEZÁKONNÉHO”. Při každém jejím vystoupení jsme z úst pana starosty slyšeli, že je něco špatně a že teda nemůžeme nic dělat. Všechny návrhy paní Pencové byly smeteny ze stolu a až před nedávnem z ničeho nic, mávnutím kouzelného proutku, se začalo projektovat. Najednou není problém. Najednou má pan starosta informaci ze stavebního úřadu, že se bude ke všemu stavět kladně. Proč si to nezjistil ve chvíli, kdy toto řešení bylo na stole. Proč neustále hledal výmluvy. Proč nechal paní Pencovou obíhat všechny možné úřady a shánět možné i nemožné řešení “NEZÁKONNÉ” situace, která vznikla na straně města? Tohle je efektivní a občanu otevřená samospráva?

Městské stránky Facebooku

Pan Číla navrhl, aby město mělo oficiální profil na sociální síti Facebook. Jaká byla reakce? Pan starosta je aktivní na FCB. Dvě naprosto odlišné záležitosti. Kdyby jenom město nemělo svůj ofic. profil, tak by to tolik nevadilo. Jenže vedení města vydává soukromé stránky pana Pátka za oficiální. Vedení města vyplňuje dotazník Ministerstva vnitra a tam uvádí, že má FCB. Agentura, která prováděla nedávné dotazníkové šetření, ve své prezentaci uvádí, že dotazník byl šířen prostřednictvím městských FCB stránek. Kdo myslíte, že tuto mylnou informaci agentuře poskytl? Vedení města lživě informuje nejenom úředníky ministerstva a spolupracující organizace, ale především své občany.

Vady a nedodělky z předání stavby Gymnáziu

Nejenom podhledy byly zfušované. Ono toho tam je víc. Paní Čílová se přišla zeptat vedení města, kdy to bude dodělané. Kdy budou např. dodělané žaluzie? A jaká pak byla reakce našeho vedení města? Pokud Gymnázium potřebuje do serverovny klimatizaci, ať si podá žádost. Největší horka jsou přes prázdniny, kdy se neučí. Teplotní komfort bude lepší díky tomu, že jsou učebny lépe zaizolované díky novým stropům (to je omyl nebo naschvál pana starosty, který neví, že teplo získané přes okna se udrží v chodbách právě díky lepší tepelné izolaci stropů). Žaluzie slíbené byly. Byla to dobrá vůle města. Protože se ale někdo nepovolaný pohyboval na půdě a nainstalovat tam nějaké kabely, tak nic. Ochota tu je, ale musí být ochota i na druhé straně…..Cože? Takže, aby město dodělalo co mělo dodělat (je to zdokumentováno v předávacím protokolu), tak Gymnázium musí vyřešit problém s kabely na půdě, kterou nespravuje a za kterou nezodpovídá?

“Vařte si svou předvolební polévku. Dobrou chuť.” pan starosta Pátek v reakci na vystoupení paní Čílové.

A co ta digestoř?

Zastupitelka Grygarová potvrdila slova paní Čílové a hodně se divila, proč město nezrealizovalo to, k čemu se zavázalo. Odpověď pana starosty? Zas a znova výmluvy. Teď k tomu navíc přidal digestoř. Paní zastupitelka Přívozníková opět prokázala svůj zájem o věci veřejné a ptá se na neodbornou instalaci digestoře. Jen pro její informaci, řešení  digestoře bylo součástí opravy, kterou prováděla firma pana Choury. Pomyslně tak přebírá štafetu od paní Volfové.  A paní zastupitelkyně Chourová? Ta zase vůbec netuší, kde se vlastně nachází. Tak se ještě vytáhnou ukradené přezůvky a bude to kompletní.

Kabely sem, kabely tam

Zastupitel Janák se zeptal, zda tedy způsobenou škodu město nějak řeší. No město aktuálně hledá někoho, kdo by se ke kabelům přihlásil a až když ho nenajde, tak kabely přestříhne a podá trestní oznámení. Jeden kabel vládne zřejmě všem.

 

Hrob továrníka Volmana

Pan místostarosta Studnička společně s panem starostou Pátkem znova po pěti letech předkládají návrh na patronaci nad hrobem významného továrníka a na projednání možnosti provedení jeho opravy. Prý je ostudou města, jak se chováme k našemu čestnému občanovi. Tak tady musím panu Studničkovi dát za pravdu. Je to ostuda! A kdo, že je posledních 3,5 roku ve vedení našeho města? Manka a Rumcajs nebo Studnička a Pátek?

Vymáhání škody z prohraného soudního sporu s TJ Spartak

Jestli jste dočetli až sem, gratuluji. Tohle je totiž zlatý hřeb večera. Městu zatím vznikla škoda cca 1,8 mil. Ze zákona musí zastupitelstvo města přijmout usnesení, jak se tato škoda vyřeší. Vedení města se vůbec nemělo k tomu škodu řešit a až ve chvíli, kdy obdrželo upozornění od sdružení Oživení, které upozornilo na zákonnou povinnost škodu řešit, se na říjnovém zastupitelstvu objevila informace, že už škodní komise podnět dostala a že výsledky šetření bude tajemník MěÚ prezentovat na dalším jednání ZM. Co myslíte, stalo se? Ne, nemýlíte se. Nic se nestalo. Zatím se škoda dá vyřešit usnesením ZM. Po uplynutí zákonné lhůty jde škoda za zastupiteli. Ti se budou hodně divit.

Matěj Leypold-Iglo

Matěj Leypold-Iglo

Pocházím z rodiny čelákovických sedláků. Naše rodina zde žije už přes 200 let a i přesto, že celý svůj život žiji v Praze, tak se cítím čelákovičákem. Záleží mi na tomto městě a rád bych se aktivně podílel na jeho rozvoji a budoucnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest