Kdo je ve hře o osud Gymnázia Čelákovice

Dne 18. 2. 2019 bude na Zastupitelstvu Středočeského kraje hlasován návrh na sloučení Gymnázia Čelákovice s Gymnáziem J. S. Machara v Brandýse nad Labem. Vedení města Čelákovice preferuje zachování gymnaziálního vzdělávání formou sloučení. Kraj navenek tvrdí, že sloučením gymnázií prý nedojde k výraznějším změnám pro čelákovické gymnázium, jen bude fungovat pod jinou hlavičkou a vedením, stane se detašovaným pracovištěm brandýského gymnázia. Skutečně je tomu tak a o co komu v této hře o sloučení, pomineme-li osobní důvody některých představitelů samosprávy, skutečně jde?

Odbor školství SK chce prosazovat tzv. optimalizaci středního školství ve Středočeském kraji, ale nemá, jak sám přiznává, zpracovanou koncepci tohoto záměru, neexistují jasně daná kritéria pro výběr škol, kterých by se tato zamýšlená optimalizace měla týkat. V kraji je celá řada středních škol, která má nízkou naplněnost. Tentokrát se vybrali dva adepti na sloučení (SOŠ Český Brod – Liblice a Gymnázium Čelákovice), a pak se toho prý nechá a do konce volebního období zastupitelstva kraje se nic dalšího slučovat nebude. Gymnázium Čelákovice (GČ) nemá 100% naplněnost, tu nemá téměř žádná střední škola v kraji, limit daný krajem pro GČ je 360 studentů, aktuální stav je cca 200 studentů, k výraznému úbytku studentů došlo po pádu stropů v lednu 2017, kdy se půl roku učilo v náhradních prostorách a bylo to náročné pro všechny zúčastněné a řada rodičů raději dala své děti do jiných škol.

Sloučení = zrušení aneb Co kraj říká a co se píše v jeho materiálech, není totéž

Citace ze závěru písemného dokumentu Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, který se tímto zabýval dne 18. 12. 2018, z Tisku 30/18 Závěr:

Jednalo by se o postupný útlum G, Čelákovice, neboť přesun nelze provést jednorázově – nástupnická organizace (G, Brandýs nad Labem) nedisponuje vhodným prostorovým zabezpečením ani dostatečnou kapacitou školy. Předpokládá se proto postupný útlum G, Čelákovice až do kapacity G, Brandýs nad Labem. V rámci plánované redukce počtu žáků by bylo vhodné přiměřeně omezit už nejbližší přijímací řízení.

Výhody:

lepší využití personálního obsazení škol;

zlepšení kvality a podmínek vzdělávání;

úspora provozních a mzdových nákladů (pronájem – časem);

uvolnění budovy G, Čelákovice k jinému využití (v různém čase), zejména řešení nedostatečné kapacity základních škol ve městech Čelákovice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.“ Konec citace.

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 a Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668. Tisk číslo: 30/18

 Z tohoto materiálu je dále zřejmé, že některé uvedené Výhody neodpovídají realitě a je snadné je vyargumentovat, např.:.

  • kvalita vzdělávání je neoddiskutovatelně velmi dobrá. 100% úspěšnost u maturitních zkoušek,  průměr celkové známky u maturit za poslední roky se pohybuje mezi 1,6 – 1,8; vysoká úspěšnost při přijímání na VŠ atd. jsou nezpochybnitelná fakta.
  • podmínky vzdělávání v rekonstruovaných a moderně vybavených učebnách, tak jak je má čelákovické gymnázium, moc škol nemá. Problém má se zabezpečením stravování a tělocvičny v požadovaném rozsahu, což má sice garantováno nájemní smlouvou s městem, ale tu město dlouhodobě nedodržuje. Kraj místo, aby v této věci podpořil své gymnázium, netlačí na vedení města, aby nájemní smlouvu dodržovalo.
  • úspora provozních a mzdových nákladů – mzdy pedagogů a příspěvky na žáka hradí stát (MŠMT), krajem tyto peníze pouze protečou. Pokud neklesne průměrný počet žáků ve třídě pod 17, nemá kraj žádné vícenáklady.

Gymnázium má do roku 2032 předplacené nájemné díky dotaci 30 milionů poskytnutou MŠMT v roce 2001 na rekonstrukci a přístavbu dalšího podlaží ZŠ, kde sídlí gymnázium Čelákovice a které dle nájemní smlouvy využívá. Náklady na jeho provoz jsou tedy pro kraj velmi nízké a finanční důvody tedy nejsou reálným důvodem sloučení.

  • uvolnění budovy G, Čelákovice k jinému využití pro základní školství je jasná výhoda pro vedení města, nikoliv pro kraj. Za koho kraj kope? Za žáky a jejich rodiče evidentně ne.

Proč chtějí rodiče a studenti zachovat gymnázium

Čelákovice je velmi dobře dostupné i pro dojíždějící studenty v regionu, navazující spoje z Čelákovic do Brandýsa však nejsou, navíc se tím prohlubují časové nároky na dojíždění a obavy o bezpečnost dětí při dojíždění a tyto jsou pro řadu rodičů neakceptovatelné.

Výhodou Gymnázia Čelákovice je jeho velikost a charakter spíše rodinného typu než je tomu u velkokapacitních gymnázií. Většina studentů se cítí ve škole dobře a chtějí do ní chodit dál.

Další informace viz web gymcelzije.cz.

Informace nedostanete

Gymnázium Čelákovice se stalo z mnoha důvodů nepohodlným, přispěla k tomu i kauza se spadlými stropy a jejich “zvláštní” opravou. Debata kolem něj se nenese ve věcné argumentační rovině, protože tu by Odbor školství na veřejnosti neustál, tomu nasvědčuje i skutečnost,  že Kraj úmyslně odmítl poskytnout žadateli rodiči informace o existujících podkladech k záměru sloučení gymnázia dle informačního zákona č. 106. Oficiálním důvodem sloučení je optimalizace středních škol v kraji, KONCEPCI OPTIMALIZACE ale SK nemá, není připravena ani koncepce sloučení Gymnázia Čelákovice s gymnáziem v Brandýse.

Důvody pro sloučení je třeba hledat jinde

A tak se mezi politickou reprezentací kraje a města Čelákovic + vedení odboru školství včetně jeho radního pana Seidla na Středočeském kraji (zřizovateli gymnázia) již pár měsíců hraje hra o osud gymnázia s téměř 25letou historií. Rodiče i studenti byli ponecháni stranou, rostoucí počet obyvatel v regionu, z nějž vychází zájemci o studium, a perspektiva dlouhodobé udržitelnosti také. Hodnocení kvality vzdělávání je doložitelné, ekonomické důvody také nejsou relevantní. Vedení gymnázia je schopné zajistit z grantů a dotací dostatek financí, aby čelákovické gymnázium rodinného typu netrpělo menším přísunem peněz, než mají velká gymnázia, ekonomickou stránku ustojí velmi dobře, k tomu nemusí platit nájem.

Rodiče a studenti stranou?

Většina přemýšlivých rodičů a občanů si je vědoma, že výběr gymnázia pro optimalizaci není náhodný. Deklarované sloučení je prvním krokem k jeho postupné likvidaci, a že pokud ztratí svoji právní subjektivitu, k znovuotevření samostatného gymnázia v Čelákovicích dlouhé roky nedojde. Je nejvyšší čas, aby se do hry zapojili nejen rodiče studentů čelákovického gymnázia, kteří chtějí zachovat Gymnázium Čelákovice jako samostatný právní subjekt, ale také občané, kteří věří, že samostatné gymnázium je pro naše město přínosem nyní a bude i do budoucna včetně občanů ze spádové oblasti, odkud studenti do gymnázia dojíždějí.

Podpořte prosím snahu studentů, absolventů, pedagogů, občanů a přátel školy o zachování Gymnázia Čelákovice v našem městě.
Naše škola vás potřebuje!

Petice za zachování Gymnázia Čelákovice

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest