Pozvánka na jednání ZM 29.8.2018

Již první pohled na oficiální pozvánku na jednání zastupitelstva  nebudí dobrý dojem, neboť si uvědomujete nezájem informovat občany o tom, co vlastně zastupitelé budou projednávat. V tuto chvíli si jistě mnozí z nás vzpomenou na chvíle, kdy byl stávající starosta v opozici a vyzýval  „občané braňte se návratu uzavřené samosprávy“. Jen tak pro pořádek uvádím příklad pozvánky na jednání  zastupitelstva, kdy pan Pátek cítil za povinnost učinit výzvu občanům. Porovnejme, co vše bylo občanům otevřeně předkládané a co je dnes. Prý je za Pátka tzv. otevřená samospráva? Většinu podkladů zastupitelé k dispozici mají, ale opět některé především majetkové záležitosti obdrží až na stůl. Znamená to výhodu pro starostův “správný” tým, který informace má a opozice spolu s občany nikoliv. V polovině volebního období se radní usnesli, že již nebudou svá jména zveřejňovat pod hlasováním k přijatým usnesením. Návrat uzavřené samosprávy se starostovi úspěšně podařil.

Program:

  1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
  2. Finanční záležitosti

2.1 Darovací smlouva – předání výtěžku z kulturně společenské akce Výroční cena města 2018 o. p. s. Post Bellum

2.2 Žádost o dotaci – Tenisový klub Čelákovice, spolek

2.3 Přechodné pravomoci rady města

2.4 Žádost o finanční dar – Domácí hospic Nablízku, z. ú.

  1. Majetkoprávní záležitosti

3.1 Žádost o prodej části pozemku p. č. 1402/1, V Prokopě, Čelákovice

3.2 Odkup pozemků pro obchvat

3.3 Dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů – Mochov

3.4 Směnná smlouva na pozemku pro obchvat

3.5 Žádost o prodej pozemku p. č.4018/1, ul. U Kovárny, Čelákovice

3.6 Nabídka na využití předkupního práva k budově č. ev. 045, Sedlčánky

  1. Návrh na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice
  2. Diskuse
  3. Výbory zastupitelstva

6.1 Kontrolní výbor

6.2 Osadní výbor Sedlčánky

  1. Různé

Na pozvánce je vždy prvním bodem kontrola usnesení a zde opět nikdo z občanů nemá šanci na otevřené informace, neboť podklad obdrží jen zastupitelé. Zajímavé je i složení návrhové komise a ověřovatelů (všichni navržení jsou z bloku starosty – nikdo z opozice).

Bod 2.3 přechodné pravomoci rady města. Rada si nechává odsouhlasit mimořádné pravomoce suplující rozhodování zastupitelstva a jsem zvědav, jak budou zneužity. Uvedený krok je neobvyklý a do voleb je dost času pro svolání zastupitelstva dalšího.

Bod 2.4 žádost o dar pro Domácí hospic Nablízku, z.ú.  49 500, – Kč. V r.2017 poskytl služby 2 umírajícím klientům z Čelákovic. Zdravotní sestry vykonaly 15 hodin odborné péče, uskutečnily 11 návštěv a najezdily 283 km. Služby sociálního poradenství využilo 19 našich občanů, 7 klientů bylo dlouhodobými uživateli služeb poradny a sociální pracovník poskytl 16 hodin odborného sociálního poradenství. Podkladový materiál pro zastupitele uvádí návrh usnesení :

Odmítnout podporu hospici je neuvěřitelné. Nemám slov. Snad zastupitelé nedají na doporučení rady. Bylo by to nezvyklé, ale zázraky se někdy stávají. Velmi potřebné zařízení pracující na základě nadšení svých zakladatelů nebude podpořeno? Trochu mě to připomíná hrátky s příspěvkem pro Charitu Neratovice, kde několikrát proběhlo hlasování za velmi vyhrocených okolností.

Bod 3.2. v podkladech opět chybí smlouva pro obchvat

Bod 3.4. směnná smlouva  pozemek na obchvatu p.č.4334/52 o výměře 3015 m2 za pozemek k.ú.Sedlčánky 99/10 stejná výměra oddělený z 99/7 . Jde opět o nepochopitelnou směnu pozemek v intravilánu za pozemek méně hodnotný mimo intravilán.

Bod 4. Návrh na pořízení změny územního plánu. Podnikatel žádá již podruhé o změnu. Společnost PRISWICH  zastupující město dalo vyjádření ve kterém počítá s vydáním územního plánu v r.2019 a tedy je zbytečné územní plán měnit. Zastupitelé zřejmě žádost zamítnou. Velmi pochybuji o vydání územního plánu v příštím roce. Mám k dispozici žádost o dotaci na zpracování územního plánu a podle tam uvedených termínů lze očekávat vydání ÚP nejdříve v r.2020 a pokud tento termín nebude dodržen dostáváme se  do situace překročení zákonem daného termínu a neexistence územního plánu neboť ten stávající přestane platit. Podnikatelé to nemají jednoduché – nemohou se spolehnout na tvrzení představitelů města.

Bod č.5 diskuze bude jistě opět zajímavý s ohledem na končící volební období a mnoho nesplněných volebních slibů vládnoucí ODS.

Rekapitulujme co se nepodařilo splnit :

Sliby z r.2010

Bc.Josef Pátek tehdy m.j. v úvodním slově programu řekl : Řadu klíčových rozhodnutí o naší společné budoucnosti nelze odkládat. Nahromaděné problémy se musí řešit hned, protože již včera bylo pozdě. ODS nabízí přátelskou radnici, každý občan by měl mít co možná nejvíce informací na dosah. Chceme vytvořit moderní úřad 21.století.

Co se nepodařilo:

Přestavba bývalé hasičské zbrojnice, nový dům s pečovatelskou službou, koncepce placeného parkování v centru města, školní budova v Sedlčánkách využita kombinovaně,  rekonstrukce č.p.107 trezory, vytvoření mikroregionu Střední Polabí, obnovení partnerských vztahů s městy Růutti a Trescore, ve Zpravodaji rubrika – starosta odpovídá, a otevřenost vůči názorům občanů, dostavba areálu ZŠ Kamenka, rekonstrukce sportovního zázemí ZŠ Komenského, rozšíření základní umělecké školy, výstavba depozitáře městského muzea, v parku Na Hrádku vytvoříme přírodní scénu, výstavba nového objektu pro dům dětí a mládeže,  výstavba nástupiště pro lodní turistickou linku, zpracování generelu dopravy, řešení vztahů a rekonstrukce městského stadionu, rekonstrukce hřiště v Nedaninách, rekonstrukce komunikací, chodníků a veřejného osvětlení v ulicích Prokopa Holého, Ve Skále, Jiřinská, V Nedaninách, Dělnická, Polská, Táboritská, Pražská, Chodská, Císařská Kuchyně, kanalizace Záluží, Dělnické domky kompletně, vodojem II, nové obytné zóny „Nad Přerovskou cestou a Mochovská, rozšíření počtu komisí a výborů, revitalizace parku u knihovny, rekonstrukce sadů 17.listopadu, výstavba aleje prvňáčků z Jiřiny do Sedlčánek, pravidelné blokové čištění ulic.

Volební program ODS pro období 2010-2014

 

Téměř polovina slibů nesplněna. Pro většinu nesplněných slibů z r.2010 se nic neudělalo ani po osmi letech. Některé sliby byly zapomenuty a ve volebním programu z r.2014 zmizely,  a nebo se dokonce stal opak. Zmizel vodojem a počty poradních komisí byly sníženy (nemáme komisi pro kulturu a životní prostředí běžné jinde).

Sliby z r.2014

Co se nepodařilo:

Získat pro město objekt zdravotního střediska, dostavba Kamenky, realizace rozšíření kapacity ZUŠ, přístavba hasičské zbrojnice, rekonstrukce a stavba vodovodů a kanalizace v Záluží a v Jiřině, oprava chodníků a komunikací v Jiřině, zahájení rekonstrukce školy v Sedlčánkách, urychlení výstavby obchvatu, rekonstrukce hřiště u ZŠ J.A.Komenského a Na nábřeží, projekční příprava víceúčelové sportovní haly, podpora rozvoje nových cyklotras, revitalizace parku u městské knihovny, rekonstrukce sadů 17 listopadu, rozšíření parkovacích ploch u nádraží, stavba autobusové zastávky na Mochovské, zpracování koncepce dopravy ve městě, rozšíření pečovatelské služby na 24 hodin denně s nabídkou zdravotních služeb, radnice otevřená komunikaci s občany.

V roce 2014 relativně ubylo nesplněných slibů, ale některé sliby se dají jen těžko považovat za plnohodnotné např. Zpravodaj jednou měsíčně do každé schránky bezplatně, úředník na radnici jako partner pro občana, podpora pečovatelské služby, městský stadion pro sportovce, podpora sportovních talentů atd.

Volební program ODS pro období 2014-2018

 

 

Ještě drobná poznámka k bodu diskuze : za měsíc a pár dní proběhnou komunální volby do kterých se přihlásilo v Čelákovicích 9 volebních stran a na kandidátkách se objeví 189 kandidátů. Kolik jich přijde na jednání zastupitelů a bude se ptát?

7.1. Ministerstvo financí vzalo na vědomí zadání podlimitní veřejné zakázky ve výši 78 395 141, – Kč „Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“. Kdy máme očekávat předání staveniště a zahájení stavby?

7.2. Schválení podání žádosti o finanční podporu a spolufinancování projektu „Rekonstrukce sportovních ploch u ZŠ Čelákovice J.A. Komenského. V podmínkách dotace je předložení žádostí v říjnu a listopadu 2018. Máme již projekt? Byl představen veřejností ?  Kdy to bylo – termín?

Přijďte – bude to zajímavé. Opět možnost sledování on-line přenosu na www.tv-port.cz

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest