Opravdu to tak chceme?

Územní plán (ÚP)  je nejdůležitějším dokumentem města s dlouhodobým významem pro každého z nás. Stávající ÚP byl vytvořen v r.1994 a prošel jen jednou zásadní změnou č.1 v r.2004 a změnami č.2 a č.3 z r.2009 menšího významu. V současné době je před schválením zcela nový ÚP  zpracovaný podle současných požadavků a platných norem. Veřejné projednání se má konat v srpnu 2018.

Po zhlédnutí návrhu nového ÚP, tak jak je dostupný na stránkách města mám za to, že nemůžeme čekat na projednávání tohoto ÚP , kdy už nebude čas případné připomínky řádně prodiskutovat a natož je  do návrhu začlenit.

Čelákovice jsou příjemné místo k bydlení. Ale…

Ještě dříve než se pustím do hodnocení návrhu ÚP je potřeba zdůraznit, že Čelákovice jsou dnes příjemné místo k bydlení. Nejen dle mého názoru je to jeho polohou s blízkostí přírody a snadnou dostupností do Prahy, ale i dostatečnou občanskou vybaveností, v neposlední řadě pak rozvolněností zástavby s výrazným podílem zeleně. Zároveň si však Čelákovice nesou jeden výrazný problém z dob minulých. Vznikly historicky ze zemědělské vesnice přimknuté k Labi, s jednou průběžnou ulicí a návsí obklopenou velkými statky.

Železnice jako dělící prvek města

V předminulém období naše město zásadně formulovala výstavba železnice a výstavba a rozvoj průmyslu. Právě železnice ale zasáhla do urbanismu obce nejvíce, kdy ji rozdělila na západní a východní část zvanou “Za dráhou”. Následný vývoj vedl dále k tomu, že veškerá občanská vybavenost tj. školy, školky, obchody, úřady, pošta, lékařské ordinace ale i pracovní příležitosti vznikaly v západní části. A dostáváme se k problému dneška a tím je dopravní obslužnost, kdy východ Čelákovic spolu se Sedlčánkami se stal rozsáhlou rezidenční čtvrtí s dvěma pěšími a dvěma silničními přístupy do “města” kde zároveň neexistuje kapacitně vyhovující páteřní komunikace.

Klíčová je doprava

Z popsaného je zřejmé, že hlavním problémem města je doprava. Podíváme li se na návrh ÚP vidíme samozřejmě obchvat, tak jak již je v ÚP současném, ale i další komunikační propojení na okraji východní zástavby mezi silnicí na Přerov a na Mochov, které by odlehčilo průjezd městem. Toto propojení  bylo v návrhu nového ÚP vypuštěno. Než bude dokončen obchvat, který je krajskou investicí, tak se současný stav nezlepší.  Nahrazení této komunikace komunikací  jinou variantou je rozhodně chybou a v budoucnu bude předmětem sporu s občany. Obecně bych vytkl návrhu na řešení území mezi obchvatem a současnou zástavbou nerespektování majetkoprávních vztahů a to jak vedením komunikace, tak i fázování zástavby. Povede to k problémovým situacím, které budou rozvoj brzdit. V neposlední řadě měla být kolem obchvatu zachována komerční zóna.

Nová výstavba ano, ale s rozumem

Další diskutabilní oblastí je zahušťování současné zástavby a to jak z dopravního hlediska, tak z hlediska ztráty ploch pro doplnění zeleně, případně infrastruktury. Zahušťování zástavby přináší také výrazné problémy s parkováním.

Rozhodně je nad čím diskutovat a patří sem i zrušení současného přemostění náhonu kvůli přístavišti pod kostelem, kdy další přístaviště je o cca 300 m dále na hlavním toku. Dovedu si představit, že jediná alej u Labe tak vezme za své.

Diskuze je nutná!

Předpokládám, že zpracovatel k některým změnám a řešením dostal zadání od představitelů města, ale neslyšel jsem, že by tyto “nápady” vycházely ze širší diskuze. Je nutné diskusi zahájit dříve, než bude pozdě. Především by mělo být diskutováno dopravní řešení a to ještě dříve než bude nový ÚP předložen k veřejnému projednání. Hlavně by otázka dopravy měla být vnímána , jako celek a ne jen pro dílčí lokality.

Pamatuji lepší časy.

2 názory na “Opravdu to tak chceme?”

 1. Mám k tomuto 2 poznámky.
  Píšete, že “v neposlední řadě měla být kolem obchvatu zachována komerční zóna”
  Jsem velmi rád, že jí architekti z plánů vypustili. Buďme rádi, že při troše štěstí zůstane zachován současný krajinný ráz. Obytná zástavba obkroužená obchvatem, který by mohl být ještě lemován stromy, zapadne do krajiny naprosto bez problémů.
  Skutečně si nepřeji, aby tato část města vypadala jako okolí Nehvizd, Jiren či Mstětic. Tj. město obkroužené plechovými halami.
  S rozšířením plochy pro výrobu a skladování se počítá např. u nádraží. Je to naprosto správné řešení.

  Zrušení mostku přes náhon a stavba přístaviště přímo v náhonu mi přijde jako poněkud hloupé řešení. Náhon je jednak ne moc široký, mělký a je v něm i silnější proud.
  Smysluplné se mi zdá jen jednoduché přístaviště přímo na břehu Labe.
  Zajímalo by mě, jestli vůbec existuje nějaká studie, ze které by vyplývalo, kolik lodí by v Čelákovicích chtělo kotvit. Lodní provoz na Labi je totiž z mého pohledu naprosto nevýznamný.

  1. Jiří Kořínek

   Haly v okolí Nehvizd jsou opravdu zrůdnost!! Rozsah komerční zóny by měl kopírovat obchvat v šířce, která nedovolí takovou výstavbu.
   Proto předpokládám, že v ÚP budou regulativy, které vymezí jaká může být výška budov v komerční zoně, jaká maximální zastavěná plocha jednotlivou stavbou a jaký typ komerce zde bude povolen. V komerčních zónách se nestaví jen haly, ale pokud je to v bezprostřední návaznosti na město, tak jsou zde obchody, autosalony, opravny automobilů, prodejny zahradní techniky, drobné provozovny a také prodejny jako je Penny market, Billa, Tesco, Mac Donald, může zde být vybudováno nějaké pracoviště výzkumu, jaké bylo postaveno před pár lety v areálu bývalého TOSu atd. Tyto provozy jsou vhodné k umístění právě na obchvatu, neboť při umístění v centru výrazně navýší nežádoucí průjezdy automobilů městem. Územní plán si dává za cíl vymístit výrobu ze stávajících komerčních ploch bývalých podniků Kovohutě a TOS. Nějaké komerční plochy město mít musí s ohledem na možnosti zaměstnání (je nežádoucí, aby zde nebyly pracovní příležitosti). Doplnění této zóny zeleným pásem, nebo výsadbou alejí stromů bych uvítal. V neposlední řadě nelze pominout majetkoprávní vztahy, které jsou podstatné pro realizaci.
   Pokud by byl kolem obchvatu jenom zelený pás, tak se obávám, že nebude tak široký, aby dostatečně odhlučnil rezidenční zónu a nakonec to skončí odpornou protihlukovou stěnou, kterou si ti, co budou nejblíže, prosadí.
   Umístění komerce u nádraží naopak považujeme za chybné, neboť nákladní doprava bude nutně negativně ovlivňovat bydlení s ohledem na příjezdovou komunikaci vedoucí skrze obytnou zónu. Považujeme nově navrhovanou komunikaci vedoucí od ulice Mochovská k nádraží za příjezd na velkokapacitní parkoviště a měla by sloužit pouze pro osobní auta.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest