Způsobil starosta městu škodu za téměř 2 mil?

Čelákovice mají městský stadion, který má svoji bohatou historii. Dokonce i svůj “svěťák”. Posledních pár let však tento sportovní svatostánek chátrá. Je vlastně takovým živým důkazem toho, jak lidé uvažují v případě cizího majetku. Co není moje to mě nezajímá. Kdyby stadion skutečně někomu patřil, tak jsem si jistý, že by to s ním takhle nedopadlo.

Konečně se něco děje

V roce 2013 se naskytla příležitost něco se stadionem udělat. Po několika letech předvolebních slibů se konečně objevila skutečná příležitost dát stadión do pořádku, tak aby zase sloužil účelu, pro který ho naši předci postavili. Rekonstrukce byla rozdělena do několika etap a na první etapu rekonstrukce atletické dráhy a sportovních sektorů byla zajištěna dotace od MŠMT, která byla podmíněna sjednáním smlouvy o výpujčce a poskytnutím příspěvku 5,5 mil. od města. Smlouvy o výpůjčce a poskytnutí příspěvku se uzavřely a rekonstrukce začala.

Faktury předloženy, požadované doklady dodány, tak kde je problém?

Na konci roku 2014 se příjemce dotace TJ Spartak obrací na město s žádostí o proplacení první části dohodnutého příspěvku 3 mil. Kč a v tuto chvíli se začínají dít divy. Na základě uzavřené smlouvy Spartak městu předkládá fakturu a dále všechny dokumenty, které si město zas a znova vyžádá. Smlouva uzavřená mezi městem a Spartakem v článku II. bodu č. 3 hovoří naprosto jasně “Ujednaný příspěvek bude do stanovené výše vyplacen na základě faktury (včetně všech jejich náležitostí, např. Zjišťovacího protokolu) od zhotovitele provádějícího rekonstrukci, kterou příjemce předloží poskytovateli.”

“Smluvní strany výslovně vázaly okamžik vzniku nároku na vyplacení příspěvku na předložení předmětných faktur, které musí mít předepsané náležitosti a obsahovat zjišťovací protokoly.  Skutečnost, že byly údajně vyúčtovány položky, které dle žalovaného nebyly ve skutečnosti provedeny, nemá dle znění Smlouvy o příspěvku vliv na vznik nároku na vyplacení příspěvku, ale zakládá žalovanému nárok žádat po žalobkyni vrácení příspěvku, resp. jeho část, jak vyplývá z článku II. odst. 7 Smlouvy o příspěvku.”  Z rozsudku Okresního soudu – Praha.

Kdopak si nepřečetl smlouvu?

Smouva o příspěvku není to samé jako smlouva o koupi nebo o provedení díla. V tomto případě není město objednavatel a Spartak dodavatel tzn. město nemá právo podmiňovat proplacení příspěvku neprovedením některých prací nebo nedodáním nějakého materiálu, které jsou nebo nejsou na faktuře. Město pokud mělo podezření z nějakého podvodu, tak mělo dát podnět policii a upozornit MŠMT a pak na základě výsledku vyšetřování policie nebo kontroly MŠMT požadovat navrácení celé nebo části příspěvku. Co udělalo město?

“Žalovaný však nárok na vrácení příspěvku, respektive jeho části v rozsahu odpovídající účtovaným, ale nerealizovaným položkám, neuplatnil ani před zahájením řízení, ani v jeho průběhu.” Z rozsudku Okresního soudu – Praha.

Někdo se rozhodl neplnit smlouvu

Město v rozporu se smlouvou neproplácí předložené faktury (celkem 2 faktury na 3 a 2,5 mil. Kč) a místo toho si objednává Memorandum u AK Kubík Partners které obsahuje tvrzení: „TJ Spartak se dopustil vůči MŠMT trestného činu dotačního podvodu“, dále „trestného činu neoprávněného užívání cizí věci“, doporučujeme: “podat trestní oznámení, kontaktovat MŠMT s podezřením, že dotace nebyla schválena na základě pravdivých dokumentů.“ AK Kubík Partners následně podává TRESTNÍ OZNÁMENÍ pro dotační podvod na p. Ryneše a zhotovitele spol. EKKL. Kolem celé kauzy se rozjiždí nechutná mediální mašinérie, která se nevyhne dokonce ani Parlamentu ČR.

MŠMT ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ – žádné pochybení, vše OK. Usnesení Policie ČR k trestnímu oznámení – ODLOŽENO, tato informace se již ve Zpravodaji neobjevuje. Překvapivě. Takže ministerstvo provedlo kontrolu a vše je v pořádku. Dokonce policie nic nezákonného nezjistila. Každému alespoň trochu rozumnému člověku by to stačilo a snažil by se vše ukončit a minimalizovat škody. Město by příspěvek zaplatilo. Ve Zpravodaji by město uveřejnilo omluvu, jak panu Rynešovi tak firmě EKKL a život by šel dál. Ne, jak už víme, to se nestalo.

 

Proč to muselo dojít až k soudu?

Z logiky věci TJ Spartak žaluje město Čelákovice o zaplacení 5 500 000 Kč s příslušenstvím. Proč? Protože TJ Spartak neobdržel od města smluvní příspěvek na vybudování atletické dráhy a sportovních sektorů a tak jen uplatňuje svoje právo vycházející z uzavřené smlouvy. Na fakturách je uveden jako odběratel TJ Spartak a ne město tzn. Spartak dluží firmě EKKL za atletickou dráhu a nutně potřebuje finance na uhrazení smluvního závazku. Faktury jsou po splatnosti a nabíhají úroky z prodlení. Město se se Spartakem soudí a 29. 6. 2016 padne Pravomocný rozsudek Okresního soudu Praha – východ: vítězem soudního sporu je TJ Spartak, žalované město Čelákovice musí zaplatit 5 500 000,- Kč společně s úroky z prodlení ve výši 8,05 % a náhradu nákladů řízení. Stále nabíhají úroky z prodlení.

Vznikla škoda a kdopak nám jí zaplatí?

Až 30. 3. 2017 Město Čelákovice další soudní spory vzdává a hradí žalovanou částku 5 500 000,- Kč vč. úroků ve výši 914 834,00 Kč, nákladů řízení ve výši 608 234,00 Kč na straně TJ Spartak a 247 979,00 Kč na straně města. Navíc tedy bylo z rozpočtu města zbytečně uhrazeno 1 807 347,- Kč. Pokud si přečtete rozsudek, tak město nemělo žádné šance na úspěch. Všechny argumenty byly celkem jednoduše vyvráceny a z hodnocení soudu je zřejmé, že zvolený postup města byl prostě špatný ze své podstaty. Co však soud neřekl je, kdo to všechno spískal. A to je na celé té kauze nejzajímavější.

Kdo na městě rozhoduje o platbách? Starosta pan Pátek nebo pan Tau?

Vznikla škoda skoro 2 mil. A kdo je za ní vlastně zodpovědný? Kdo ji způsobil? Kdo by ji měl uhradit? Úřednice, která zapomněla zadat platební příkaz? Ne, ta to opravdu není. Zastupitelstvo města (jako nejvyšší orgán města, který rozhodl o poskytnutí příspěvku a který tak jediný mohl rozhodnout o jeho následném neposkytnutí)? Ne, zastupitelstvo žádné takové usnesení nepřijalo. Rada města? Ani ta nepřijala usnesení ze kterého by bylo patrné, že rozhodla o neproplacení příspěvku. Tak kdo tedy rozhodl o tom, že se neproplatí 3 mil Kč a pak 2,5 mil na základě předložených faktur? Kdo na radnici dává příkaz úředníkům, která faktura se zaplatí a která ne? Škodní komise to netuší. Hmm, zajímavé. To nám chtějí naznačit, že se o proplacení faktur rozhodují uklizečky nebo paní pošťačka. Nebo, že by probíhala každý týden losovačka a faktura, která by se ten týden vylosovala, by prostě nebyla proplacena? Jak s oblibou říka pan starosta Pátek “Město není firma. Město je žívý organizmus.” A v tomto má naprostou pravdu. Naše město není firma a on není schopný manager, který by ji mohl efektivně řídit. V žádné normálně fungující firmě totiž není možné, aby nikdo nenesl zodpovědnost za chybná rozhodnutí a způsobené škody.

“Podle našeho názoru v posuzovaném případě sice vznikla škoda spočívající v nákladech soudního řízení, které muselo město Čelákovice uhradit, nicméně jsou zde okolnosti, pro které je vyloučena odpovědnost osob, které by připadaly v úvahu jako potenciální škůdci. ” Ze zápisu č. 5 z jednání škodní komise.

Konec zvonec a pohádky je konec

Dne 30.3.2018 vypršela lhůta po kterou město mělo zjistit, kdo škodu způsobil a přijmout způsob, jak se škoda vypořádá. Během těchto 12 měsíců (dle zákona) mělo zastupitelstvo města přijmout usnesení, které by říkalo, jak se škoda bude řešit. A v tuto chvíli je úplně jedno, zda by to usnesení říkalo, že za škodu nikdo nemůže nebo že způsobenou škodu město po viníkovi nebude vymáhat. Zastupitelstvo prostě a jednoduše mělo zjistit viníka a přijmout řešení. Co myslíte, stalo se? Ale, kde to žijete! Nestalo. Protože vypršela lhůta na určení skutečného viníka a přijmutí jakéhokoliv řešení škody, tak už ten skutečný viník (ten kdo rozhodnul o neproplacení příspěvku) může být úplně v klidu. Po něm už škodu nikdo vymáhat nemůže. Ten kdo teď v klidu být naopak nemůže jsou naši milí nezodpovědní zastupitelé, kteří jsou trestně zodpovědní za to, že jako řádní hospodáři nekonali. Vážně bych rád viděl každého z nich jak by postupoval, kdyby se jednalo o jejich vlastních 1,8 mil. Jak se říká z cizího krev neteče, tak jim zatleskejme a Zdeňkovi Troškovi pošleme námět na pohádku “Jak hloupý zastupitel k trestnímu oznámení přišel.”

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest