Novinky od sousedů 7/2018

Lysá nad Labem, Listy (24 stran)

Úvodní slovo starosty opět přináší přehled nejdůležitějších zpráv o dění ve městě. Začátkem června zahájili výstavbu stacionář, aby ulehčili život rodinám starajícím se o své seniory. Dále zahájili rekonstrukci domu Na Františku, kde vznikne osm bytových jednotek k sociálnímu bydlení, především pro matky nebo otce s dětmi. Připravují soutěž na firmu, která provede rekonstrukci základní umělecké školy. Běží stavební řízení na chodníky ve dvou ulicích a také se připravuje napojení města na Labskou cyklostezku včetně rozšíření o lávku na mostě přes Labe a projekt napojení přístaviště pro rekreační lodě. Ve fázi projektu je zvýšení kapacity vodojemu, tělocvična v Litoli, nová mateřská škola a multifunkční sportovní hala.

Upozornění pro politické subjekty – v zářijovém vydání Listů bude pro každý politický subjekt vyčleněna zdarma  ½ strany A4 na šířku tedy formát A5. Zajímavé informace – v Čelákovicích se musí vše zaplatit. 

Poslední rozloučení

V pátek 4.května se lidé loučili v kostele Narození sv.Jana Křtitele s bývalým starostou panem Václavem Houšteckým. Byl to člověk mimořádných kvalit, kterého jsem měl možnost osobně poznat. Lysá měla v tomto člověku vedoucí sílu města, která zklidňovala atmosféru mnohdy i mimořádně napjatou. Využíval svých zkušeností z mnoha let ve stavebnictví a tak nikdo nemohl podvádět.

Dvoutýdenní praxe v Anglii

Články dvou studentů, kteří hodnotili svou stáž v Anglii. Lidé jsou zde milí, ochotní a komunikativní. Není divu, že jeden ze studentů napsal : našel jsem si důvody proč se přestěhovat do Angkie.

Návštěva v polském Opoli

Střední škola oděvního a grafického designu navštívila v dubnu hlavní město Opolského vojvodství. Škola se zde setkala s s francouzskou a polskou partnerskou školou. Bylo to již třetí setkání partnerských škol. První proběhlo v Lysé, druhé v Dijonu a třetí v Opole,  Všechny partnerské projekty školáků z Lysé jsou spolufinancovány z programu EU Erasmus.

Sokolové slaví

Velmi zdařilý a obsáhlý článek „Sokolové slaví“ popisuje historii Sokolské jednoty po dobu 150 let od jejího založení . V závěru článku je připomenuto sokolské heslo „Byli jsme a budem…a budeme stále dál“.

 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Městské listy (40 stran)

Na druhé straně je vždy „Slovo Starosty“ s přehledem událostí a v tomto čísle je zde i obsáhlý článek „Tajemník řeší mnoho problémů“. Pan Radek Dünebier je ředitelem městkého úřadu již tři roky. Mne v článku zaujaly informace o počtech zaměstnanců úřadu, který zaměstnává 152 úředníků pro státní správu a 57 pro samosprávu.   Jsou to jiná čísla než v Čelákovicích, jiné náklady a taky by měl být jiný i přínos pro město.

MAS nabízí dotace pro podnikatele

MAS nabízí dotace pro podnikatele  z programu rozvoje venkova a z IROP mohou žádat téměř 10 milionů korun. Tedy mohli. Výzva končila 11.července 2018. Starosta Pátek je členem výboru MAS a tak by měl mít zájem na zveřejnění. Zřejmě nemá. Jeho účast na jednání výboru je totiž mizivá viz. zpráva kontrolní a monitorovací komise která za r.2017 vykázala u zástupce Města Čelákovice nulovou účast na jednání výboru.

Prezentace stran, hnutí a koalic před volbami do zastupitelstva

V Brandýse je možná v inzertní části dle podmínek a ceníku v září i říjnu a v redakční části zdarma v rozsahu 550 znaků bez mezer. Na městem vyhrazených tabulích na Mariánském náměstí v Brandýse a na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi zdarma, formou časově omezených stánků na veřejném prostranství zdarma. Paráda, i v tomto městě ti co chtějí pracovat pro město nemusí za svou agitaci platit.

Sportovní halu naše škola moc potřebuje

Na posledním veřejném jednání zastupitelů se o sportovní hale u ZŠ Palachova vášnivě a dlouho diskutovalo. Musel se měnit územní plán a projednávaly se i dvě petice. Vše prošlo a tak zastupitelé projekt sportovní haly schválili. Ředitel školy je spokojený. Plánuje v hale též kulturní akce a třeba i ples maturantů.

Rekordní jednání zastupitelstva

Článek popisuje jednání zastupitelstva, které začalo v 17,30 a skončilo 30 minut po půlnoci. Pro Brandýs Starou Boleslav naprosto nezvykle dlouhé jednání, v Čelákovicích úplně  normální, spíše krátké. Jednalo se m.j. o nemocnici provozované společností PP Hospitals. Jednatelka ujistila pana starostu o tom, že problémy registrované v r.2017 byly vyřešeny a nemocnice bude nadále pokračovat a není na prodej. Značnou diskuzi vzbudily majetkové body, kde se projednával prodej domu na náměstí a budova v Houštce nazvaná Kim-Ir-Sen. Po dlouhé diskuzi vyslovili zastupitelé souhlas s textem smlouvy o smlouvě budoucí. Jaký neskutečný rozdíl proti tomu když se schvaluje nevýhodná směna v Čelákovickém zastupitelstvu. U nás je vše bez diskuze schváleno „bratrstvem kočičí pracky“. Nikdo nechce ani vysvětlení, jak může někdo z občanů vidět směnu nevýhodnou pro město.

Nezapomenutelné Skotsko

Dva školáci ze ZŠ Na Výsluní popsali krásu Skotska a oba se zmiňuji o pobytu v rodinách, kde si procvičili jazyk, poznali jejich kulturu. Všude zeleň, čistý vzduch, ovce a dobytek. Skoti nejsou lakomí, ale šetřiví, skromní a také velmi pohostinní a neuvěřitelně milí. Doporučují Skotsko navštívit.

Výlet Polabím autobusovou linkou č.657

Článek popisuje nečekané možnosti pro turisty s relativně levnou dopravou autobusem. Je to návod pro opravdu pěkný výlet, kde je možné získat velké množství informací o tom co je pěkného zde ve středním Polabí. Autorem je Martin Hůrka, kterého několik let zaučoval bývalý ředitel našeho muzea Jaroslav Špaček. Martin Hůrka dnes pracuje pro Oblastní muzeum Praha – východ a jeho články najdete téměř ve všech periodicích okolních obcí. Nejvíce v Říčanech, kde si jeho práce váží. Škoda, že nebyl vybrán za ředitele muzea v Čelákovicích a musel odejít. Dále najdete mezi inzercí i pozvánku na přednášku Martina Hůrky „Polabské tvrze“. Prostě to je práce člověka zasvěceného svému povolání, nejen zaměstnání.

Tak jsem se vydala na cestu

Rozhovor s učitelkou ZŠ Na Výsluní, která pojala netradičně čas prázdnin. Vzala batoh a vydala se na cestu do Santiaga de Compostela dlouhou 800 km, kterou zdolala za 1 měsíc. Zážitky to jistě byly silné, a co vše viděla a zažila bude vyprávět svým žákům. Určitě nevynechá konstatování, že na cestě je o poutníky dobře postaráno a dokonce zažila u jednoho pítka vodu z jedné trubky a víno ze druhé (zde bych asi zůstal druhý měsíc prázdnin). Čtěte třeba Vás článek inspiruje.

 

Říčany, Říčanský kurýr (91 stran)

Hlavní téma : Překvapte Říčany , rozhodli jste o 5 milionech korun! Děkujeme

Slovo úvodem je od dlouholetého činovníka TJ.Sokol Říčany a Radošovice, hráče a trenéra sokolského tenisového oddílu. Připomíná velký svátek Sokola XVI všesokolský slet konaný v letošních červencových dnech a sokolské události spojené s letopočty, které končí osmičkou. Sokolové vždy obstáli se ctí ačkoliv to mnohdy neměli lehké ať už v době nacismu a nebo komunismu. Letošní slet se neobešel bez účasti říčanských sokolů, kteří nacvičili celkem jedenáct sletových skladeb. Zveřejněna „Pozvánka na jednání zastupitelů“ podrobný program zveřejněn na úřední desce. Snad proto jsou Říčany hodnoceny nejlepším městem ČR  co se kvality života týká, jejich zastupitelé pracují i o prázdninách. V Čelákovicích berou odměny i za měsíce , kdy žádnou činnost nevyvíjí.

Překvapte Říčany

V hlasování Překvapte Říčany zvítězil KOLOBĚH. O vzniku charitativního obchůdku rozhodli sami Říčaňáci, stejně jako o dalších investicích do aktivního odpočinku a zdravého životního stylu. Vítězný obchůdek KOLOBĚH bude provozován dobrovolníky z řad seniorů, studentů a se zapojením odboru sociální péče. Výtěžek z prodeje nepotřebných věcí , které lidé nabídnou zdarma, půjde na konkrétní pomoc, například na ozdravné pobyty či výlety sociálně znevýhodněných dětí. Překvapte Říčany je úžasná myšlenka, která se povedla a článek o jejich výsledcích je velmi přesvědčivý.

Rekonstrukce klíčové ulice Politických vězňů

Rekonstrukce klíčové ulice Politických vězňů v plném proudu. Letos za 34 miliónů korun.  Článek doplněný o fotografie z probíhajících prací. Není to jako 7 etap kanalizace a komunikací v Jiřině o kterých se jen píše. Zde je přesně co, kdy, kde a jak.

Pokračuje budování nového parku v centru města. Jubilejní park by měl být hotový k oslavám 100 let založení republiky. Doplněno fotografiemi současného stavu.

Pro školáky začnou od září jezdit školní autobusy

Nové linky MHD Říčany propojí centrum Říčan s okrajovými částmi města. Podobně to zavedli již před rokem v Nehvizdech. Na třech trasách budou jezdit menší autobusy max. pro 35 osob (míst k sezení 20). Vozidla budou částečně nízkopodlažní, což znamená, že řidič na požádání vysune plošinu pro nájezd kočárků či invalidních vozíků.

Projekt Říčanské kameny zmizelých

Jde o projekt tří základních škol a státního gymnázia. Studenti a pedagogové se doslova nadchli pro společnou práci v různých oblastech – bádání v archivech a kronikách, rozhovory s pamětníky atd. Dne 7.6.2018 se konal workshop pedagogů, kteří se podíleli na realizaci projektu. Setkání se také zúčastnily zástupkyně Nadačního fondu obětem holocaustu, který projekt finančně podpořil. Pan starosta se zamyslel nad tím, jak zlo postupuje nenápadně, plíživě a nepozorovaně. Uvedl, že pro to, aby se Zlu dařilo, stačí, „aby Dobro nedělalo nic“. Uctění památky našich dávných spoluobčanů v projektu „Říčanské kameny zmizelých“ nám pomůže tuto cestu nalézt.

Holocaust dětskýma očima

Škola ZŠ Bezručova přispěla koncertem židovské hudby a výstavou. Téměř sedmdesátičlenný soubor zpíval písně v hebrejštině a po skončení závěrečné písně „Oseh shalom „ byli mnozí dojati až k slzám.

Akce „Do práce na kole“ byla úspěšná

Velmi zajímavá inspirace vysloveně míří  k cyklistům z Čelákovic. Trocha statistiky : celkem 16 347 účastníků letos překonalo na kole 3 260 244 km a pěšky nebo poklusem 285 078 km – tedy vzdálenost 90x kolem země. Podařilo se tak ušetřit 457 tun CO2 . V Říčanských týmech bylo celkem 83 registrovaných účastníků , kteří ujeli více než 12.000, – km.

Rozpočet

Plnění rozpočtu města jak to vypadá s příjmy a také výdaji města k 30.6.2018 to v Říčanech znají. Ví někdo, jak si vedeme v Čelákovicích ? Zpravodaj o hospodaření pomlčel.

Stacionář Olga slouží lidem již tři roky

Stacionář v současné době poskytuje ambulantní péči pro seniory a nesoběstačné nebo zdravotně postižené osoby. Je též možné využít 4lůžka odlehčovací služby na dlouhodobější pobyty, nebo 8 až 10 míst služby denního stacionáře. Někdy je obsazený plně, někdy z poloviny, velký zájem je především o odlehčovací služby, které jsou na letní měsíce prakticky všechny zamluveny. V Čelákovicích bychom také něco takového potřebovali, ale to by nesmělo být plnění vytčených cílů tak liknavé. Kdo se začetl do Strategického plánu našeho města ten se dozvěděl, že zastupitelstvem byl v r.2011 schválen cíl pro stacionář do konce r.2015. Plnění cíle ještě není na startovní čáře.

Článků v Říčanském Kurýru je mnohem více co by stály za zmínku. Jenže, to by jste četli jen o Říčanech. Především ti co kandidují v komunálních volbách by si měli přečíst vše. Chceme také jednou slyšet o Čelákovicích to,  co se dnes říká o Říčanech : je to město s nejlepší kvalitou života v ČR. Ještě drobnost : v inzerci najdete slova starosty a jeho týmu “máme vizi a držíme slovo”. Před volbami v r.2014 jsme Říčanům slíbili 31 velkých projektů a témat, vzpomínáte? Nebylo to snadné, splnili jsme 70% z nich! A jen tak od cesty jsme přidali minimálně 20 dalších, které významně ovlivnili tvář Říčan.

 

Český Brod  Českobrodský Zpravodaj 72 stran 

Krátce z města

S blížícími se volbami nabízíme volebním stranám a sdružením zdarma prezentaci v zářijovém čísle českobrodského zpravodaje. K dispozici zdarma je ½ strany A5 . V případě zájmu o větší plochu platí cena pro inzerci.

Brody sportují

Konalo se již třetí „brodské setkání tentokrát v Uherském Brodě. Soutěžili zástupci celkem pěti Brodů a Český Brod vyhrál turnaj v „malé kopané“. Úžasná tradice, kterou v Čelákovicích postrádáme a je již v různých podobách běžná ve většině měst. Lysá má např. partnerství s Břeclaví.  U snědeného krámu? Starosta Nekolný odpovídá na kritický článek zveřejněný v minulém čísle a pokládá otázku : jak si tedy město stojí? Vůbec ne špatně. Na co šly půjčené peníze? Pouze a jen do investic, nikoliv do provozních nákladů. Šlo o přednádraží, parkoviště P+R, vodovody, kanalizace nebo čistírnu odpadních vod. Zaujalo mne : cena peněz byla historicky na nejnižší hladině, proto bylo pro město výhodné si půjčit. Podobně jsme se zachovali, když naopak v době krize byly levné stavební práce. Půjčili jsme si, velké stavební činnosti situovali do této doby a v dalších letech spláceli. Proč? Protože to bylo výhodné a město na tom vydělalo! Jak je to u nás s využitím půjček a dotací?

Život v Českém Brodě

Cítím se tu stále bezpečněji, ale nemám kde zaparkovat  článek p.Vojtěcha Černého ze společnosti Agora CE , která v dubnu a květnu prováděla v Českém Brodě průzkum zaměřený na spokojenost se životem v Českém Brodě. Pozornému čtenáři jistě neunikne, že je zde průzkum prováděný pravidelně na rozdíl od Čelákovic, kde obdobný průzkum byl proveden po  7 letech. Největší problémy jsou s parkováním i přes výstavbu velkokapacitního parkoviště P+R a zpracování generelu dopravy.

Přehled plánovaných rekonstrukcí komunikací a chodníků

Město má ještě 10 ulic s prašným povrchem což je více než v Čelákovicích. Ještě letos však některé ulice opraví a na další opravy se připravují projekty a bude žádáno o dotace ve kterých je Č.Brod velmi úspěšný.

Jaké jsou nové dotační příležitosti z Pošembeří?

MAS Region Pošembeří má za sebou dvě dotační výzvy zaměřené na sociální problematiku a prorodinná opatření a chystá se v červnu 2018 otevřít tři další výzvy. Článek je velmi obsáhlý s pestrou paletou informací o možných dotacích, které mohou získat i podnikatelé z Čelákovic.

Skautky a skauti na Interkampu 2018

Mezinárodní setkání v městečku Sint-Truiden přivítalo 3500 účastníků z 10 zemí a nechyběli ani skauti z Českého Brodu. Akci si moc užili a již se připravují na příští Interkamp v Holandsku.

Pište nám

Celkem 5 stran je věnováno rubrice „Pište nám“ ve které se objevují kritická slova na adresu radnice a dokonce článek věnovaný sdružení nezávislých kandidátů Dali jsme se dohromady : Pro Brod . Něco takového si v Čelákovicích nedovedu představit. Občané Č.Brodu mohou zcela svobodně psát o problémech, které je tíží. Je to známka vyspělosti vedení města, které se kritiky nebojí. Stejný přístup zaujímá i radnice v Říčanech. Stojí to za přečtení.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest