Komunitní plánování sociálních služeb

Co je vlastně Komunitní plán města?

Komunitní plánování sociálních služeb je proces aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů a potřeb. Obsahem komunitního plánu je popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění komunitního plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.

Tolik trochu suchá a nestravitelná definice. V dalším vám ale předkládám, co komunitní plán pro města a tedy i pro Čelákovice prakticky znamená:

Historie komunitního plánování v Čelákovicích

Myšlenka aktivního zjišťování potřeb osob v dané obci a hledání způsobů, jak uspokojit jednotlivé sociální skupiny je už staršího data. V České republice byla zavedena a dotacemi podporována asi od r.2007. S velkým očekáváním bylo v r.2008 zastupitelstvem přijato usnesení, že i Čelákovice budou mít Komunitní plán. Nestalo se. V r.2011 byl schválen Strategický plán rozvoje a opět svitla naděje, když pro zpracování Komunitního plánu byl určen rok 2013. Tehdy jsem na mých stránkách Čelákovice – místo pro život zveřejnil podrobné vysvětlení  potřeby Komunitního plánu. Vše se však vyvíjelo jinak a tak dosud na komunitní plánování čekáme a jsme asi jediným větším městem v republice, kde je sociální oblast opomíjena.

Jak se komunitně plánuje v našem okolí

Lze vypozorovat, že každé město Brandýs, Říčany, Český Brod Lysá nad Labem řeší komunitní plánování jiným způsobem. Jedno je však společné. Sociální otázky se řeší veřejně a na stránkách měst jsou zaznamenány výstupy ze setkání s občany, které jsou v pravidelných intervalech vyhodnocovány. Mě je velmi sympatický přístup Říčan, které se zapojuje i do mezinárodních soutěží měst a získalo nejedno ocenění. V r.2018 bylo vyhodnoceno jako město s nejlepší kvalitou života v České republice. Jezdím do Říčan často a jejich vývoj sleduji již asi 20 let a vím, že současný stav není dán jen prací obětavého zastupitelstva a šikovného starosty. Je to především o zapojení občanů a zde máme co dohánět. Stačí nahlédnout do zápisů z jednání rady našeho města, kde se většinou o sociálních otázkách vyjma bytů nic neobjevuje. Není co projednávat? Jsem přesvědčený, že by toho mohlo být mnohem víc. V případě Dělnických domků u Kovohutí byli občané přinuceni se hlasitě ozvat. Nic roky nešlo a najednou, jak mávnutím kouzelného proutku, jde všechno. Dokonce byla ustanovena koordinační skupina „Plánu podpory pro řešení neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky“.  Řeší se m.j. chybějící veřejné osvětlení, vodovod a kanalizace. Je asi málo měst neschopných zavést veřejné osvětlení. Kéž by volby byly každý rok.

Stacionář. Proč to jinde jde a u nás ne?

V Čelákovicích se o sociálních problémech mluví, když je každý volič vítaný a tak se slibuje nový domov s pečovatelskou službou, zavedení 24 hodinového provozu pečovatelské služby i zavedení  zdravotní služby. V radě města  Čelákovice byl např. předkládán návrh na zřízení stacionáře a opět se mluví a mluví. Výsledek žádný!!! V Říčanech také mluvili o stacionáři a já jsem jejich plány zaznamenal v r.2014 a dnes je již stacionář v provozu. Stacionář mají také v Brandýse, Českém Brodě. V Lysé nad Labem zastupitelstvo 2.5.2018 schválilo výběr firmy, která má provést rekonstrukci bývalé lékárny a do konce tohoto roku má začít provoz stacionáře.  Stacionář podle Strategického plánu rozvoje Čelákovic měl být dokončen v r.2015.

Komunitní plán je důležitý nejenom pro seniory

Komunitní plánování není jen o seniorech, jak by se mohlo zdát. Je to i o kapacitě škol a školek. Je to také o potřebách tělesně postižených spoluobčanů a lidech v krizové životní situaci. Mluví se o vybudování Domova seniorů, ale nemáme jasnou představu o tom, pro koho by měl sloužit. Pro získání nutných dotací na vybudování Domova seniorů bude nutné předložit podklady a mezi ně  patří i Komunitní plán. Již se za přípravu této akce utratilo 600 000, – Kč a výsledkem jsou jen hezké obrázky ve Zpravodaji. Není jisté, zda vůbec bude možné využít lokalitu U Kovárny, kde občané v petici protestovali proti jeho umístění. Nikdo s občany záměr neprojednal a tak není divu, že je vše opět na začátku. Proč se obrázky vlastně dělaly? V rozpočtovém výhledu pro r.2019 až 2020 se Domovem seniorů nepočítá. Je to zřejmě jen o volebních slibech.

Jak je důležité veřejné projednání

Základem pro správné komunitní plánování je snaha o veřejné projednání všech sociálních záměrů (a nejen sociálních) na setkáních s veřejností a pravidelné vyhodnocování problémů. Veřejné projednání je nutné i u větších investičních akcí, které budou mít dopad na celou komunitu. V Čelákovicích nebyl projekt dostavby ZŠ Kostelní projednaný s veřejností a jen účastníci stavebního řízení mohli vyjádřit své připomínky. Byla jedna připomínka k nevyhovujícímu parkování, která se vyřešila tím, že účastník řízení na připomínce důsledně netrval. V Říčanech si občané na veřejném projednání vymohli změnu projektu a jejich škola bude mít v suterénu parkoviště (47 stání + 27 stání před školou) nejen pro učitele, ale v nočních hodinách i pro občany Říčan. Škola bude také v pasivním energetickém standardu a díky tomu nejenže bude každoročně šetřit náklady na provoz, ale ještě obdrží 30% dotaci stavebních nákladů od Státního fondu životního prostředí. To u nás nemáme a jedná se o desítky milionů. Mohlo to být i v naší Kostelní ulici. Nebude.

Čelákovice na rozcestí

Komunita, to jsme my všichni obyvatelé Čelákovic. Není nás málo, pouhých 11.526 (platné k 1.1.2018). Všem by měl být umožněn přístup k informacím a každý by měl mít právo vystoupit v diskuzi a přispět svým názorem ke zlepšení života ve městě. V opačném případě městu hrozí stagnace vývoje a ta již dle mého názoru v posledních letech nastala. Jsme na křižovatce, volby rozhodnou o dalším směřování. Stagnace či smysluplný rozvoj? Volbu máme. Můžeme začít komunitně plánovat a umožnit všem občanům účast na rozvoji města. To bych si přál.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest